دانلود پروژه برنامه ریزی

کد محصول: 405
قیمت: 32,000 تومان
تعداد صفحات 45
فرمت: word
توضیحات محصول

برنامه‌ريزي

مقدمه

هنگامي كه آدمي در مسير رشد عقلاني خود به ضرورت برنامه‌ريزي در زندگي خويش پي برد، آن را در نظامهاي اجتماعي به عنوان ابزاري در خدمت مديريت و رهبري، مورد توجه قرارداد و امروز مي‌بينيم كه ساختار وجودي سازمانها آن سان پيچيده گشته‌اند، كه بدون برنامه‌ريزيهاي دقيق نمي‌توانند به حيات خود تداوم بخشند. اساس برنامه‌ريزي، بر آگاهي از فرصتها و تهديدهاي آتي و چگونگي استفاده از فرصتها و مبارزه با تهديدها قرار دارد.

 فلسفه برنامه‌ريزي

فلسفه برنامه‌ريزي به عنوان يك نگرش و يك راه زندگي كه متضمن تعهد به عمل برمبناي انديشه، تفكر آينده‌نگر و عزم راسخ به برنامه‌ريزي منظم و مداوم مي‌باشد، بخش انفكاك ناپذير مديريت است.

ضرورت برنامه‌ريزي

فرد و سازمان براي رسيدن به اهداف خويش نياز به برنامه‌ريزي دارند، بنابراين ضرورت برنامه‌ريزي، براي رسيدن به جزئيترين اهداف يك واقعيت انكارناپذير است (خواه براي ميهماني باشد، يا سپري كردن يك روز تعطيل، يا به منظور فروش يك محصول).

تعريف برنامه‌ريزي

براي برنامه‌ريزي، متخصصان از زواياي مختلف، تعاريف متعددي ارائه كرده‌اند كه ما در اينجا چند نمونه از آنها را يادآور مي‌شويم:

برنامه‌ريزي عبارت است از:

1ـ تعيين هدف، يافتن و ساختن راه وصول به آن،

2ـ تصميم‌گيري در مورد اينكه چه كارهايي بايد انجام گيرد،

3ـ تجسم و طراحي وضعيت مطلوب در آينده و يافتن و ساختن راهها و وسايلي كه رسيدن به آن را فراهم كند،

4ـ طراحي عملياتي كه شيئي يا موضوعي را بر مبناي شيوه‌اي كه از پيش تعريف شده، تغيير بدهد.

هدفهاي برنامه‌ريزي

اولويت برنامه‌ريزي

نمودار 4ـ1 توالي وظايف پنجگانه مديري

ماهيت پوياي فرايند برنامه‌ريزي

نمودار 4ـ2 پوياي فرايند برنامه‌ريزي

انواع برنامه‌ريزي

1ـ برنامه‌ريزي اساسي (استراتژيك)

ديدگاههاي متداول در برنامه‌ريزي

نمودار 4ـ4 ساختار مديريت برمبناي هدف

2ـ برنامه‌ريزي (مديريت) براساس استثناء

3ـ برنامه‌ريزي اضطراري

گاملهاي عمده‌اي كه در برنامه‌ريزي بايد برداشت

مرحلة 1ـ آگاهي از فرصتها (مسائل و نيازها)

مرحلة 2ـ تعيين اهداف كوتاه مدت

مرحلة 3ـ كسب اطلاعات كامل دربارة فعاليتهاي مورد نظر

مرحلة 4ـ دسته‌بندي و تحليل اطلاعات

مرحلة 5ـ تعين فرضيه‌ها و شناخت موانع

مرحلة 6ـ تعيين بديلها

مرحلة 7ـ ارزيابي بديلهاي گوناگون

مرحلة 8ـ انتخاب بديل

مرحلة 9ـ تدوين برنامه‌هاي فرعي (پشتيباني)

مرحلة 10ـ تنظيم تفصيلي توالي فعاليتها و جدول زمانبندي

محاسن برنامه‌ريزي

محدوديتهاي برنامه‌ريزي

راههاي كاهش محدوديتهاي برنامه‌ريزي

دامهاي دهگانه اصلي در برنامه‌ريزي موفق

سلسله مراتب برنامه‌ها

انواع برنامه‌ها

نمودار 4ـ6 سلسله مراتب برنامه‌ها

نمودار 4ـ7 انواع برنامه‌ها

الف) اهداف دوربرد يا مأموريتها

ب) اهداف كوتاه مدت

عوامل هدف

هدف‌گذاري

راههاي مختلف تعيين هدف كوتاه مدت

ج) استراتژي

د) تعيين خط‌مشي‌ها و سياستها

ويژگيهاي خط مشي

انواع سياستها (خط‌مشي‌ها)

تحديد متوالي خط‌مشي توسط سطوح مختلف سازمان

طراحي پروژه

نمودار 4ـ11 سيكل مديريت پروژه

تعريف پروژه

فنون برنامه‌ريزي

الف) نمودار پايان نماي گانت

نمودار 4ـ12 نمودار پايان نماي گانت

ب) برنامه‌ريزي شبكه

2ـ1. تعاريف شبكه

نمودار 4ـ13 نمايش فعاليتها به كمك بردار

2ـ2. قواعد ترسيم شبكه

نمودار 4ـ14 نمايش يك فعاليت

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول