بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی در یک مدرسه پیش دانشگاهی

کد محصول: 497
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 60
فرمت: word
توضیحات محصول

 

چکیده 
در این پژوهش ما به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی پرداختیم با این سؤال که آیا بین هوش شناختی و هیجانی رابطه وجود دارد؟
جامعه انتخابی ما یک مرکز پیش دانشگاهی دخترانه بود که از این جامعه یک نمونه صدنفری انتخاب کردیم. روش آزمایشی ما روش همبستگی بود که با استفاده از دو آزمون هوش هیجانی باران و هوش ریون بزرگسالان روی نمونه مورد نظر اجرا شد. ابتدا دانش آموزان سنین 17-18 ساله را جدا کردیم و از این تعداد به صورت تصادفی 100 نفر انتخاب کردیم و بعد آنها را به گروههای ده تایی تقسیم کردیم و دو آزمون نامبرده را روی تک تک این گروه‌ها به صورت جداگانه به اجرا درآوردیم. در تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از فرمول T استفاده کردیم.
در نهایت نتیجه‌اي که به دست آوردیم این بود که هیچ رابطه معناداری بین دو هوش شناختی و هیجانی وجود ندارد. در واقع متوجه شدیم که این دو هوشبهر مستقل از یکدیگرند و نمی توان گفت فردی که هوش شناختی (IQ) بالایی دارد حتماً هوش هیجانی (EQ) بالایی نیز خواهد داشت.
چکیـده
مقـدمه
بیان مسئله
اهمیت مسئله
هدف پژوهشی
سؤال پژوهشی
تعریف عملی مفاهیم و متغیـرهای مورد مطالعـه
مقیاس اندازه گیـری متغیـرها
نقش متغیـرها
پیشینـة پژوهش
زمینـه نظری مسأله مورد پژوهش
هوش شناختی
سه نظر متداول
منحنی توزیع هوش شناختی IQ
هوش هیجانی
فهرست ده هیجانی اساسی ایزارد:
هـوش هیجانی و ارتباط آن با هـوش شناختی
وراثت یا محیط در هـوش شناختی
وراثت یا محیط در هـوش هیجانی
آموزش هـوش هیجانی
عوامل مؤثـر در هوش هیجانی
پیشنهادات لازم جهت توسعـه بهـره هیجانی
تقسیم بنـدی افـراد بر اساس IQ و EQ از دیـدگاه جک بلوک
بررسی یافتـه‌هاي پـژوهشی موجـود
هوش هیجـانی و ارتباط آن با زناشـویی
ضرورت پـژوهش
الگوی رفتاری والدین و رشـد هوش هیجـانی
الکسی تیمیا
سابقـه تکاملی و اعتبـار تحولی
طرح پژوهش
جامعـه آماری و گروه نمونـه مورد مطالعـه
روش نمونـه برداری
روش گـردآوری داده ها
تعداد دانش آموزان روزانه:
تعداد دانش آموزان شبانه:
ابـزار پـژوهش
معـرفی آزمون هـوش هیجانی بارـ آن
معـرفی آزمون ماتریس‌هاي پیشرونـده ریـون بزرگسالان
دستورالعمـل اجرای آزمـون
روش تجـزیه و تحلیل داده ها
آزمون فرضیـه
تفسیـر و نتیجه گیـری
نتایج فرعی پژوهش
محـدودیت ها
الف) عامل تهدیـدکننـده روایی درونی پژوهش
ب) عامل تهـدیدکننـده روایی بیـرونی پژوهش
پیشنهادات
منابع
برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول