شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی

کد محصول: 681
قیمت: 45,000 تومان
تعداد صفحات 160
فرمت: word
توضیحات محصول

 فصل اول- کلیات تحقیق

1- مقدمه :

خیلی از مردم عقیده دارند که آموزش حسابداری زمینه های بیشتری را برای تجارت و دوره های گزارش دهی آماده می کند و به همین دلیل یک رشد انفجاری در ثبت نام دانشجویان در رقابت های آموزش مجازی دیده می شود زیرا که وقت طلا و دارای ارزش است و ثبت نام در آموزش مجازی رشدی مشابه یک داستان دارد که هر روز بر تعداد رقابت های حسابداری فعلی برای آموزش مجازی افزوده می شود و تعداد آن روز به روز در حال افزایش است. مطابق با بررسی سلیمی(2007) از وقتی که رقابت های آموزش مجازی حسابداری پیشنهاد شده است  خیلی از قسمت ها و بخش های مختلف برنامه های آموزش حسابداری چندان خوب است که آموزش مجازی را پیشنهاد کرده است و در دوره لیسانس و سطوح عالي که در بالا ذکر شده است فارغ التحصیل نیز داشته است.مطابق چشم انداز حرفه ای کتابهای درسی در سال 2006 توقع استخدام شدن از حسابداری و حسابرسی این است که رشد سریع خود را بیشتر از اين نیز افزایش دهند. که این رشد سریع برای همه حرفه ها تا سال 2014 باعث افزایش درآمدها نیز خواهد شد. در میان بازرگانی و دیگر حرفه های مالی حسابداران و حسابرسان و مدیران تجزیه و تحلیل می خواهند مشاغل دیگری را اضافه و دسته بندی نمایند با توجه به اینکه پیش بینی می شود که میانگین درآمدها تا سال 2014 به 000/386 دلار در سال در ایالات متحده خواهد رسید.رشد انفجاری حسابداری سرعت کلاسهای آموزش مجازی را در سطوح آموزش عالی در دهه گذشته هدیه کرده است و اصلاً به نظر نمی رسد که این رشد انفجاری آهسته و رو به پایین باشد. تکامل اینترنت و دسترسی گسترده و آسان به آن در خانه و منزل باعث این احتمال شده است که آنها که می خواهند در کلاسهای درس شرکت کنند بدین وسیله بتوانند باعث ادامه رشد خود شوند. مطابق يك گزارش نقل شده آموزش مجازی باعث رتبه ساختن هم می شود: آموزش مجازی در ایالات متحده توسط آلفرد اسلوان  تأسیس شد و توسط گروه بررسی تحقیق باب سون جریان پیدا کرده است و در رابطه با کالج نیزیک رشد هم نواخت و یک دستی در ثبت نام های آموزش مجازی وجود داشته است. موسسات آموزش عالی نیز گزارشات ثبت شده ای دارند که ثبت نام آموزش مجازی هم از لحاظ عددی و هم از لحاظ درصدی به طور اساسی رو به افزایش است.مطابق یک گزارش تحویلي به حوزه آموزش ایالات متحده تقریباً 75% درصد دانشجویان دوره لیسانس که این روزها مورد بررسی قرار گرفته اند غیر سنتی و مدرن هستند زیرا که سن و سال بالا و اوضاع و احوال مالی یا موارد دیگر باعث ثبت نام آنها در دانشکده های مدرن شده است گاهی اوقات دانشجویان آموزش مجازی که مراجعه می کنند سنتی هستند زیرا که معمولاً 25 ساله یا بزرگتر هستند و یا اینکه به عنوان کارکنان بالغ مشغول به کار هستند و برخی نیز متأهل هستند و وقت کمتری را  برای رفتن به مدرسه در طول شبانه روز و يا  در طول هفته دارند دانشجویان آموزش مجازی حسابداری هم اکنون مشغول به کار در میدان هاي حسابداری می باشند و برای پیشرفت خود به مدرسه می روند تا مهارتهای خود را افزايش دهند و بتواند گواهینامه عمومی حسابداری را از طریق امتحان CPA دریافت نمایند (وان نورد 2006) اوب لی جز و دلی کارت (2000) بیان کردند که افزایش ثبت نام های زیاد در آموزش عالی حق دانش آموزان بالغ مي باشد . او ب لی جر (2003) بررسی کرد که رشد ثبت نام دانشجویان مجازي  نشانه پاره وقت بودن آنان است زیرا که اکثراً 25 ساله به نظر می رسند. در سال 2004 نادسان مطالعه ای را انجام داد و اظهار عقیده کرد که شیوه های آموزش افراد بالغ غیرسنتی اختلاف دارد و اين اختلافات در شیوه های آموزش وقتی که روشهای تدریس آموزش مجازی انتخاب شده اند بیشتر خواهد بود. مطابق تحقیق و تینگ هام (2005) دانشجویان بالغ شیوه های آموزش خود را توسعه می دهند و نیاز دانشکده ها استفاده از وسیله های مختلف موجود و کلاسهای درس مادی که تعهد اثربخشی را در دانشجویان ایجاد کند مي باشد و تکنیک های آموزش همه دانشجویان را بهبود مي بخشد و مخاطبان روشهای تدریس برای دانشجویان حسابداری غیرسنتی در موارد ذیل اهمیت دارد:

1-      اگر دانشجویان درخواست هاي خوب از حسابداري بکنند حرفه حسابداری درآمد آن ها را واقعا افزایش می دهد.

2-      واقعاً نیاز است که هرکدام از حسابداران فرض های دانشجویان را اجرا کنند.

جین کتر (2003) گزارشی تسلیم کرد که دانشجویان غیرسنتی بالغ غالباً با این نیت به مدرسه می روند که حرفه های حسابداری بتوانند درآمدهای خوب برایشان آماده کنند بوسیله چنين آمادگی که رشته حسابداری دارد.

رفتار های دانش آموزان بالغ ممکن است مناسبت بهتری نسبت به دانشجویان جوان تر سنتی داشته باشد. زیرا که آنها می توانند از تجربیات خودشان برای گزارش دادن درحرفه  حسابداری استفاده کنند. روش اصلاح آموزش دانشجویان مجازی مدرن بالغ مطالعه کردن حسابداری مي باشد بنابراین اهمیت دارد  آموزش عالی از وسايل تعلیم وتربيت آموزشي مربوط به هم استفاده کند. این مطالعه کیفی توصیفی توانایی های دانشکده ها را در زمینه های فرآیند آموزش حسابداری برای کیفیت آموزش دانشجویان مجازی را در یک دوره چهارساله لیسانس بررسي مي نمايد . مفهوم از این مطالعه تعیین روش تحقیق هایی می باشد که اعضا هیئت علمی توانایی اصلاح و بهبود آنها را در آموزش حسابداری برای دانشجویان  مجازی  بالغ خواهند داشت و بوسیله تمرینات و کار بهتر در محیط آموزش مجازی به کار خواهند گرفت و آنها را رشد خواهند داد.

2- بیان مسئله:

این حق کارفرمایان می باشد که از کارمندانشان بخواهند که مهارتهای خود را به وسیله آموزش حسابداری از طریق آموزش مجازی ارتقا دهند و باعث رشد آموخته های خود شوند و در طی یک جریان فرآیند آموزش مجازی به عنوان دانش آموز بالغ وارد مؤسسات آموزش عالی شوند و با داشتن دسترسی آسان به اینترنت زمینه یک آموزش مجازی دائمی را برای خود فراهم آورند.

 3- اهداف تحقیق:

1-3: اهداف اصلی:

1-      شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشجویان رشته حسابداری با استفاده از تجربیات اساتید دانشگاههای دولتی و غیردولتی.

2-      استفاده از تدریس آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداری به عنوان یک اصل کلی.

2-3:اهداف فرعی:

1-      شناخت میزان تأثیر ویژگیهای شغل حسابداری در صورت استفاده از آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی.

2-      شناخت میزان تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر تعهدات دانشجویان آموزش دیده رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی.

3-      شناخت میزان تأثیر تجربیات اساتید تدریس کننده آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی.

4-      شناخت میزان تأثیر مؤسسات آموزش دهنده وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی.

5-      آموزش حسابداری به روش مجازی به عنوان یک روش کم هزینه ساده وآسان.

4- فرضیات تحقیق:

1-      بین میزان اثر بخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی و دانشجویان رشته حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.

2-      بین روش تدریس های آموزش مجازی و دیدگاههای اساتید حسابداری رابطه معناداری وجود دارد

5- روش تحقیق:

در این روش تحقیق میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در رابطه با دانشجویان رشته  حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و یک روش تحقیق کیفی توصیفی به نام بررسی ارائه نموده است  که قابل تغيير و  توسعه می باشد و از وسایلي مانند پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات و اظهارنظر و بیانات مصاحبه شوندگان یا پاسخ دهندگان استفاده كرده است  تا باعث شود نتایج بهتری بدست آید. متغیرهای اصلی مورد استفاده دانشگاهها و اساتید و دانشجویان و آموزش مجازی می باشند و هم چنین از متغیرهای کمی و کیفی مانند سطوح آموزش عالی دانشگاه ها و یا انگیزه دانشجویان در یادگیری آموزش مجازی و متغیرهای شغلی و دیگر متغیرهای مستقل و یا وابسته استفاده شده است و یکی از مهم ترین متغیرهای آن اینترنت می باشد که نقش بسیار مهمی در یادگیری و تدریس آموزش مجازی دارد.

و یکی دیگر از مزایای این روش تحقیق این است که از طریق پرسشنامه نظرات 225 نفر از اعضاي هيئت علمي را درباره  مزاياي استفاده از روش آموزش مجازي براي دانشجويان رشته حسابداري  آموزش مجازی جمع آوری کرده است كه  از آنها به عنوان روش تحقیق های تدریس استفاده خواهد شد  و دیدگاه اساتید حسابداری را در رابطه با میزان این اثربخشی ها در رابطه با آموزش مجازی بدست آورده است . ولی در حال حاضربه خاطر اینکه در دانشگاه آزاد اسلامی از آموزش مجازی استفاده نمی شود پرسشنامه های تحقیق توسط اساتید دانشگاههای دولتی و غیردولتی تکمیل شده است و البته این نکته لازم است که برخی از اساتید دانشگاههای دولتی و دانشگاه آزاد مشترک هستند که کمک خوبی می تواند به این روش تحقیق بنماید و هم چنین نظرات اساتید دانشگاه آزاد اسلامی نیز در نتایج تحقیق دخالت شده است  و هم چنین از برخی اساتید حسابداری دانشگاه آزاد که در این زمینه اطلاعاتی دارند نظرخواهی به عمل آمده است  و برای تجزيه و تحلیل پرسشنامه ها از روشهای پارامتری و غیرپارامتری استفاده شده است .

6- روشهای جمع آوری اطلاعات:

روش معمول جمع آوری اطلاعات همان کتب، مقالات، مشاهدات و سایر روشهای جمع آوری اطلاعات می باشد و در اين تحقيق از روش پرسش نامه اي به صورت حضوري استفاده شده است. که اين پرسش نامه های حاوی سئوالات در رابطه با میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی بین اعضاي هيئت علمي  دانشگاههای دولتی و غیردولتی توزیع شده است و سپس اطلاعات خواسته شده و نظرات اعضاي هيئت علمي  جمع آوری شده است. لازم به ذکر است که این پرسشنامه شامل دو نوع سئوال دمگرافی و ادراکی می باشد.

7- قلمرو  تحقیق:

این تحقیق کلیه دانشگاهها و اساتید و دانشجویان و حتی کسانی را که مشغول تهیه و طراحی و نصب و فروش نرم افزارهای کامپیوتری هستند ر ا شامل می شود و در بر می گیرد.

8- دوره زمانی تحقیق :

یک دوره هفت  ساله از زمان  پیشنهاد آموزش مجازی تا کنون یعنی از 1381 تا 1387  را در بر می گیرد ولی آموزش مجازی در ایران سابقه اي سه تا چهار  ساله بیشتر ندارد و اما در ايالت متحده از سال 1998 تدريس آموزش مجازي شكل گرفته است و حدود ده سال است كه در دانشگاه ها از اين روش استفاده مي شود..

9- جامعه آماری:

دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي  به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است.

10- نمونه های آماری:

اعضا هیئت علمی و اساتید دانشکده های دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان مشهد به عنوان نمونه به طور تصادفي انتخاب شده اند و پرسش نامه ها به طور حضوري بين آنها توزيع شده است.

11- استفاده کنندگان از تحقیق:

تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده دانشگاههای دولتی و غیردولتی، دانشگاهیان، اساتید، محققان و دانشجویان مختلف قرار بگیرد.

12-محدودیت های تحقیق:

این تحقیق شامل پنج محدودیت بزرگ می باشد که به شرح ذیل می باشند:

1-      اول اینکه یافته ها محدود به همین مشارکت کنندگانی می باشد که پرسشنامه ها بین آنها توزیع شده است .

2-      دومین محدودیت بزرگ اینکه تفسيراتي که به وسیله محقق انجام شده است فقط محدود به همین جوابهای مشارکت کنندگان می باشد.

3-      سوم اینکه ممکن است محقق به طور ناخواسته کمی در نتایج دست کاری کرده باشد و یا اینکه تجربه کافی  را برای این کار را نداشته باشد.

4-      چهارم اینکه مشارکت کنندگان شناخت کافی یا علاقه ای نسبت به آموزش مجازی نداشته باشند.

5-      پنجم اين كه هيچكدام از مشاركت كنندگان در رشته حسابداري تدريس آموزش مجازي نداشته اند. :

فصل اول- کلیات تحقیق

1- مقدمه

2- بیان مسئله

3- اهداف تحقیق

4- فرضیات تحقیق

5- روش تحقیق

6- روشهای جمع آوری اطلاعات

7- قلمرو تحقیق

8- دوره زمانی تحقیق

9- جامعه آماری

10- نمونه های آماری

11- استفاده کنندگان از تحقیق

12-محدودیت های تحقیق

13- تعریف واژها و نکات کلیدی

فصل دوم-ادبیات موضوع تحقیق

1- مقدمه

2- چشم انداز شغل حسابداری

3- آموزش مجازی

4- مدارس اختصاصی در ایالات متحده

5- اعتبار قانونی مدارس خصوصی

6- آموزش مجازی آسان

7- آموزش دانش آموزان مجازی بالغ

8- شیوه های آموزش افراد بالغ

9- آموزش حسابداری

10- انگیزه دانشجویان مجازی حسابداری از آموختن

11- آموزش دائمی حسابداری

12- گواهینامه عمومی حسابداری

13- روش های تدریس جاری استفاده شده

14 - شیوه های آموزش دانشجویان

15- روشهای مطلوب و نامطلوب تدریس برای دانشکده

16- روشهای تدریس دانشکده که می خواهد خوب باشد

17- فرایند گواهینامه CPA در ایالات متحده

18- روش هاي كلي استفاده شده توسط دانشكده هاي آموزش حسابداري مجازي در ايالت متحده

19- نرم افزارهايي كه موسسات براي آموزش مجازي استفاده مي كنند

20- نرم افزارهايي كه دانشجويان براي آموزش مجازي استفاده مي كنند

21- پيشينه تحقيق

فصل سوم ـ روش تحقیق

1- مقدمه

2- بیان دوباره مسئله

3- روشهای جمع آوری اطلاعات

4- قلمرو تحقیق

5- دوره زمانی تحقیق

6- جامعه آماری

7- نمونه های آماری

8- استفاده کنندگان از تحقیق

9- انتظار تحقیق

10- توصیف علمی از ساختارها و متغیرهای کلیدی

11- توصیف مادی و ابزارآلات تحقیق

12- رویه ها

13- مذاکره و اقدام کردن دادها

14- اطمینان اخلاقی

15-آمار توصیفی تحقیق

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها

1- مقدمه

2- نتيجه گيري ( یافته ها)

3- آزمون فرضيه

فصل پنجم ــ نتایج ، توصیه ها و پیشنهادات

1- مقدمه

2-محدودیت های تحقیق

3- توصیه ها و پیشنهادات تحقيق

4- توصیه ها و پشنهادات برای تحقیقات آینده

منابع

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول