کار تحقیقی حقوق توقیف اموال

کد محصول: 382
قیمت: 40,000 تومان
تعداد صفحات 58
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

در این کار تحقیقی با موضوع توقیف اموال سعی شده است تمام موارد مربوطه به موضوع و با سر فصل های زیر بیان شود با این امید که مورد توجه قرار گیرد.

تعريف توقيف اموال

در اين بخش به تعريف توقيف اموال از جنبه لغوي پرداخته ايم.

كليات را اختصاص به بررسي پنج عنوان داديم. اين عناوين عبارتند از:

1- مفهوم اجراي احكام مدني. 2- شرايط اجراي احكام. 3- اهميت اجراي احكام. 4- تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري. 5- تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعريف از اجراي احكام مدني، اجراء احكام در دو معناي عام و خاص تعريف شده است. در عنوان دوم، شرايط اجراي احكام در چهار بخش تحت عناوين، قطعيت حكم، معين بودن حكم، درخواست صدور اجراييه و صدور و ابلاغ اجراييه، بررسي شده است. عنوان سوم، اهميت اجراي احكام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسي قرار داده ايم.

قواعد عمومي

اين فصل را در شش مبحث مورد بررسي قرار مي دهيم كه عبارتند از: مقدمات و شرايط اجراء، ترتيب اجراء، مامورين اجراء، هزينه هاي اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

در توقيف اموال محكوم عليه

در این قسمت موضوعاتی مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از: مقررات عمومي، موارد رفع توقيف، در توقيف اموال منقول، در توقيف اموال غيرمنقول و در توقيف حقوق مستخدمين.

شرح موادي از قانون اجراي احكام

در اين فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجراي احكام مي‌پردازيم.

تكمله

اين فصل مختص بررسي مواردي از مبحث توقيف اموال مي باشد كه در فصول قبل بررسي نگرديده يا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهايي مانند دستور توقيف اموال، معرفي مال ديگر بجاي مال توقيف شده توسط محكوم عليه، نحوه توقيف اموال، تصرف ثالث نسبت به عين محكوم به، توقيف اموال نزد شخص ثالث و غيره مي باشد.

 مقدمه

کلید واژه

فصل اول:

تعاریف و کلیات

مبحث اول :تعاریف

گفتار اول:تعاریف انواع اموال

مبحث دوم :كليات

گفتار اول : مفهوم اجراي احكام مدني

گفتار دوم : شرايط اجراي احكام

بند اول : قطعيت حكم

بند دوم : حكم ورشكستگي

بند سوم :امور حسبي

بند چهارم : معين بودن موضوع حكم

گفتار سوم : اهميت اجراي احكام

گفتار چهارم :تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري

گفتار پنجم : تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت

مبحث سوم: قواعد عمومي

گفتار اول : مقدمات و شرايط اجراء

گفتار دوم : ترتيب اجراء

گفتار سوم :مامورين اجراء

بند اول : وظايف مامورين

بند دوم: مصونيت مامورين اجراء

بند سوم : مسئوليت مامورين اجراء

بند چهارم : موارد رد مامورين اجراء

بند پنجم : اعتراض (شكايت) نسبت به اقدامات مامور اجراء

گفتار چهارم: هزينه هاي اجراء (مواد 158 تا 168 ق.ا.ا.م)

گفتار پنجم: اقسام اجراء

نتیجه گیری فصل اول

فصل دوم:

توقيف اموال محكوم عليه و تکمله

مبحث اول : مقررات عمومي (مواد 49 تا 59 قانون اجراي احكام مدني)

گفتار اول : موارد رفع توقيف

گفتار دوم : در توقيف اموال منقول

گفتار سوم : در توقيف اموال غيرمنقول

گفتار چهارم :در توقيف حقوق مستخدمين

مبحث دوم : شرح موادي از قانون اجراي احكام

مبحث سوم : تكمله

گفتار اول :دستور توقيف اموال

بند اول :نحوه توقيف اموال

گفتار دوم : توقيف اموال نزد شخص ثالث

گفتار سوم : اجراي حكم در مورد امور حسبي

گفتار چهارم : اجراي حكم مالي به طرفيت ورثه

گفتار پنجم :نحوه اجراي حكم در مورد مراجع دولتي و شهرداريها

گفتار ششم :فروش اموال توقيف شده

گفتار هفتم :اعتراض ثالث به توقيف اموال

بند اول :بازداشت محكوم عليه غايب

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول