پروژه مراحل ساخت فنداسیونهای اسکلت فلزی

کد محصول: 667
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 110
فرمت: word
توضیحات محصول

نکات اجرایی زیرسازی پی
فرض کنید یک پروژه اسکلت فلزی را بخواهیم به اجرا درآوریم، مراحل اولیه اجرایی شامل ساخت پی مناسب است که در کلیه پروژه ها تقریباً یکسان اجرا می شود، اما قبل از شرح مختصر مراحل ساخت پی، باید توجه داشت که ابتدا نقمراحل ساخت فنداسیونهای اسکلت فلزی
نکات اجرایی زیرسازی پی
فرض کنید یک پروژه اسکلت فلزی را بخواهیم به اجرا درآوریم، مراحل اولیه اجرایی شامل ساخت پی مناسب است که در کلیه پروژه ها تقریباً یکسان اجرا می شود، اما قبل از شرح مختصر مراحل ساخت پی، باید توجه داشت که ابتدا نقشه فنداسیون را روی زمین پیاده کرد و برای پیاده کردن دقیق آن بایستی جزئیات لازم در نقشه مشخص گردیده باشد. از جمله سازه به یک شبکه متشکل از محورهای عمود بر هم تقسیم شده باشد و موقعیت محورهای مزبور نسبت به محورها با نقاط مشخصی نظیر محور جاده، بر زمین بر ساختمان مجاور و غیره تعیین شده باشدمعمولاً محورهای یک امتداد با اعداد 1، 2، 3 و .... شماره گذاری می شوند و محورهای امتداد دیگر با حروف Aو BوC.... مشخص می گردند؛
نکات فنی اجرایی بتن مگر
بتن با عیار کم سیمان زیرفنداسیون- که «بتن نظافت» نیز نامیده می شود- معمولاً به ضخامت 10 تا cm 15 بزرگتر از خود فنداسیون ریخته می شود.
نکات فنی و اجرایی قالب بندی فنداسیون
- قالب بندی باید از تخته سالم بدون گره به ضخامت حداقل cm5/2 یا ورقه های فلزی صاف یا از قالب آجری (تیغه cm 11 آجری یا 22 با اندود ماسه سیمان برای جلوگیری از خروج شیره بتن) صورت گیرد. لازم به یادآوری است که برای پی های عادی می توان با قرار دادن ورقه پلاستیکی (نایلون) در جداره خاکبرداری ازآن به عنوان قالب استفاده کرد.
نکات فنی و اجرایی آرماتوربندی
کلیه ضواب فنی و اجرایی عملیات آرماتوربندی که در دروس تکنولوژی و کارگاهی ذکر شده است، باید رعایت گردد.
- فاصله میله گردها تا سطح آزاد بتن در مورد فنداسیون نباید از cm4 کمتر باشد.
نکات فنی و اجرایی مربوط به بتن ریزی
کلیه نکات فنی و اجرایی مربوط به بتن ریزی که در درسهای تکنولوژی بتن و ساختمانهای بتنی و تکنولوژی ذکر شده است، باید در نظر گرفته شود.
ساختمانهای فلزی
مزایا و معایب ساختمانهای فلزی
پی های نقطه ای
پی های نقطه ای برای ساختمانهایی که در آن به طور متمرکز (نقطه ای ) به زمین منتقل می شود ساخته می گردد مانند ساختمانهای فلزی و یا ساختمانهای بتونی لایه های پی های تکی یا نقطه ای به شرح زیر است:
1- زمین مناسب
2- بتن مگر
3- میله گردهای کف پی
4- بتون اصلی
5- صفحه زیر ستون با میلگردهای ریشه
پی های تکی معمولاً با ابعادی که به وسیله مهندس محاسب با توجه به قدرت مجاز تحملی زمین و بار ستون تعیین می گردد. ساخته می شود این گونه پی ها را اغلب با بتون مسلح می سازند.
بتونی( مسلح می گویند که داخل آن قطعات فولادی به کار رفته باشد.) این قطعات معمولاً میله گرد آجدار و یا ساده می باشد.

1- زمین مناسب
2- بتن مگر
3- میلگردهای کف پی
شن و ماسه
سیمان
آب
صفحه زیر ستون
چگونگی اجزاء و نصب پیچهای مهاری(بولت) و صفحه کف ستونی
صفحه کف ستونی (Baseplate)
دلایل استفاده از صفحه کف ستونی و بولت
ستونهای یک ساختمان اسکلت فلزی، نقش انتقال دهنده بارهای وارد شده را به فنداسیون – به صورت نیروی فشاری، کششی ، برشی یا لنگر خمشی – به عهده دارند.
در این میان، ستون فلزی با فنداسیون بتنی چونه ارتباط برقرار می کند؟ جواب: پاسخ این پرسش ما را به سمت استفاده از صفحه ای فلزی سوق می دهد که از یک سو با ستون و از سوی دیگر با بتن درگیر شده باشد.
انواع اتصال ستون شالوده
روش نصب پیچهای مهاری
محافظت کف ستونها و پیچهای مهاری (مهره و حدیده)
شناژ
لایه های شناژ
قفسه های شناژ
اجزا تشکیل دهنده ساختمانهای فلزی
قسمتهای مختلف ستون
تسمه های اتصال
صفحه تقویتی
تقلیل ضخامت ستون
ورق بست
اتصال ستون به صفحه زیرستون
پلها و تیرهای پوشش
شاهتیرها(پلها)
ساخت پلها و شاهتیرها
تیرهای لانه زنبوری
روشهای مختلف برش تیرآهن:
پلهای مرکب
اتصالات در ساختمانهای فلزی
اتصالات ساده تیر به ستون و شاهتیر
حالتهای مختلف اتصال و نصب در پلها
اتصال تیر پوشش به پل به وسیله نبشی:
مهار کردن تیرهای پوشش:
لقمه ها و پر کننده ها:
هدف از طویل کردن پلها و تیرهای پوشش:
چگونگی اتصال کنسولهای غیر ممتد:
وسایل نصب
انحراف مجاز در نصب
پله
ساختمان پلکان
تقسیم بندی پلکان فلزی
پل ها یا تیرهای اصلی
قسمتهای مختلف تیرهای اصلی و سقف
وصالی پلهای سراسری
وصال یک عدد پل
تیرهای لانه زنبوری
تیرچه
پرفیل های اتصال و میله مهار
وصله نمودن دو قطعه تیرآهن به یکدیگر
پله
بادبند
خر پا
اتصالات درساختمانهای فلزی
انواع اتصالات
جوشکاری
انواع جوشکاری
شناسایی انواع الکترودها
انواع اتصالات جوشی
اتصالهای جوشی به عواملی از قبیل: اندازه، شکل اعضایی که به هم متصل می شوند، نوع بارگذاری، سطحی از درز که برای جوشکاری قابل استفاده است و هزینه مقایسه ای انواع مختلف جوش بستگی دارد. به طور کلی پنج نوع اتصال جوش اصلی وجود دارد که عبارتند از:
1- اتصال لب به لب،
2- اتصال روی هم،
3- اتصال سپری،
4- اتصال گوشه،
5- اتصال پیشانی
6- انواع جوش
7- منابع

شه فنداسیون را روی زمین پیاده کرد و برای پیاده کردن دقیق آن بایستی جزئیات لازم در نقشه مشخص گردیده باشد. از جمله سازه به یک شبکه متشکل از محورهای عمود بر هم تقسیم شده باشد و موقعیت محورهای مزبور نسبت به محورها با نقاط مشخصی نظیر محور جاده، بر زمین بر ساختمان مجاور و غیره تعیین شده باشدمعمولاً محورهای یک امتداد با اعداد 1، 2، 3 و .... شماره گذاری می شوند و محورهای امتداد دیگر با حروف Aو BوC.... مشخص می گردند؛
نکات فنی اجرایی بتن مگر
بتن با عیار کم سیمان زیرفنداسیون- که «بتن نظافت» نیز نامیده می شود- معمولاً به ضخامت 10 تا cm 15 بزرگتر از خود فنداسیون ریخته می شود.
نکات فنی و اجرایی قالب بندی فنداسیون
- قالب بندی باید از تخته سالم بدون گره به ضخامت حداقل cm5/2 یا ورقه های فلزی صاف یا از قالب آجری (تیغه cm 11 آجری یا 22 با اندود ماسه سیمان برای جلوگیری از خروج شیره بتن) صورت گیرد. لازم به یادآوری است که برای پی های عادی می توان با قرار دادن ورقه پلاستیکی (نایلون) در جداره خاکبرداری ازآن به عنوان قالب استفاده کرد.
نکات فنی و اجرایی آرماتوربندی
کلیه ضواب فنی و اجرایی عملیات آرماتوربندی که در دروس تکنولوژی و کارگاهی ذکر شده است، باید رعایت گردد.
- فاصله میله گردها تا سطح آزاد بتن در مورد فنداسیون نباید از cm4 کمتر باشد.
نکات فنی و اجرایی مربوط به بتن ریزی
کلیه نکات فنی و اجرایی مربوط به بتن ریزی که در درسهای تکنولوژی بتن و ساختمانهای بتنی و تکنولوژی ذکر شده است، باید در نظر گرفته شود.
ساختمانهای فلزی
مزایا و معایب ساختمانهای فلزی
پی های نقطه ای
پی های نقطه ای برای ساختمانهایی که در آن به طور متمرکز (نقطه ای ) به زمین منتقل می شود ساخته می گردد مانند ساختمانهای فلزی و یا ساختمانهای بتونی لایه های پی های تکی یا نقطه ای به شرح زیر است:
1- زمین مناسب
2- بتن مگر
3- میله گردهای کف پی
4- بتون اصلی
5- صفحه زیر ستون با میلگردهای ریشه
پی های تکی معمولاً با ابعادی که به وسیله مهندس محاسب با توجه به قدرت مجاز تحملی زمین و بار ستون تعیین می گردد. ساخته می شود این گونه پی ها را اغلب با بتون مسلح می سازند.
بتونی( مسلح می گویند که داخل آن قطعات فولادی به کار رفته باشد.) این قطعات معمولاً میله گرد آجدار و یا ساده می باشد.

1- زمین مناسب
2- بتن مگر
3- میلگردهای کف پی
شن و ماسه
سیمان
آب
صفحه زیر ستون
چگونگی اجزاء و نصب پیچهای مهاری(بولت) و صفحه کف ستونی
صفحه کف ستونی (Baseplate)
دلایل استفاده از صفحه کف ستونی و بولت
ستونهای یک ساختمان اسکلت فلزی، نقش انتقال دهنده بارهای وارد شده را به فنداسیون – به صورت نیروی فشاری، کششی ، برشی یا لنگر خمشی – به عهده دارند.
در این میان، ستون فلزی با فنداسیون بتنی چونه ارتباط برقرار می کند؟ جواب: پاسخ این پرسش ما را به سمت استفاده از صفحه ای فلزی سوق می دهد که از یک سو با ستون و از سوی دیگر با بتن درگیر شده باشد.
انواع اتصال ستون شالوده
روش نصب پیچهای مهاری
محافظت کف ستونها و پیچهای مهاری (مهره و حدیده)
شناژ
لایه های شناژ
قفسه های شناژ
اجزا تشکیل دهنده ساختمانهای فلزی
قسمتهای مختلف ستون
تسمه های اتصال
صفحه تقویتی
تقلیل ضخامت ستون
ورق بست
اتصال ستون به صفحه زیرستون
پلها و تیرهای پوشش
شاهتیرها(پلها)
ساخت پلها و شاهتیرها
تیرهای لانه زنبوری
روشهای مختلف برش تیرآهن:
پلهای مرکب
اتصالات در ساختمانهای فلزی
اتصالات ساده تیر به ستون و شاهتیر
حالتهای مختلف اتصال و نصب در پلها
اتصال تیر پوشش به پل به وسیله نبشی:
مهار کردن تیرهای پوشش:
لقمه ها و پر کننده ها:
هدف از طویل کردن پلها و تیرهای پوشش:
چگونگی اتصال کنسولهای غیر ممتد:
وسایل نصب
انحراف مجاز در نصب
پله
ساختمان پلکان
تقسیم بندی پلکان فلزی
پل ها یا تیرهای اصلی
قسمتهای مختلف تیرهای اصلی و سقف
وصالی پلهای سراسری
وصال یک عدد پل
تیرهای لانه زنبوری
تیرچه
پرفیل های اتصال و میله مهار
وصله نمودن دو قطعه تیرآهن به یکدیگر
پله
بادبند
خر پا
اتصالات درساختمانهای فلزی
انواع اتصالات
جوشکاری
انواع جوشکاری
شناسایی انواع الکترودها
انواع اتصالات جوشی
اتصالهای جوشی به عواملی از قبیل: اندازه، شکل اعضایی که به هم متصل می شوند، نوع بارگذاری، سطحی از درز که برای جوشکاری قابل استفاده است و هزینه مقایسه ای انواع مختلف جوش بستگی دارد. به طور کلی پنج نوع اتصال جوش اصلی وجود دارد که عبارتند از:
1- اتصال لب به لب،
2- اتصال روی هم،
3- اتصال سپری،
4- اتصال گوشه،
5- اتصال پیشانی
6- انواع جوش
7- منابع

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول