دانلود مقاله حسابداری منابع انسانی

کد محصول: 401
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 55
فرمت: word
توضیحات محصول

مقد مه:

يكی از مباحث جديد در دانش حسابداری، نگرش نوين به منابع انسانی به عنوان يكی از موثرترين عوامل مولد در ايجاد درآمد موسسات است. در اين مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی مثل دارايی با اهميت موسسه تلقی و امكان ارائه آن در صورت‌های مالی مطرح می گردد.امروزه رسميت و عينيت سازمان‌ها با منابع انسانی آن‌ها شناخته می‌شود و اهميت دادن به منابع انسانی به عنوان اساس و محور كار مديريت سازمان‌ها می‌باشد.توسعه و ارتقای سطح علمی انسانی در شرايط فعلی كه با تغييرات و فناوری‌های جديد روبرو هستيم به عنوان يكی از عوامل كارايی هر سازمان به حساب می‌آيد. در حقيقت رشد دانش و مهارت كاركنان و ايجاد تغيير و تحول در انجام وظايف از جمله اموری است كه سازمان را از دو بعد اقتصادی و اجتماعی ياری می‌رساند از بعد اقتصادی آن را كارآمدتر و اثربخش‌تر می‌نمايد و از بعد اجتماعی موجب بالا رفتن رضايت مراجعان و مصرف‌كنندگان خدمات سازمان می‌شود. اين امر نهايتاً منجر به بهره ‌وری سازمان و نيروی انسانی می‌شود، توسعه منابع انسانی و افزايش بهره ‌وری به عنوان يك ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی بشر و پی ‌ريزی جوامع مرفه‌تر، آرامش و آسايش انسان‌ها همواره هدفی والا برای همه دولت‌ها و سازمان‌ها تلقی می‌شود. بنابراين بدون ترديد در نظام صنعتی متحول امروزی نخست كوشش در شناخت مفاهيم بهره ‌وری و سپس تلاش در تعيين عمل موثر در افزايش آن، يكی از شرايط ضروری برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی می باشد. تحقيقات جهانی نشان داده كه ارتباط مستقيم بين رشد توسعه منابع انسانی و سطح بهره ‌وری وجود دارد. امروزه سازمان‌ها برای حفظ خويش در دنيای متغير كنونی در تلاش طاقت ‌فرسايی به سر می‌برند. اين تلاش دربردارنده رشد و هماهنگی با تغييرات بازار، بهسازی كيفيت محصولات و حفظ تعادل و توازن است تحقق اين ساعی سازمان بستگی به استعداد و انرژی و عملكرد كاركنان دارد و منابع و نيروی انسانی به عنوان يك مزيت رقابتی منحصر به فرد و سرمايه عمده سازمان مطرح و تاكيد شود. بنابراين ساز و كاری كه می‌توان به وسيله آن به منابع انسانی اهميت داد و از آن به عنوان يك سرمايه بی‌پايان و پايدار در جهت بهره ‌وری و پويايی سازمان بهره گرفت آموزش به منظور توسعه نيروی انسانی است. يكی از عوامل كارايی و اثربخشی هر سازمان توسعه و ارتقای سطح علمی- منابع انسانی آن سازمان است در حاليكه دقت در روند انتخاب و گزينش و استخدام می‌تواند به داشتن بهترين كاركنان و نيروی انسانی برای پيشبرد اهداف سازمان اطمينان بخشد اما رشد دانش و مهارت كاركنان و در نتيجه ايجاد تغيير و تحول در انجام وظايف كمك بسيار موثرتر و كاراتر به بهبود بهره ‌وری در سازمان می‌كند. بهره ‌وری مفهومی است جامع و كلی كه افزايش آن به عنوان يك ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بيشتر، آرامش و آسايش انسان‌ها كه هدفی اساسی برای همه كشورهای جهان محسوب می‌شود همواره مدنظر دست‌اندركاران سياست و اقتصاد و دولتمردان بوده و می‌باشد .يكی از راهكارهای مهم توسعه نيروی انسانی برنامه ‌ريزی استراتژيك و تغيير در نگرش و كيفيت زندگی شغلی كاركنان است كه نهايتاً منجر به بهره ‌وری می‌شود.

توسعه منابع انسانی زمانی اهميت ويژه می‌يابد كه در سازمان‌های ستادی وسيعی چون: وزارتخانه يا منطقه آموزشی يا دانشگاهی مستقر شود در اين دسته از سازمان‌های ستادی وظيفه توسعه منابع انسانی با توجه به حوزه عمل آن‌گاه در يك واحد مستقل به نام مديريت توسعه منابع انسانی و گاه تحت پوشش معاونت طرح و برنامه قرار می‌گيرد بنابراين آموزش يا توسعه زير مجموعه يك نظام گسترده‌تر به نام مديريت منابع انسانی است.

توسعه منابع انسانی به آموزش و توسعه فعاليت‌های انسانی در سازمان‌های مرتبط است و كمك می‌كند تا شرايط فرهنگی خاصی ايجاد شود كه در آن كاركنان به پتانسيل بالقوه برای بهره‌مند شدن از افراد و سازمان دست يابد در اين حالت توسعه منابع انسانی خود را به صورت خيلی نزديك با بهره ‌وری و توسعه سازمان در يك راستا و هماهنگ می‌بيند.

اهداف توسعه منابع انسانی:

به طور كلی توسعه منابع انسانی بايد به دنبال ايجاد هدفهای زير باشد

1- ايجاد آگاهی علمی و ارتقای سطح اطلاعات و دانش كاركنان
2- ارتقای قابليت‌ها و توانايی‌های كاركنان و سازمان‌ها
-3 ارتقای سطح آگاهی اجتماعی كاركنان سازمان‌ها
-4 توسعه مهارت و توانايی‌های انجام كار
-5 به روز كردن اطلاعات كاركنان و بهبود عملكرد آن‌ها
-6 ترفيع شغلی و آماده‌سازی برای ترفيع شغل كاركنان
-7 آشنا كردن كاركنان جديد با هدفهای سازمان و آشنا كردن كاركنان قبلی با هدفهای جديد سازمان
8- رشد شخصيت و ارزش‌ها و حل مشكلات و مسايل و اختلافات كاركنان و رسيدن به اهداف تدوين شده سازمان

امروز توسعه منابع انسانی تنها با آموزش‌های تخصصی و فنی حاصل نمی‌شود بلكه بايد از طريق نظام آموزشی جامع به پرورش كاركنان سازمان پرداخت. يعنی كاركنان سازمان در ابعاد مختلف پرورش دهد تا به آن كارايی مورد نظر دست يابند.

فصل اول :

تعريف حسابداری منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی عبارت‌ است از شناسايی و ارزيابی منابع انسانی موسسه و گزارشگری به اشخاص ذينفع. در اين تعريف سه بخش اساسی پيرامون منابع انسانی وجود دارد:

 شناسايی: تشخيص كميت و كيفيت منابع انسانی و تهيه آمار مناسب.

 ارزيابی: اندازه گيری ارزش اقتصادی و تعيين ميزان مالی منابع انسانی.

 گزارشگری: تنظيم و ارائه گزارش‌های مالی مناسب در مورد منابع انسانی.

مقدمه

فصل اول : تعریف حسابداری منابع انسانی

فصل دوم : تاریخچه حسابداری منابع انسانی

فصل سوم : حسابداری منابع انسانی

چکیده پروژه

حسابداری منابع انسانی

- هزینه های منابع انسانی

- ارزش اقتصادی منابع انسانی

فصل چهارم : انواع پرداختهای تشویقی

دلایل استفاده از برنامه های تشویقی

پرداختهای تشویقی فردی

پرداختهای تشویقی گروهی

فصل پنجم : ارزیابی و گزارشگری دارائیهای منابع انسانی

دلایل اصلی ارزیابی و گزارشگری

روشهای گزارشگری

نحوه گزارش دارائیهای انسانی

فصل ششم : مشکلات و انتظارات / نتیجه گیری

منابع

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول