مقايسه سلامت روان در بين دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان پرورشگاهي و داراي خانواده

کد محصول: 513
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 90
فرمت: word
توضیحات محصول

بيان مساله

شناختن توانايي ها و محدوديت هاي فردي و اجتماعي و واقع بين در رسيدن به هدف يكي از اصول سلامت روان كه شخص با واقعيت زندگي روبرو شود، خود را همانطور كه هست بشناسد و قبول كند و كشمكش با واقعيت اغلب سبب بروز اختلال رواني مي گرد به اين صورت كه نوجوانان داراي خانواده و نوجوانان پرورشگاهي مي توانند در معرض اين موضوع قرار بگيرند به اين صورت كه نوجوانان پرورشگاهي در صورت عدم موفقيت در كشمكش با واقعيت پيش آمده حتماً دچار عدم سلامت روان خواهد شد . شخص سالم بايد علاوه بر استفاده از خصوصيات مثبت و برجسته به محدوديت و نواقص خود آشنايي كامل داشته باشد كه اين محدوديت ها زياد مانند نواقص و عوارض جسماني هستند و در برابر اينها همه افراد يك نوع واكنش نشان نمي دهد گروهي واقعيت را قبول مي كنند و به زندگي عادي خود ادامه مي دهند و از فعاليت خودداري نمي كنند و سعي مي كنند كه تعادل طبيعي بين خود و حرفه شان را به خوبي برقرار كند كه تمام اين مطالب نشان مي دهد كه آيا افراد مي توانند داراي سلامت رواني در زندگي باشند يا نه و به خصوص جوانان و نوجوانان كه در معرض نافرجاميها ممكن است قرار بگيرند مي توانند سلامت خود را حفظ كند كه در اين ميان مخصوصاً نوجواناني كه به دور از مراقبت و توجه والدين خود در محيط هاي پرورشگاهي مورد تربيت قرار مي گيرند و همين طور نوجواناني كه زير سايه والدين خود به زندگي مي پردازند مي توانند از لحاظ سلامت روان و بهداشت رواني در يك رده باشند ( ميلاني فر – 1380 ) .

  اهميت و ضرورت تحقيق

پي بردن به شخصيت ، قابليتها و توانايي ها يا خود پنداري از مهمترين مسايل سلامت روان است و تصور مثبت و متعادل از خود داشتن نشانه سلامت روان و تصور منفي و نامتعادل از خود به معناي روان ناسالم قلمداد مي شود، شخص در وهله اول بايد بداند كيست و داراي چه عواطف ، ادراكات و احساساتي است و ون خود پنداري در اثر يادگيري به وجود مي آيد و به اصطلاح آموختني است لذا تجارب گذشته و نقش اولياء همانطور كه ذكر شد باعث مي شود كه نوجوان به قضاوت درباره خود پي ببرد و از خود ارزيابي به عمل آورد و اعتماد به نفس پيدا مي كند ولي اگر ارزيابي ناپسند و تحقير كننده شود و در نوجوان باعث پيدايش عقده هاي خود كم بيني شود كه نمونه هايي از اين مشكلات مانند عدم برخورداري از جهت والدين در زمان حساس زندگي خود كه اين عامل و دوري از محيط گرم خانواده و سپري كردن عمر در يك محيط نه چندان گرم و با محبت مي تواند بوجود آورند مشكلات رواني در نوجوان گردد كه اميد است با پژوهش هاي انجام شده بتوانيم نيازهاي نوجوانان پرورشگاهي را شناسانده و اينكه در مواردي آنچنان با آنها رفتار كنيم كه بتوانيم از يك نوجوان پرورشگاهي به عنوان يك فرد نمونه به حساب بياوريم زيرا كه اين محيط ها و دوري از محبت والدين باعث تشكيل رفتارهاي ضد اجتماعي در افراد پرورشگاهي مي شود و ممكن است خطرات جدي اجتماعي گريبانگير آنها شود يا افرادي جنايتكار – مجرم به حساب بيايند كه با تحقيقات تازه و انجام شده بايد نيازها و عقده هاي آنها شناخته و در جهت مثبت قدم برداريم .

 اهداف تحقيق

هدف از تحقيق مقايسه سلامت روان نوجوانان 15 ساله دختر داراي خانواده و پرورشگاهي است و اينكه آيا سلامت روان در بين نوجواناني كه حضور پدر و مادر خود را به وضوح مشاهده مي كند بيشتر از نوجواناني است كه به دلايل مختلف بدور از خانواده رشد يافته اند ؟

 سوال مسئله

1-      آيا بين سلامت روان نوجوانان دختر 13-15 ساله داراي خانواده و نوجوانان دختر پرورشگاهي تفاوت معني داري وجود دارد ؟

 فرضيه تحقيق

فرضيه اصلي

بين سلامت روان نوجوانان 13-15 ساله دختر داراي خانواده و نوجوانان دختر پرورشگاهي تفاوت معني داري وجود دارد .

سه بعد سلامت روان را نيز به عنوان فرضيه فرعي در نظر مي گيريم .

فرضيه فرعي

1-   (A ) : نشانه هاي بدني

2-   ( B ) : اضطراب

3-   (D ) : افسردگي

 متغيرها

سلامت روان                                                        متغير وابسته

سن نوجوانان دختر 13-15 ساله                              متغير كنترل

نوجوانان داراي خانواده و بدون خانواده                    متغير مستقل

 تعاريف نظري و عملياتي واژه ها و مفاهيم

سلامت روان عبارتنداز سازش فرد با جهان اطرافش به حداكثر امكان به طوري كه باعث شادي و برداشت مفيد و موثر به طور كامل شود و سلامتي روان عبارت است از اينكه فرد چه احساساتي نسبت به خود ، دنياي اطراف محل زنگي ، اطرافيان مخصوصاً با توجه به مسئوليتي كه در مقابل ديگران دارد چگونگي سازش وي با درآمد خود و شناخت موقعيت مكاني و زماني خويشتن است ( شاملو 1380 ) .

در اين پژوهش سلامت رواني عبارت است از نمره ايست كه آزمودني از آزمون GHQ به دست مي آورد .

نوجوانان داراي خانواده خانواده عبارتند از : نوجواناني كه در چهار چوب خانواده زندگي كرده و داراي پدر و مادر و خواهر و برادر هستند و نوجوانان پرورشگاهي عبارتند از نوجواناني كه بدور از محبت مادري و پدري و بدون احساس از محبت در محيط پرورشگاه با افراد بزرگسال و نوجوانان ديگر همانند خود زندگي مي كنند ( گنجي – 1380 ) .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول