کار تحقیقی حقوق ازدواج موقت

کد محصول: 331
قیمت: 43,000 تومان
تعداد صفحات 63
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

ازدواج يا پيوند زناشويي پيوندي آيينياست که طي احکام يا رسومي خاص بين زن و مرد در مذاهب و کشورهاي مختلف برقرار ميشود تا به تشکيل خانواده منجر گردد و از تبعات آن زايش فرزند است. در برخي از کشورهاي جهان، ازدواج همجنسگرايان، يعني ازدواج دو مرد يا دو زن با يکديگر، تنها به منظور برقراري روابط جنسي و تشکيل خانواده نيز وجود دارد.

در زمان ساساني نوع اصلي ازدواج ايراني «زني پادِخشاي» خوانده ميشد که در واقع انتقال قيموميت دختر از پدر به شوهر بود. انواع ديگري هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامي بود که شوهر توانايي فرزندآوري نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به يکي از نزديکان ميداد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشتهاند. نوع ديگر که باعث بحث و جدلهاي زيادي ميان امروزيان شدهاست خويدوده بود که ازدواج با محارم است.

از ديدگاه اسلام، ماهيت ازدواج يک قرارداد و پيمان با شرايطي ويژهاست. و بسيار پسنديده و مطلوب است و از منظر فقه اسلامي، عملي مستحب و چه بسا مستحب موکد و در برخي موارد واجب شمرده ميشود عفت و حيا از جملهٔ اين صفات ميباشند که يکي از راههاي تأمين اين صفات و سجايا، ازدواج است. اسلام با تشريع ازدواج، مسير رسيدن به عفت و حيا را هموار ميسازد بدين صورت که ازدواج را بهترين و طبيعيترين راه تأمين نيازهاي جنسي معرفي ميکند. طبق قوانين اسلامي تنها خواندن صيغه عقد توسط زن و تاييد توسط مرد صحيح است و الزامي به وجود شاهد يا نماينده ديني نيست. البته ميتوان براي خواندن اين جمله کسي را وکيل کرد که لازم هم نيست که نماينده ديني باشد. شيعيان نوع ديگري از ازدواج (معروف به ازدواج موقت) را دارند که در آن عقد ازدواج براي مدت معين و محدودي بين دو طرف بسته ميشود.

بنابر نظر بعضي از مراجع شيعه «براي دختر رشيده اذن پدر در ازدواج موقت ضرورتي ندارد» پس از تعيين مدت زمان عقد و مهريه با خواندن صيغه عقد زن و مرد به يکديگر محرم ميشوند.

كلمه‌ موقت‌ به‌ معناي‌، چيزي‌ كه‌ وقتش‌ معين‌ شده‌ و آنچه‌ كه‌ در مدتي‌ محدود و معين‌ بجا مي‌ماند و سپس‌ زايل‌ مي‌شود و در مقابل‌ دائم‌ و پايدار.

با توجه‌ به‌ معاني‌ كلمات‌ مذكور، مي‌توان‌ بيان‌ نمود روابط زوجين‌ در ازدواج‌ موقت‌ عبارتست‌ از: «رابطه‌ حقوقي‌ كه‌ براي‌ مدت‌ معين‌ بين‌ زن‌ و مرد به‌ وسيله‌ عقد ايجاد مي‌شود و حق‌ تمتع‌ جنسي‌ را به‌ آنان‌ مي‌دهد و وظايف‌ وتكاليفي‌ را براي‌ طرفين‌ بوجود مي‌آورد.«

واژگان کلیدی: ازدواج، موقت، مهریه، ارث، طلاق، نفقه

چکیده

واژگان کلیدی

مقدمه

فصل اول:

کـلیـات

مبحث اول‌: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول: تعريف‌ “روابط

گفتار دوم: تعريف‌ زوجين ،ازدواج ، موقت‌

فصل دوم:

روابط مالی و غیرمالی زوجین در ازدواج موقت

مبحث اول:روابط غیر مالی

گفتار  اول: قابليت‌ صحي‌ براي‌ ازدواج‌ (قابليت‌ جسمي‌ و بلوغ‌)

بند اول: ازدواج‌ موقت‌ قبل‌ از بلوغ‌

بند دوم: ازدواج‌ موقت‌ صغير توسط ولي‌

بند سوم: اجازه‌ پدر يا جد پدري‌ در ازدواج‌ موقت‌ دختر بالغ‌

بند چهارم: طلاق‌ بار سوم‌ و نهم‌

گفتار دوم: ازدواج‌ موقت‌ مرد مسلمان‌ با زن‌ غيرمسلمان‌ غير اهل‌ كتاب‌

بند اول:  ارتداد زن‌ يا شوهر بعد از ازدواج‌ موقت‌

بند دوم:  احرام‌

مبحث دوم:روابط مالی در ازدواج موقت

گفتار اول: شروط ضمن‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌

بند اول: مهر در ازدواج‌ موقت‌

بند دوم: تراضي‌ مقدار مهر در ازدواج‌ موقت‌ (مهرالمسمي‌)

بند سوم :شرط بطلان‌ ازدواج‌ موقت‌ در صورت‌ عدم‌ تأديه‌ مهر

گفتار دوم: اقسام‌ مهر

بند اول: كدام‌ عنوان‌ مهر، مربوط به‌ ازدواج‌ موقت‌ است‌

بند دوم: تعيين‌ مهر المثل‌ به‌ جاي‌ مهر المسمي‌

بند سوم:وضعیت مهریه در ازدواج موقت

بند چهارم:  فسخ‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ قبل‌ از نزديكي‌

بند پنجم: فسخ‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ بعد از نزديكي‌

گفتار سوم : حق‌ امتناع‌ زن‌ از تمكين‌ در ازدواج‌ موقت‌

بند اول: تمكين‌ عام‌ و تمكين‌ خاص‌

بند  دوم: ساقط شدن‌ حق‌ امتناع‌ زن‌ در ازدواج‌ موقت‌

فصل سوم:

شرايط قانونی و شرعی صحت‌ ازدواج‌ موقت‌

مبحث اول: شرايط صحت‌ ازدواج‌ موقت‌

گفتار اول: قصد انشاء در ازدواج‌ موقت‌

بند اول: الفاظ در ازدواج‌ موقت‌

بند دوم: ايجاب‌ و قبول‌

بند سوم: ايجاب‌ و قبول‌ توسط ولي‌ در ازدواج‌ موقت‌

گفتار دوم:تعيين‌ زن‌ و شوهر در ازدواج‌ موقت‌

بند اول: تعليق‌ در ازدواج‌ موقت

بند دوم: شرط خيار در ازدواج‌ موقت‌

بند سوم: وكالت‌ در ازدواج‌ موقت‌

بند چهارم: حدود اختيارات‌ وكيل‌ در ازدواج‌ موقت‌

بند پنجم: نحوه‌ خواندن‌ صيغه‌ ازدواج‌ موقت‌

بند ششم: تعيين‌ مدت‌ در ازدواج‌ موقت‌

گفتار سوم: محدوديت‌ عددي‌ در ازدواج‌ موقت‌

بند اول: حقوق‌ و تكاليف‌ زوجين‌ نسبت‌ به‌ يكديگر در ازدواج‌ موقت‌

فصل‌ چهارم:

حقوق قانونی ناشی از ازدواج‌ موقت‌

مبحث اول: حق نفقه  زن با شروط درعقد موقت

گفتار اول: شرط حق‌ نفقه‌ در ضمن‌ عقد ازدواج‌ موقت‌

بند اول: نفقه‌ براي‌ تمام‌ مدت‌

بند دوم: نفقه‌ براي‌ قسمتي‌ از مدت‌

بند سوم: نفقه‌ بيش‌ از مدت‌

بند چهارم: تعيين‌ نفقه‌ بعد از عقد

بند پنجم: عدم‌ شرط نفقه‌ و مدت‌ طولاني‌

گفتار د وم: شرايط حق‌ نفقه‌ در ازدواج‌ موقت‌

بند اول:  استنكاف‌ شوهر از پرداخت‌ حق‌ نفقه‌ در ازدواج‌ موقت‌

گفتار سوم: ارث‌ در ازدواج‌ موقت‌

بند اول: شرط ارث‌ در ازدواج‌ موقت‌

بنددوم‌ : نحوه‌ ارث‌ بردن‌ زن‌ و شوهر در ازدواج‌ موقت‌

بند سوم: نكاح منقطع و تعدد زوجات

گفتار چهارم: سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت

نتیجه گیری

انتقادات و پیشنهادات

منبع و مآخذ

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول