دانلود مقاله نظام آموزشی هند

کد محصول: 376
قیمت: 25,000 تومان
تعداد صفحات 62
فرمت: word
توضیحات محصول

ساختار نظام آموزشي

در ساختار نظام آموزشي كشور هند تمركز عمده بر بعد وسيع ارائه خدمات آموزشي و اهميت ساختار، سازماندهي و ارتقاء آن استوار مي باشد. بعلاوه، ساختار سيستم آموزشي كشور هندوستان بر رشد آموزشي مناطق مختلف كشور و برقراري رقابتهاي آموزشي ميان اين مناطق تأكيد دارد. در حال حاضر، تعداد 888 نهاد آموزشي در كشور هندوستان فعاليت دارد كه به ثبت نام از 179 ميليون دانش آموز مبادرت مي نمايند. سيستم آموزش ابتدايي در هندوستان از دومين رتبة جهاني برخوردار است. اين سيستم آموزشي از 4/149 ميليون كودك 6 تا 14 ساله و 9/2 ميليون آموزگار، متشكل مي گردد. لازم به ذكر است كه نرخ مذكور به 82 درصد از كل كودكاني است كه در اين گروه سني قرار دارند مشتمل مي گردد. پس از استقلال هند طي سال 1947 سياستمداران ,مسئولان و صاحب نظران آموزش و پرورش كشور تلاشهاي فراواني در جهت ارائه الگوي مشترك ساختار آموزشي پذيرش كليه ايالت عمل آورند. طي سال 1966 كميسيون آموزش و پرورش هند مبادرت به انتشار ساختار آموزشي طرح سيستم (2+10) نمود. سيستم مذكور پس از بازنگري و جرح و تعديل طي سالهاي 1986 و 1992 به عنوان خط مشي جديد نظام آموزشي ملي به تصويب رسيد در حال حاضر كليه ايالت هاي كشور از آن پيروي مي نمايند. نكته قابل تامل در فرايند تصويب طرح مذكور طول مدت بررسي آن است كه مدت زمان سه دهه از زمان طرح اوليه آن تا جرح و تعديل و تصويب و اجراي فراگير و نهايي آن به طول انجاميد است كه خود نشان دهنده بر طرف نمودن احتمالي نواقص و نارسايي هاي طرح اوليه مي باشد. بر اساس الگوي قيد شده در فوق نظام آموزش پيش دانشگاهي كشور هند خود از دو دوره آموزش ابتدايي و متوسطه متشكل مي گردد. با وجودي كه ساختار آموزشي كشور هند بر (سيستم 2+10) استوار مي باشد. با اين حال در ميان ايالات مختلف در خصوص تعداد مدارس ابتدايي و متوسطه، شرايط سني پذيرش در مدارس متوسط، آزمون هاي عمومي، آموزش هندي و انگليسي، تعداد ساعات و جلسات درسي، مدت تعطيلات، ميزان دستمزدها، آموزش پايه و … تفاوت عمده اي وجود دارد. آموزش در كشور هند، از سن پنج سالگي آغاز شده و از سه مرحله ابتدايي، متوسطه و عالي (دو دوره 5 ساله ابتدايي و متوسطه و يك دوره 2 ساله تكميلي) متشكل مي گردد. در مجموع، دوره تحصيلات ابتدايي و متوسطه 12 سال به طول مي انجامد.

ساختار آموزش پس از استقلال

آموزش پايه

وسيع سازي بعد سيستم آموزش پايه

نرخ رشد ثبت نام در مقاطع آموزشي پايه (برحسب ميليون) طي سال هاي 1997 - 1950

زبان آموزشي

آموزش زبان هندي

آموزش زبان انگليسي

آزمون عمومي

تعداد روزهاي درسي

مقطع آموزش پيش دبستاني

اهداف آموزشي

نرخ ثبت نام هاي به عمل آمده و گسترش برنامه هاي آموزشي طي دهة 1990

منبع: شاخصهاي آموزش همگاني  EFA

طرح آموزش و مراقبت هاي دوران كودكي ( ECCE )

مقطع آموزش ابتدايي

ساختار آموزشي

آمار آموزشي مقطع آموزش ابتدايي

طرح هاي اجرايي

2- پروژه Shksha karmi

3- پروژه آموزش ابتدايي Andra Pradesh

4- پروژه آموزش پايه Uttar Paradash

5- پروژه آموزشي Bihar

6- پروژه آموزش ابتدايي منطقه اي

7- طرح ملي تغذيه رايگان

تمركززدايي آموزشي

نرخ ثبت نام و حضور در مدارس

نرخ ناخالص ثبت نام در مقاطع آموزش مقدماتي

مقطع آموزش متوسطه

ساختار آموزشي

سيستم امتحاني و مدارك تحصيلي

آمار تحصيلي مقطع آموزش متوسطه

آموزش عالي

مقاطع تحصيلي  آموزش عالي

تقويم دانشگاهي

نهادهاي آموزش عالي

نهادهاي مركزي

ارزشيابي مدارك تحصيلي

پذيرش تحصيلي

دانشگاهها و نهادهاي همپاية آن

زبان آموزشي

اعتبار سنجي  آموزشي

تعداد موسسات آموزش عالي طي دهه 1990

نرخ دانشجويان آموزش عالي طي دهه 1990

طرح هاي آموزشي

1- طرح حرفه اي سازي آموزشي

2- طرح احداث كالج هاي خودمختار (آزاد(

3-  طرح برگزاري آزمون ملي سنجش توانايي هاي آموزشي

4- طرح تمركز بر برنامه نهم توسعه

اهداف

خصوصي سازي آموزش عالي و احداث دانشگاه هاي خودگردان

دانشگاه هاي خودگردان

بين المللي سازي آموزش عالي

فقدان ديدگاه براي آينده

وضعيت آموزش عالي

نرخ رشد مراكز آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي طي سالهاي2001-1951

شوراي تحقيقات علمي و صنعتي هند

شوراي تحقيقات و آموزش كشاورزي

شوراي تحقيقات پزشكي هند

انجمن دانشگاههاي هند

اهداف

ساختار سازماني

كميته دائمي

الف - واحد ارزشيابي مدارك و گواهينامه هاي علمي

ب. واحد خدمات و اطلاعات دانشجويي انجمن

پ .واحد كتابخانه و مركز اسناد مدارك

ت.واحد تحقيقات

ث. واحد تربيت بدني

ج.واحد انتشارات و فروش

چ.واحد امور جوانان

ح.واحد همايش هاي علمي

كمسيون اعتبارات دانشگاهي هند

ساختار تشكيلات كميسيون

وظايف و اختيارات كميسيون

روش كار كميسيون

بازنگري ساختار آموزش عالي

الف - توسعه كيفي

ب - توسعه كمي فضاي آموزش عالي

جايگاه نظام آموزش عالي

جايگاه آموزش عالي در توسعه ملي

 نظام برنامه ريزي آموزش عالي

فاصلة نژادي در آموزش عالي

ميزان كارايي و تأثيرگذاري برنامه ها و استراتژي هاي آموزشي

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول