مقاله بزهکاری اطفال و نوجوانان

کد محصول: 433
قیمت: 25,000 تومان
تعداد صفحات 42
فرمت: word
توضیحات محصول

ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی،فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته،یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است.وانگهی ،تمام انسان ها از هر قشر و قبیله،ن اد و مذهب، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد.اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد وشکوفایی و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود.

کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است.بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه کافی مبذول داشت.بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال،برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.

در واقع از قدیم الایام گفته اند،پیشگیری بهتر از در درمان است.طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی و روانی به کمبود و نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد، قهرا بازپروری آن ها مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود.

تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار:

اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم(سال1815میلادی) مطرح شد.در آن دوران جرائم نوجوانان افزایش یافته بود،از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید.در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال1891 در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد.این لایحه درسال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد.همزمان با تصویب این قانون دادگاه های اطفال ونور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسما شروع به کار کرد.فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد.

همچنین در سال 1909 در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اساسی آن تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک جوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود0

از نظر تاریخی بنظر می رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشه یابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتا به یک یا دو قرن پیش باز می گردد.

عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان:

عوامل گوناگونی در بروز بزهکاری موثر است و تنها نمی توان علت خاص و واحدی را برای آن در نظر گرفت.عوامل مختلفی نظیر عوامل اجتماعی،اقصادی،فیزیولوژیکی و ... در کنار هم باعث می شوند که بزهکاری در نوجوانان واطفال به منصه ی ظهور برسد.

نقش خانواده:

محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آن رشد می کند و هنجار ها را می آموزد.دانشمندان با پژوهش ها ی اجتماعی ،وضع نابسامان محیط خانوادگی را در بروز جرائم تایید کرده اند و اذعان داشته اند که وضع خانوادگی شخص رابط ی مستقیم با بروز حالت خطرناک و بزهکاری وی دارد.

به نظر روانشناسان اگر شخصی در محیط خانواده از نظر رفع نیاز های اساسی جسمی و روانی مانند نیاز های عاطفی ارضا نشود،احتمال زیاد دارد که در آینده ای نه چندان دور به طرق مختلف به اعمال ضد اجتماعی دست زند.عدم وجود محبت، ارتباطات صمیمی، تفاهم متقابل و در عین حال وجود تشنج در خانواده،ازهم گسیختگی خانواده،طلاق،فوت والدین و... از جمله عواملی هستند که در وقوع بزه توسط نوجوانان واطفال موثر است.

عوامل اجتماعی:

جامعه ای که از یک ثبات و پایداری اجتماعی برخوردار نیست و دائما دچار هرج و مرج و بی نظمی از قبیل جنگ،شورش،اختلافات طبقاتی،آلودگی هوا،وضع بد سکونت،جمعیت بالا و ... باشد نمی تواند به مرور زمان ریشه های بزهکاری و عوامل آن را در خود بخشکاند.

عوامل اقتصادی:

فقر از عوامل اصلی ایجاد بزهکاری است.کمبود امکانات نظیر امکانات بهداشتی،خوراک،پوشاک و مسکن باعث می شود نیازهای اشخاص بر طرف نشده و موجب تحریک وترغیب  آن ها بر بزه های مختلفی از جمله سرقت می شود.

نقش دوستان و همسالان:

از دیگر عوامل موثر در بزهکاری اطفال،دوستی با افراد فاسد و بی بند وبار است.نوجوان رفتار خود را با الگوهای رفتاری دیگر دوستانش همانند سازی می کند و به شدت از آنان تاثیر می پذیرد.نوجوانی که از خانواده طرد می شود برای جبران کمبود های عاطفی و روانی اش برای کسب حمایت و تایید به دوستان هم سن و سا ل خود روی می آورد.وی به دنبال افرادی می گردد که مانند خودش هستند.از این رو احتمال دارد با تحریک و تشویق دوستان نا باب خود دست به اعمال ضد اجتماعی و خلاف بزند.

 بزهکاری اطفال

ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار:

عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان:

نقش خانواده:

عوامل اجتماعی:

عوامل اقتصادی:

نقش دوستان و همسالان:

عوامل روانشناختی:

علت های دیگر بزهکاری:

گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی

«مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا»

 الف) اصلاحات انگليسي و هلندي

 ب) لوايح قانوني اسپانيا و سوئيس

ج) اصلاحات پيش بيني شده در آلمان و بلژيك

الف) گسترش ضمانت اجراهاي جديد

مقررات آلمان

مقررات انگلستان و  ولز

   I. کاهش مدت دادرسي

IIگسترش تدابير جديد

الف) منع خروج از خانه در ساعات خاص يا از ساعات خاصي به بعد

ب) نظارت بر وظايف تحصيلي

2) مجازاتهاي جايگزين حبس

الف) توبيخ و مراقبت

ب) حكم به جبران خسارات

ج) مجازاتهاي عام المنفعه

(3) اقدامات  تربيتي

(الف) مجازات آموزش  اجباري در محيط بسته

(ب) آزادي مشروط براي مجازاتهاي کوتاه با حمل الزامي  دستبند الکترونيکي

III. ايجاد محكوميتهاي جديد

(1) اخلال در نظم عمومي و خشونتهاي جنسي

IV. مسئول قلمدادكردن والدين

V. همكاري تمامي نهادهاي مرتبط

مقررات بلژيك

مقررات اسپانيا

I. توسعه اقدامات نوين

(1) مجازاتهاي جايگزين حبس

(الف) ضبط گواهينامه رانندگي موتورسيکلت يا ساير وسايل نقليه موتوري

(ب) توبيخ

(ج) انجام فعاليتهای آموزشی- اجتماعي

(د) کارهاي عام المنفعه

(هـ) نگهداري در يک خانواده پذيرا  يا يک گروه آموزشی

(و) آزادي تحت مراقبت ساده

(ز) آزادي تحت مراقبت شديد

(ح) الزام آخر هفته

(ط) حضور در يک مرکز روزانه

(ی) درمان سيار

(2) مجازاتهاي سالب آزادي

(الف) بستري کردن جهت درمان

(ب) نگهداری تحت سيستم باز

(ج) نگهداري تحت سيستم نيمه باز

 (د) نگهداري تحت سيستم بسته

(3) اقدامات ترميمي

مسؤول دانستن والدين

مقررات هلند

I. کاهش مدت دادرسي

II. توسعه اقدامات جديد

(1) برنامه هالت (ضمانت اجراهاي جايگزين)

الف) بنيان قضايي

ب) اجراي برنامه

ج) نتايج برنامه

د) ساختار برنامه

III. اقدامات ويژه براي اقليتهاي نژادي

IV. تمرکز زدايي در دادرسي

(1) توسعه دادرسي محلي

V. همکاري ميان تمام نهادهاي مرتبط

مقررات سويس

I. توسعه اقدامات جديد

ساخت.

(الف) مراقبت

(ب) مساعدت ويژه

(ج) درمان سيار

(الف) اقامت نزد خانواده و يا نزد موسسه آموزشي

(ب) اقامت در مکان بسته

II. گسترش سيستم مجازات ها

(1) مجازاتهاي جايگزين زندان

(الف) توبيخ

(ب) انجام فعاليت به صورت شخصي

 (ج) مجازات نقدي (جريمه)

(د) معافيت از مجازات

(الف) شرايط

(ب) بازداشت

(ج) آزادي مشروط  و آزمايشي

(د) تعليق اجراي مجازات

II. همکاري ميان مقامات مدني و مقامات کيفري

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول