دانلود گزارش کارآموزی در ایستگاه آتش نشانی

کد محصول: 309
قیمت: 26,000 تومان
تعداد صفحات 68
فرمت: word
توضیحات محصول

پيشگفتار

با توجه به نياز کشور در عصر حاضر در زمينه امور مربوط به ایمنی و ساير زمينه های ديگر آموزش نيروي متخصص براي پيشرفت و بهبود جامعه يکي از نيازهاي ضروري در جامعه بشمار مي رود و به همين علت واحد کارآموزي در تمام مقطع تحصيلي لازم است و کليه دانشجويان موظف به گذراندن  واحد با توجه به مقطع تحصيلي هستند. هدف اصلي و عمده دانشکده از گذاشتن واحد کارآموزي براي دانشجويان اين است که بتوانند با بازار کار آشنا بشوند و بتوانند با توجه به رشته اي که در آن تحصيل نموده اند نياز جامعه را بشناسند و مقدمات اوليه براي کار کردن را فرا بگيرند و از آموخته هاي علمي استفاده کنند و اشکالات خود را رفع نمايند .

مقدمه

ايمني رمز هستي و حيات بشر است كه هر چه بر تاريخ حيات و تمدن بشري افزوده مي شود براهميت آن افزوده مي شود. زيرا زندگي انسان هر روز از روز قبل پيچيده تر مي گردد .زندگي انسان و محيط زيست او را خطرات بسياري تهديد مي كند . اين خطرات گاه به طور مستقيم از ناحيه خود انسان بروز ميابد و گاه بصورت غير مستقيم در اثر ساخته ها و مصنوعات فكر بشر تجلي مي كند و گاه در اثر فعل وانفعالات بر زندگي او تاثير مخرب مي گذارد .بلاياي مترقبه به صور مختلف و گاه به شكلي پيچيده تاثيرات مخربي بر زندگي بشر و محيط زيست او مي گذارند و از سويي ديگر بلاياي طبيعي همچون سيل و زلزله و... در اندك زماني طومار زندگي بسياري از انسان ها را در هم مي پيچند و نابود مي سازند .زندگي انسان با پيچيدگي هاي رو به فزوني وبا اين همه آلودگي و نا بهنجاري هاي گوناگون روبروست و انسان همچنان در مبارزه با هر آن چيزي است كه حيات و ايمني او را تهديد مي كند .آتش از جمله پديده هايي است كه آثار بسياري از خود در زندگي بشر بر جاي نهاده است . يك مثل قديمي چيني حقيقتي شگرف را بيان مي دهرد :

" آتش خدمتكار خوب اما ارباب بدي است ."

روشن است كه ايجاد آتش به صورت پديده اي سازنده و مثبت در حيـــات انسان ريشـــه در آگاهي و شعور او دارد * اما آنگاه كه آتش مخرب و نابودگر مي شود قطعا بر آگاهي و شعور انسان مبتني نشده است .پس بايد علل و عوامل وقوع آتش را هنگامي كه شكل مخرب و ويرانگر مي يابد * دقيقا شناخت و آنگاه از وقوع آن پيشگيري نمود و يا در صورت وقوع آن آن را كنترل و هدايت نمود .

اهميت و ضرورت کارآموزي

آموزش عالي هر کشور، هر اندازه از نظر آموزش هاي تئوريک (هم کلاسيک و هم مدرن) قوي باشد، باز هم در تهيه زمينه رشد اقتصادي و صنعتي نمي­تواند به تنهايي موفق باشد. همين امر، گسترش دامنه آموزش و کسب تجربه از محيط واقعي کار را توجيه مي­نمايد.

 در حال حاضر که دوره مدرک گرايي سپري شده است و جامعه، صنعت و دانشگاه بايد زمينه هاي لازم براي کسب تجربه مفيد را براي دانشجويان فراهم سازد.  پذيرش کارآمـوزان از دانشگاهها، به عنوان کوششـي جهت التـيام شکاف بين نظام آموزش رسـمي با آنچه در صنعت  مي گذرد "عرصه عمل" صورت گرفته  است تا بخشي از خلا آموزشي، آشنايي با حرف و مشاغل در صنعت را ترميم نموده، به توسعه نگرش دانشجويان نسبت به نظام صنعتي بيانجامد.  وقوف بيشتر دانشگاهها و مراکز آموزش عالي به آنچه که در صنعت مي­گذرد، آن ها را قادر خواهد نمود، تا دامنه گسترش اطلاعات و مهارت ها و شناسايي حرف را توسعه مي­دهد. علاوه بر اين، تماس از نزديک کارآموزان با صنعت، فرصت­هاي مناسب را براي بهره گيري از يافته ها و دانسته هاي آکادميک در موقعيت­هاي عملي، فراهم مي­نمايد و فرصت­هاي مناسبي را جهت استعداد سنجي و به محک نهادن علاقه کارآموزان، از پي خواهد داشت. کارآموزي دانشجويان، با توجه به متداول ترين اسلوب کارآموزي يعني آموزش در محيط حرفه و آموزش در محيط مادي صورت گرفته تا با انتقال آموزش به محيط حرفه و بهره گيري از دانش ناشي از محيط کار، بتوان حلقه هاي مفقوده را در نظام آموزش دانشگاهي تکميل نمود.

فصل اول : ( آشنايي كلي با مكان كارآموزي )

معرفي سازمان و چارت سازماني

شرح وظائف و مسوليت ها

مسول سازمان:

رانندگان:

خدمه هاي آتش نشان :

اپراتورها :

علل بوجود آمدن حريق

مثلث حريق:

فصل دوم : ( ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموزي )

گزارش دوره كار آموزي و شرح رخدادها در طول دوره :

فصل سوم : ( آزمون آموخته‌ ها، نتايج و پيشنهادات )

بخش اول : وظایف و خدمات کارکنان ایستگاه

شرح وظايف رئيس ايستگاه

شرح وظايف فرمانده شيفت

شرح وظايف راننده آتش نشاني

 شرح وظايف آتش نشان

تشکيلات شوراي سازمان

فعاليت انجام شده:

بخش دوم  : كليات

اهميت مقابله با حريق

ماهيت حريق

اكسیژن

مواد سوختني

حرارت

نقطه شعله زني

درجه آتش گيري

خود بخود سوزي

واكنش هاي زنجيره اي

تفاوت انفجار و احتراق

علل و شرايط بروز حريق

عوامل موثر در گسترش و شدت حريق

تقسيم بندي مكانها ازنظر خطر حريق

1- مكان هاي كم خطر:

2-               مكانهاي با خطر متوسط:

3-               مكانهاي پر خطر

دسته بندي انواع حريق

روشهاي عمومي اطفاء حريق

حذف مواد سوختني

بخش سوم : آشنایی و کار با مواد خاموش كننده

مواد خاموش كننده آتش

آب

مزاياي آب

آب سبك

آب حاوي خيس كننده

كف آتش نشاني

كف شيميايي

كف مكانيكي

كف فلور پروتئين

كف نازك

كف مقاوم

پودرهاي خاموش كننده

پودر خشك

پودر تر

گازCO2

تركيبات هالوژنه(هالن)

هالن هاي معروف

بخش چهارم : تجهيزات خاموش كننده

تجهيزات خاموش كننده

تجهيزات متحرك

تجهيزات ثابت

خاموش كننده هاي دستي

ظرفيت خاموش كننده

فشار تخليه

در صد تخليه

زمان تخليه

مشخصات فني

مشخصات سرلوله پاشنده

علائم و برچسب ها

خاموش كننده هاي حاوي آب

خاموش كننده هاي آب و گاز تحت فشار دائم

بخش پنجم : تجهيزات كشف واعلام حريق

روشهاي كشف واعلام حريق

روش دستي اعلام حريق

سيستم اتوماتيك كشف حريق

كاشف حرارتي با حرارت متغير

كاشفهاي دودي (ذرات)

كاشف يونيزه

كاشف فتوالكتريك

مزاياي كاشف فتوالكتريك

معايب كاشف فتوالكتريك

كاشف هاي شعله اي

مركز كنترل واعلام حريق

نشانگرهاي نوري پانل مركز كنترل و اعلام حريق

الف – تست روزانه

ب-تست هفتگي

ج- تست هاي فصلي

د- تست ساليانه

طراحي سيستم كشف حريق

انواع كابل ها

ارزيابي رسيك حريق

مفاهيم مهم در ازريابي ريسك

اصول مهم در پيشگيري از حريق

مستند سازي

تعيين نقاط خطر

ارزيابي خطر بروز حريق

تعيين شدت خطر

احتمال خطر

ماتريس خطر

تحليل مقدماتي خطر

راهنماي جدول PHA

بيشترين علل پديداري حريق هاي منازل و حريق هاي شهري

عامل اول : كبريت:

عامل دوم:الكتريسته:

عامل سوم: انفجارات و مواد انفجاري

عمل چهارم: آتش سوزي وسائل نقليه:

بررسي حريق هاي اطفاق افتاده در طول دوره كار آموزي:

پيشنهاد ها و انتقاد هاي شخصي اينجانب جهت بهبود وضعيت:

*کلیه گزارش های کارآموزی سایت طبق استاندرد و پلان گزارش کارآموزی تهیه شده است که فقط شما باید نام محل کارآموزی خود را در قسمت های مربوطه بنویسید،

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25 بند ب قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول