دانلود مقاله کشاورزی تکثير غير جنسي در رابطه با اصلاح با جهش

کد محصول: 336
قیمت: 28,000 تومان
تعداد صفحات 52
فرمت: word
توضیحات محصول

تشکيل جوانه هاي نايي از يک سلول

تشکيل جوانه نابجاروي پيازها

اهميت اصلاح بطريه جهش

جوانه هاي نابجا منشأ گرفته از پيش از يک سلول

توليد پلي پلوئيدهاي قوي

تکنيکهاي اين وتيرو

اصلاح از طريق جهش براي گياهان ريشه اي و غده اي

سير و شالوت

سيب زميني

جهش هاي خودبخودي اين ويوو

جهش هاي القايي

مواد شروع کننده

انواع موتاسيونهاي القايي

سيب زميني شيرين

سيب زميني شيرين و ساير گياهان مختلف ريشه اي و غده اي

دستکاري ژنتيکي و انتقاد ژن در گياهان و حيوانات

دستکاري ژنتيکي در گياهان عالي

انتقال ژن توسط ناقل

صفات اگروباكتريوم

ماركرهاي انتخابي

انتقال قرص برگ

توارث

ويروسهاي DNA و ويروسهاي RNA

انتقال مستقيم ژن

تكنيك ريز تزريقي

انتقال دانه گروه

فاكتورهاي موثر در فراوانيهاي بالاي انتقال در انتقال مستقيم ژن

فراواني انتقال كامل پايدار

قابليت تكثير

DNA عامل

تيمار با شوك حرارتي

الكتروپوريشن

اختلاط باژنوم ميزبان

پايداري ژن خارجي

ناپايداري ژن خارجي

كاربردهاي عملي گياهان ترانسژنيك

گسترش مقاومت به علف كشها

وارد كردن اينترفرون الفاي انساني

محافظت قالب مرزي در گروه ويروس تنباكو

حفاظت قالب خطي بين گروه پاتي ويروس

گسترش مقاومت به حشرات

الحاق ژن Bt

گسترش مقاومت به فلزات سنگين

يكپارچه و بيان ژن MT شيمي يك در گياهان ترانسژنيك

مقاومت فلزات سنگين در گياهان ترانسژنيك

كلونينگ ژنها براي بيوسنتز نوع استيلبن و انزيمهاي كليدي بيوسنتزي

كلونينگ M RNA سنتاز ACC

بيوسنتز اتيلن

مهندسي يك گونه جديد رنگ گل در پتونيا

حيوانات تراريخت

روشهاي انتقال ژن

ناقلهيا ادنوويروس

ناقلهاي واكسينيا

ناقلهاي BPV

ناقلهاي رتروويروس

جذب DNA با دخالت كلسيم فسفات

ريز تزريقي سلول هاي تخم

توليد حيوانات ترانژنيك

بيان ژنهاي خارجي در غده توليد شير پستانداران در حيوانات تراريخت شده

بيان پروتئين ضد يخ در ماهي تراريخت

تراريختي در حيوانات بزرگ

نتیجه گیری

منبع

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول