زمان و حركت در آثارتجسمي

کد محصول: 669
قیمت: 20,000 تومان
تعداد صفحات 40
فرمت: word
توضیحات محصول

زمان و حركت در آثارتجسمي

درك و خلاقيت تصويري يا فقدان آن، در كيفيت هنرهاي تجسمي و آثار تصويري و حجمي، عامل فوق العاده مؤثري است كه هنرمند مي تواند براي خلق اثر خويش آن ار به كار گيرد و بي ترديد در صورت پختگي هنرمند ابزارها و نشانه هاي بكارگيري آن براي او مشخص تر و شناخته شده تر شده و شمارشان فزوني مي يابد. اما هنرمند هر قدر هم كه ماهر باشد به وجود آوردن يك نقاشي كه دقيقاً مشابه صحنه واقعي باشد غير ممكن است. به يك دليل ساده: دنياي ما هيچ وقت ساكن نيست. در هر لحظه، گذشت زمان احساس مي شود. اما بعضي از كارهاي هنري بيشتر از آثار ديگر با زمان و حركت سرو كار دارند و به بيان ديگر، نشان دادن گذر زمان و حركت از اهداف مهم آن آثار و هنرمندان آنهاست. مصريان قديم بدون شك در مباحثات هنري در پي كشف معماي زمان و حركت بوده اند. در فرهنگ مصر و در خيلي ديگر از فرهنگ ها هميشه اين تصور وجود داشت كه هنر تصويري فاقد عناصر زمان و حركت است. دنياي خود ما به طور قابل ملاحظه اي پويا و ديناميك است. بيشتر ما به ويژه در كشورهاي صنعتي، ذهنمان درگير زمان است و حركت يك عامل و فاكتور در زندگي روز مره ما به شمار مي رود. هر دو عامل زمان و حركت بايد به عنوان عناصر مهم هنري تلقي شوند، اگر معتقد هستيم كه آثار هنري در روند زندگي معاصر ما نقش كارسازي دارند.

گذشت زمان

در هنر سه بعدي به خصوص هنر مجسمه سازي و معماري، زمان هميشه يك عنصر است. در واكنشهاي بيننده هنگامي كه دور يك ساختمان يا مجسمه قدم مي زنيد، نقطه ديد شما با هر لحظه اي كه مي گذرد عوض مي شود. معمولاً شما نمي توانيد تمام جنبه هاي سازه را در آن واحد يا در يك لحظه تجربه كنيد و مجبوريد نقاط مختلف ديد را جمع آوري و سرهم كنيد تا ديد كلي اي از آن به دست آوريد. اين مقوله در مورد بسياري از مجسمه هاي معاصر به ويژه تنديس ها و سازه هاي داراي فضاها و حجم هاي خالي و سطوح مركب، بيشتر صدق مي كند و مجسمه هاي هنرمندي چون « لوئيز نولسون» از آن جمله اند.

يك عكس از مجسمة « شهر روي يك كوه بلند» City on a high mountain ساخته نولسون، فقط يك جهت و نقطه ديدي  واحد از آن را به ما نشان مي دهد ولي مسلماً اين منظور سازنده مجسمه نبوده و اين كار به منظور نمايش در بيرون درست شده و خيلي بزرگ و عظيم است. بيشتر از 20 فوت ارتفاع دارد و عريض ترين قطرش 23 فوت است نولسون طوري آن را طراحي كرده كه از هر زاوية ديدي، جالب باشد. يك دور كامل اطراف مجسمه و مطالعة جوانب مختلف آن، تركيب ها و تلفيق هاي مختلففي از شكل، خط فضا، بافت و نور را ارائه مي كند. با اينكه اين مجسمه رنگ تيرة مايل  به سياه زده شده انگاره هاي نور و سايه با گذشت زمان رنگ ها  و تيرگي هاي رنگي مجزايي ايجاد مي كنند. زماني كه يك نفر اطرافش حركت مي كند يا حتي زماني كه خورشيد در عرض آسمان مي گذرد همين رنگ ها بر سطوح مجسمه به وجود مي آيد.

حركت واقعي

تصور حركت

فهم و نظم بصري

تعادل

تناسب

حركت

اقتصاد

1- زيبايي

فهرست منابع

آثار شهرهاي باستاني سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان، احمد اقتداري، انتشارات انجمن آثار ملي، بي تا.

آمارنامة استان بوشهر، مركز آمار ايران، 1370

آمارنامة استان بوشهر،‌مركز آمار ايران، 1373

اهل هوا، غلامحسين ساعدي، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1364.

بررسي اوضاع و ويژگي هاي فرهنگ عمومي استانها، استان بوشهر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1375

جغرافياي تاريخي ايران باستان، دكتر محمد جواد مشكور، دنياي كتاب،1371

جغرافياي تاريخي شهرها، عبدالحسين پيغمبري، انتشارات مدرسه، 1370

جغرافياي طبيعي خليج فارس، رشت.م ج، انتشارات دانشگاه اصفهان،1369

جغرافياي كامل ايران، جغرافياي كامل ايران، جغرافياي استان بوشهر، عبدالرضا فرجي، انتشارات جلد اول، 1373

چهره ايران، راهنماي سياحتي و مسافرتي، مؤسسه گيتا شناسي، 1374

خليج فارس و مسائل آن، همايون الهي، انتشارات قومس، 1369

دايره المعارف بناهاي تاريخي ايران دوره اسلامي ، بناهاي آرامگاهي، حوزة 100 راهنماي جامع ايرانگردي

هنري سازمان تبليغات اسلامي،1376

دايره المعارف فارسي، غلامحسين مصاحب، شركت سهامي كتابهاي جيبي، دورة سه جلدي.

راهنماي سياحتي - تاريخ استان بوشهر، مديريت ميراث فرهنگي استان بوشهر، چاپ علوي، 1373.

زمين شناسي ايران، آب هاي گرم  و معدني، امير شاه بيگ، انتشارات سازمان زمين شناسي كشور، 1372.

سرزمين ايران، آب هاي گرم و معدني، امير شاه بيگ، انتشارات سازمان زمين شناسي كشور، 1372

سرزمين و مردم ايران، عبدالحسين سعيديان، انتشارات علم و زندگي، 1369.

سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال1375، مركز آمار ايران.

شناخت آب معدني و چشمه هاي معدني ايران، محمد رضا غفوري، دانشگاه تهران،1366

شناخت فضاي جغرافياي جهانگردي ايران، استان بوشهر، دكتر مسعود مهدوي، مركز تحقيقات و مطالعات ايرانگردي - جهانگردي

شناسنامة استان بوشهر، مركز آمار ايران، 1370.

فهرست نامة آثار تاريخي دوران اسلامي و جاذبه هاي طبيعي ايران، رضا راجي، مركز تحقيقات و مطالعات سياحتي، 1374.

كليات جغرافياي طبيعي و تاريخي ايران، عزيزالله بيات، امير كبير، 1367.

گزارشهاي مركز مطالعات و تحقيقات ايرانگردي و جهانگردي، سال هاي مختلف.

گيتا شناسي ايران، (رودها و رودخانه ها) عباس جعفري، مؤسسه گيتا شناسي، 1376.

گيتا شناسي ايران ( كوهها و كوهنامه ها)، عباس جعفري، مؤسسه گيتا شناسي، فرهنگي كشور، 1366.

ليست فهرست آثار تاريخي ايران (ثبت شده در تاريخ 1366) سازمان ميراث فرهنگي كشور، 1366.

مسافران تاريخ، مسعود نور بخش ، نشر جيران، 1364.

منافع انگليسي ها در خليج فارس، دكتر امين( مترجم علي ميرسعيد قاضي)، چاپ زرين، 1367

موزه هاي ايران، كتايون صارمي، سازمان ميراث فرهنگي كشور، سال 1372

موسيقي بوشهر، يوزف كوكرتز، محمد تقي مسعوديه، انتشارات سروش 1356.

نگاهي به بوشهر، ايرج افشار سيستاني، جلد دوم، مؤسسه آموزشي و انتشارات سال پويا، 1369

يك دور تمام در جنوب 4400 كيلومتر، پرويز آذري، مجلة زمان، شماره 7،1375.

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول