دانلود پروژه انرژي تجديد پذير

کد محصول: 693
قیمت: 45,000 تومان
تعداد صفحات 150
فرمت: word
توضیحات محصول

در حال حاضر انرژي برق در دنيا به مقدار زيادي بر ذغال سنگ، نفت و گاز طبيعي تكيه دارد. سوخت هاي فسيلي تجديد ناپذيرند، آنها بر منابع محدود كه رفته رفته به پايان مي رسند، بسيار گران مي شوند و بطور محيطي خسارات زيادي براي بازيافت خواهند داشت، بنا شده اند. در مقابل تجديد پذير انرژي مانند باد و انرژي خورشيدي، پيوسته جايگزين مي شود و هيچ گاه به پايان نمي رسند. اغلب انرژي هاي تجديد پذير به دو صورت مستقيم يا غير مستقيم از خورشيد ناشي مي شوند. نور خورشيد يا همان انرژي خورشيدي، مي تواند براي گرم كردن و روشنايي خانه ها و ساير ساختمان ها، براي توليد الكتريسيته، براي آب گرم كردن، سرد كردن هاي خورشيدي و انواع كاربردهاي اقتصادي و صنعتي مستقيماً استفاده شود. همچنين گرماي خوشيد موجب وزش باد مي شود؛ همان انرژي ايي كه توسط توربين هاي بادي گرفته مي شود؛ سپس بادها و گرماي خورشيد باعث تبخير آب مي شوند. وقتي اين بخار آب به باران يا برف تبديل مي شود و از سرازيرها به رودخانه ها و مسيرهاي آب هدايت مي شود، انرژي آن مي تواند گرفته شده و از توان هيدرو الكتريكي آن استفاده شود. همراه با باران و برف، نور خورشيد باعث مي شود گياهان رشد كنند، ماده اي كه آن گياهان را مي سازد، به عنوان توده زنده يا زيست توده مي شناسيم.

بيومس مي تواند به منظور توليد الكتريسيته، سوخت هاي حمل و نقل يا موارد شيميايي استفاده شود. كاربرد بيومس براي هر يك از اين اهداف، انرژي بيومس ناميده مي شود.

هيدروژن نيز مي تواند در بسياري از تركيبات اصلي، مثل آب، يافت شود. هيدروژن فراوان ترين عنصر روي زمين است، اما بصورت يك گاز طبيعي موجود نيست. هيدروژن هميشه با ديگر عناصر تركيب شده است، مثل تركيبش با اكسيژن براي ساخت آب. وقتي هيدروژن از عنصر تركيبي اش جدا شود مي تواند بعنوان سوخت مورد استفاده قرار گيرد. تمام منابع انرژي تجديد پذير از خورشيد ناشي نمي شوند. انرژي زمين گرمايي دريچه گرماي درون زمين براي كاربردهاي متنوع شامل: توليد توان الكتريكي و گرم و سرد كردن ساختمان هاست، و انرژي جزر و مد اقيانوس ها از نيروي كشش ماه و خورشيد بر روي زمن ناشي مي شود. در حقيقت، انرژي اقيانوس از منابع متعددي ناشي مي شود. علاوه بر انرژي جزر و مد، انرژي امواج اقيانوس بوسيله هر دو انرژي جزر و مد و باد، بوجود مي آيد. هم چنين خورشيد بيش از آنكه عمق اقيانوس را گرم كند. سطح آنرا گرم مي كند، ايجاد يك اختلاف دما مي تواند بعنوان يك منبع انرژي بكار گرفته شود. تمامي اشكال انرژي اقيانوسي مي تواند براي توليد الكتريسيته اعمال شود.

مقدمه:

فصل اول

چرا انرژي تجديد پذير مهم است؟

چرا انرژي تجديد پذير مهم است؟

انرژي براي نسل هاي آينده ما:

انرژي نو:

جايگاه انرژي خورشيدي در تأمين الكتريسيته

جدول 1-1- بهره برداري از منابع انرژي

ماژول هاي خورشيدي

كه از مواد نيمه هادي ساخته مي شوند و انواع مختلف آن عبارتند از:

باطري

شارژ كنترولر

مبدل DC به AC 21

جدول 2-1

برآورد هزينه تأمين الكتريسيته خورشيدي (فتوولتائيك)

الف) 225 وات

فصل دوم

موقعيت فعلي و آينده انرژي طبيعي

طبقه بندي سيستم هاي خورشيدي

سيستم هاي فتوبيولوژي

سيستم هاي شيميايي خورشيدي به دو دسته كلي تقسيم مي شوند:

عملكرد سلولهاي خورشيدي

سيستم هاي حرارتي

گردآورنده هاي خورشيدي تخت

شكل 1- طرح شماتيك يك سيستم استاندارد گرمايش خورشيدي با سيال مايع

بررسي اقتصادي سيستم هاي گرمايش خورشيدي

تجهيزات سيستم خود شامل قسمت هاي مختلفي است مانند:

سرمايه گذاري:

هزينه اوليه:

ج) هزينه نصب و سازختن كلكتورها:

الف) از نظر مصرف كننده:

ب- بررسي اقتصادي از ديدگاه ملي:

سياست توسعه سيستم هاي گرما خورشيدي

كمك هاي اقتصادي:

تحقيق، توسعه و نمايش كاركرد سيستم ها:

استفاده اجباري از سيستم‌ هاي گرمايش خورشيدي و كنترل تقاضا براي سوخت هاي فسيلي:

تعدادي از اين محدوديت ها عبارتند از:

اقتصادي:

آموزش/ اجتماعي – فرهنگي:

الف) استفاده از انرژي تابشي:

ب) انرژي حرارتي:

2- علوم محيطي:

3-علوم شيميايي:

فصل سوم:

ثابت خورشيدي

مدل خورشيدي:

شكل 1-3- مدل ساده خورشيد

شكل 3-2- طيف الكترومغناطيسي

شكل 4-3- طيف هاي گسيلي حرارتي

گسيل تابشي از خورشيد:

شكل 5-3- استفاده از هندسه براي تعيين زاويه واگرايي ثابت خورشيدي

تركيب طيفي ثابت خورشيدي:

مقدار اين كسر به ازاي:

فصل چهارم:

سيستم هاي حرارتي خورشيد

سمت گيري رشته پانل ها:

اندازه رشته پانل ها:

رشته هاي سري و موازي:

شكل 1-4- رشته هاي متنوعي از چهارپانل. الف) رشته سري، ب) رشته موازي. ج) رشته تركيبي

تلفات لوله:

مبدل هاي حرارتي:

شكل 2-4- سيستم هاي مختلف براي توليد آب داغ توسط نور خورشيد

جدول2-4- موادي براي ذخيره سازي گرماي نهان وخواص آنها

سيستم هايي كه از نور خورشيد كمك مي گيرند:

پمپ حرارتي كه از خورشيد كمك مي گيرد:

سرد كننده هاي تابشي:

فصل پنجم:

آفتاب گيري در سطح زمين

يك مدل جوي:

تابش مستقيم خورشيد:

شار پخشي:

معادلات تقريبي براي شار خورشيدي كل:

اندازه گيري آفتاب گيري در سطح زمين:

شكل 5-5 مقايسه دهي نسبي پيل هاي سلينومي و سيليسيومي

فصل ششم:

تبديل مستقيم انرژي خورشيدي به كار – دستگاه هاي فتوولتايي

نيمه هاديهاي ذاتي ( خالص) :

نيمه هاديهاي غير ذاتي ( نا خالص شده ):

پيوند p-n : 142

شكل4-6 يك وسيله فتوولتايي از نوع p-n 144

پاسخ دهي طيفي جريان فوتوني:

ساخت وسايل فتوو لتايي سيلسيومي :

برآورد هزينه توليد برق:

نتيجه گيري :

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول