دانلود روش تحقیق ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد

کد محصول: 698
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 100
فرمت: word
توضیحات محصول

ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد

1.       تعريف مسئله مورد پژوهش :

نماز يك نياز حقيقي و ضروري انسان است و به ميزان ضرورتي كه براي فرد و اجتماع دارد داراي فايده ها و ‎آثار نيكوي فردي و جمعي است و به همان نسبت كه وجود آن منشأ بركات و خيرات است فقدان آن زيانبار است در آيات قرآني و روايات اسلامي هم بسياري از فوايد و آثار نيكوي آن مذكور است و هم زيانهاي فردي و جمعي ناشي از ترك آن آمده است. نماز حقيقي موجب نجات كلي و همه جانبه است انسان را از آفتها و آسيب ها و فرجام هاي ناگوار رها مي سازد و باب رحمت يزدان را به رويش مي گشايد. نماز ديوار بلندي در برابر شيطانهاست و فرد و جامعه نمازگزار را از حمله و آسيب آنان نگاه مي دارد اين دژ استوار براي آنان بيم آور و نگرانيزا است ليكن تضييع و تخريب ديوار نماز فرو ريختن اين حصن حصين شياطين را اميدوار و گستاخ مي سازد و جرأت مي دهد كه بر اهل نماز يورش برند نماز مصداقي از مصاديق (حبل الله) است و تا وقتي كه مسلمانان به ريسمان خدا  چنگ زنند متفق و متحدند و از بلاي تفرقه در امان مي مانند همچنان كه نماز ايجاد تواضع و وحدت مي كند ترك نماز زمينه ساز تعصب و تفرقه مي شود.نماز ناب نمازي است كه با بالاترين درجه از عشق و معرفت و بيشترين خشوع و حضور خوانده شود نمازي كه در آن خاطر نمازگزار آني غافل از خدا و معطوف به دنيا نشود البته اين نماز مخصوص انبياء اوصياست و مقام والايشان مرهون همين نماز آنان است.

بحث از علل و عوامل بدان خاطر مطرح است كه اگر از ريشه و اساس سردربياوريم در آن زمينه نمي توانيم اقدامي سازنده داشته باشيم از جمله فساد و آلودگي را مي توان به دليل عدم تربيت صحيح، كمبودها و نارساييها، ضعف ايمان واخلاص، عدم پايبندي به يك مكتب پرجاذبه اعتقادي، عدم گرايش به نماز را نام برد از جملا ضررهاي ناشي از عدم گرايش به نماز را مي توان به صورت موارد زير نام برد :

1.       خود را پيدا نكردن (من عرف نفسه فقد عرف ربه)

2.       خضوع و خشوع نداشتن

3.       نداشتن سكينه قلب و آرامش روان

4.       آسيب پذير بودن در برابر تهاجم فرهنگي و تيرهاي زهرآگين دشمنان اسلام

5.       مصون نبودن در برابر ضلالتها و شقاوتها

6.       آسيب پذيريهاي فردي و اجتماعي

7.       نداشتن روحيه مسئوليت پذيري

8.       ورود به انحرافات اخلاقي و اختلالات رفتاري

9.       نداشتن تكيه گاه و سفينه نجات

10.    آلوده شدن به انواع گناهان و داشتن روح عصيانگري

11.    نيافتن مقصد و مقصود

12.    محصور شدن در ديوار آزمنديها و خودخواهيها و غرورها و از دست دادن ارزشهاي اصيل و هزاران مورد ديگر مي توان اشاره كرد.

 1.       فرضيات :

1. رابطه معنا داري بين نماز و بي اطلاعي افراد در عدم گرايش آنان به نماز وجود دارد.

2.       رابطه معنا داري بين نماز و برنامه هاي رسانه هاي گروهي بخصوص تلويزيون علاقه به خواندن نماز را در افراد ايجاد مي كند.

3.       رابطه معنا داري بين نماز و سست بودن پايه هاي مذهبي خانواده در عدم گرايش افراد به نماز وجود دارد.

4. رابطه معنا داري بين نماز و شيوه هاي تربيتي مناسب در ترغيب افراد به نماز وجود دارد.

5.       رابطه معنا داري بين نماز و ميزان گرايش فطري مردم به نماز وجود دارد.

4.       هدف تحقيق :

1. بررسي بعد عرفاني نماز و اينكه نماز كاملترين پاسخ به عاليترين نياز انسان مي باشد.

2.       بررسي ابعاد روحاني نماز و بهتر شناختن نمازهاي واجب و مستحب

3.       بررسي اينكه تنها پلي كه انسان مي تواند با خدا بيشتر ارتباط برقرار كند و رازهاي درون خود را بيان كند نماز است.

4. بررسي اينكه تنها در برجسته در نزد خداوند كه در همه حال نگهبان و عطر جانبخش زندگي مي باشد نماز است.

5. بررسي نماز و اينكه افرادي كه اين فريضه الهي را عمل مي كنند از روي عادت و تكرار نيست بلكه پي بردن به روح عرفاني و ذاتي نماز مي باشد.

بررسي اينكه با گسترش كار تحقيق در امر نماز مردم راه صلات را كه راه حسنات و صالحات و طريق هدايت است بيابند ومنكر گريز و معروف طلب شوند اگر مردم نماز حقيقي و نه تقليدي را در جامعه اقامه كنند نه تنها به سوي نماز كه خير العمل است خواهند شتافت بلكه به سوي تمام خيرات و معروفات حركت خواهند كرد.

و نه تنها فساد ريشه كن خواهد شد بلكه اصلاحات كيفي در همه زمينه ها به سرعت به پيش خواهد رفت و با انقلابي پويا و فراگير الهي شدن جامعه آغاز و طليعه قسط آشكار خواهد شد.تدبر و تحقيق در قرآن و نماز بر همه لازم است و نماز خلاصه و عصاره قرآن و باب ورودي براي گلگشت در گلستان آن و كوچ كردن از هيچ به سوي همه چيز است.

تا زماني كه تحقيق در نماز، سرآغاز قرآن پژوهي و شناخت جهان، انسان و سيستم حكومت و مديريت مبتني بر فطرت قرار نگيرد، امت اسلامي حركت حيات بخش خود را شروع نخواهد كرد.

5.       ضرورت تحقيق :

تربيت و اداره هدايت جريان رشد و مقصد نهايي آن رساندن به مقام عبوديت خالص است  تربيت سهلي است ممتنع و آساني است به غايت دشوار، بسياري از انسانها خود را در مسير آن قرار مي دهند ولي گروهي اندك در اين راه موفق مي شوند اهميت تربيت را به اهميت مرگ و حيات فرد با جامعه تشبيه كرده اند و از ديدي حاصل آن را مي توان به استقامت انسان وحيوان ذكر كرد حال مي توان به نقش مهم نماز در تربيت انسان پي برد چرا كه نماز پرچم عبادات و سرود وارستگي و آزادگي است و در ميان احكام الهي فرايض مذهبي و آداب و تربيت مسلماني نماز از رفيع ترين جايگاه برخوردار است بايد ديد كه چه عواملي باعث دوري بعضي از افراد به نماز مي گردد.

6.       محدوديتها و مشكلات تحقيق :

خوشبختانه مشكل و محدوديتي در امر اجراي اين تحقيق وجود نداشت.

7.       واژه ها و اصطلاحات تحقيق :

عدم : كم كردن و از دست دادن مال، نيستي، نابودي، ضد وجود (فرهنگ عميد)

گرايش : گراييدن، آهنگ كردن، ميل در غربت كردن، حمله بردن (فرهنگ عميد)

نماز : خدمت و بندگي، اطاعت و فرمانبرداري، عبادت و عرض نياز به سوي خدا، خم شدن به نشانه تكريم و تعظيم براي اظهار بندگي به طريقي كه در شريعت پيامبران وارد شده و يكي از فرائض ديني (عبادت مخصوص و واجب مسلمانان كه پنج بار در شبانه روز به جا مي آورند).

موضوع تحقیق
تعریف مسئله مورد پژوهش
فرضیات
هدف تحقیق
ضرورت تحقیق
محدودیتها و مشکلات تحقیق
واژه ها و اصطلاحات تحقیق
ادبیات تحقیق
تاریخچه نماز
اهمیت نماز
عبادت و خودسازی
نماز اکسیر غم زدا
نماز توانبخش روح و روان
نماز امید بخش ترین عمل
نماز چگونه ایجاد امنیت روانی می کند
نماز مائده ای آسمانی برای روح بشر
تاثیر نماز و نیایش در تلطیف روح و روان و تعالی آن
نماز بزرگترین و محکم ترین پناهگاه معنوی
نماز پیام پرورش پروردگار
نماز و نظم و انضباط
تاثیر تسبیحات در تمرکز
کسی که با نماز تربیت شود مرگش را برای خود جشن می داند
نماز راهی برای ورود به محیط گسترده از نشاط عقلانی
نماز برطرف کننده کبر
اهمیت نماز در تربیت عقلانی
نقش نماز در تربیت عاطفی
نماز موجب نجات و به ارث بردن مینوی همیشگی
نمازگزاران داخل شوندگان به بهشت خاص
نماز خاموش کننده اتش
صد قصر در بهشت بنا می کند نماز
ساز مرغ سحر
روش تحقیق
انواع فرضیه
مشخصات فرضیه
فرضیات این تحقیق
جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق
نمونه گیری
انواع نمونه گیری
نمونه گیری این تحقیق
روش تحقیق
انواع روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش
جمع اوری اطلا عات
انواع روشهای جمع اوری اطلا عات
جامعه آماری ونمونه گیری
جامعه آمار این تحقیق
انواع نمونه گیری
نمونه گیری تصادفی ساده
نمونه گیری تصادفی سیستماتیک
نمونه گیری تصادفی طبقه ای
نمونه گیری ناحیه ای
نمونه گیری این تحقیق
روش تحقیق
انواع روشهای تحقیق
روش تحقیق این پروژه
جمع آوری اطلا عات
انواع روشهای جمع آوری اطلا عات
انواع مشاهده
مشاهده منظم و سیستماتیک
محاسن روش مشاهده
معایب روش مشاهده
انحصاری بودن اطلا عات
جمع آوری اطلا عات از طریق پرسشنامه
محاسن و معایب پرسشنامه
مصاحبه
شرایط محاسبه
محاسن ومعایب مصاحبه
تجزیه وتحلیل اطلاعات
سوالات عمومی پرسشنامه
تجزیه و تحلیل سئوالات اختصاصی پرسشنامه
انتشار احادیث و سخن بزرگان درباره اهمیت نماز تا چه میزان افراد را به نمازخوانی مشتاق می کند

مطالعه و آگاهی از کتب مربوط به نماز تا چه میزان در گرایش افراد به نماز موثر است
نصایح و راهنمایی روحانیون تا چه میزان در گرایش افراد به نماز موثر است
به چه میزان رسانه های گروهی بخصوص تلویزیون, جامعه را به شرکت در
نماز ترغیب می کند
شرکت نمودن اطرافیان در نماز تا چه میزان در گرایش افراد به نماز موثر است
مقید بودن والدین به نماز و مسائل مذهبی تا چه میزان در گرایش افراد به نماز موثر است
به چه میزان در صورت نزدیکی به مسجد و فراهم بودن موقعیت افراد در نماز شرکت می کنند
به چه میزان افراد کارهای ضروری و فوری را بر نماز اول وقت ترجیح می دهند
به چه میزان به دلیل فطرت خداجویی نماز می خوانید
به چه میزان نماز خواندن افراد به دلیل اجبار اطرافیان است
به چه میزان به دلیل ترک نماز احساس گناه می کنید
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
پرسشنامه

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول