کار تحقیقی پیوند اعضا در ایران و کانادا

کد محصول: 280
قیمت: 43,000 تومان
تعداد صفحات 107
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

بحث واگذاری اعضا و و پیوند آن یکی از موضوعاتی است که محل برخورد علمی بین دانشمندان علوم پزشکی، حقوق، اخلاق، ادیان، عرف‌های اجتماعی و حتّی محل برخورد آرای شرایع آسمانی عنی مسیحیّت و اسلام و یهودیّت است. منظور از واگذاری اعضا، انتقال حقوقی اعضا، در قالب‌های گوناگونی همچون بیع، هبه، وصیّت و غیره است که با جداسازی عضو وواگذاری آن به منتقل الیه، مالکیّت عضو به شخص اخیر انتقال می‌یابد و تصرّفات بدون اجازه دیگران در این عضو جدا شده، حسب مورد آثار حقوقی همچون غصب یا اتلاف یا مسؤولیت مدنی یا آثار کیفری همچون سرقت یا خیانت در امانت را در پی دارد.در این پایان نامه با موضوع مطالعه تطبیقی حقوق حاکم برپیوند اعضا و مسئولیت ناشی از آن در ایران و کانادا سعی شده است که به بیان وجوه مشترک و غیر مشترک در دو کشور پرداخته شود .در این راستا برای بیان موضوع پیوند اعضا و مسئولیت های آن در حقوق ایران از قوانین موجود و منابع فقهی که با اطمینان می توان گفت اصول پیوند اعضا در حقوق ایران بر این اصول استوار است استفاده شده است.در مورد پیوند اعضا در حقوق کانادا با توجه به مطالعات انجام گرفته ومصاحبه های انجام شده به این نتیجه رسیدم که در این کشور تنها می توان تصویب قوانین اولیه را به کل کشور نسبت داد و در بقیه حالات می توان گفت که هر ایالت قوانین مربوط به خود و انجمن های مربوط به همان ایالت برای رسیدگی به قوانین موجود است .این پایان نامه در چند فصل تنظیم شده است که سعی شده است از بیان تاریخچه و مسائل مربوط به آن موضوع را شروع کنیم و با بیان قوانین پیوند اعضا در حقوق ایران و کانادا و مسئولیت های ناشی از ان موضوع را ادامه بدهیم.با این امید که این تلاش مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه:

يكى از روش هاى جديد درمان بيمارى هاى پيش رفته و لاعلاج پيوند اعضا است و در حال حاضر در  سراسر جهان بيماران بسيارى هستند كه جز با پيوند عضو، امكان ادامه حيات براى آنان وجود ندارد. پيوند اعضاى انسانى در اغلب موارد، به ويژه در پيوند اعضاى رئيسه و اصلى مثل قلب و كبد، مستلزم برداشت عضو از فرد متوفاى مغزى و جاى گزينى و پيوند آن به بدن انسان نيازمند است. گرچه در سال هاى اخير در شمارى از مراكز پيوند اعضا در دنيا، پيوند كبد نيز از افراد زنده و سالم به بيماران پيش رفته كبدى رواج يافته و موفقيت هاى نسبتاً خوبى نيز در برداشته است. در اين شيوه پس از آزمايش ها و بررسى هاى اوّليه در مورد سازگار بودن بافت هاى گيرنده با دهنده و ساير تمهيدات لازم، قسمتى از كبد فرد اهدا كننده زنده طى يك عمل جراحى پر مخاطره برداشت و به بيمار پيوند مى شود، امّا نظر به اين كه در اين روش اهدا كنندگان زنده در معرض خطرهاى عمل جرّاحى هستند، اين شيوه مقبوليت عمومى نيافته و حتّى جرّاحان متخصّص پيوند نيز به مخاطره انداختن انسان هاى سالم و زنده را براى تأمين اعضاى مورد نياز بيماران لاعلاج در شرايطى كه مى توان بدون هيچ خطرى اين اعضا را از مردگان مغزى فراهم كرد، منطقى نمى دانند.ملل مختلف دنيا با توجه به اعتقادات مذهبى و اجتماعى، برخوردهاى متفاوتى با مسئله برداشت عضو از مردگان دارند، حتى در كشورهاى اروپايى و امريكايى هم كه پيوند عضو منع قانونى ندارد، اكثر مردم حاضر به اهداى عضو نيستند و ريشه فرهنگى اين امر، انزجار انسان ها از تكه تكه شدن بدنشان پس از مرگ است.مشكل ديگر در امر پيوند اعضا كه آن هم منشأ فرهنگى دارد، عدم رضايت اطرافيان متوفا است كه حتى اگر خود متوفا نيز رضايت خود را براى برداشت عضو پس از مرگ اعلام نموده باشد، در اكثر موارد اطرافيان او به علت تألّمات روحى و رعايت احترام، حاضر به قبول برداشت عضو از بدن مردگان خود نمى گردند و پاسخ ردّ به درخواست پزشكان جرّاح مى دهند.از سوى ديگر، ابعاد انسانى پيوند اعضا و نجات جان انسان هاى بسيارى كه بر اثر پيش رفت بيمارى با درد و رنجى جان كاه زندگى را مى گذرانند و به دليل نارسايى و عدم كفايت اعضاى خود در آستانه مرگ قرار گرفته اند، پيوند اعضا را از لحاظ عاطفى از اهميت به سزايى برخوردار مى سازد.هر جامعه شرايط اجتماعى و فرهنگى خاص خود را دارد و تصميم گيرى درباره مسئله پيوند اعضا و برداشت عضو از مردگان مغزى بايد منطبق با فرهنگ همان جامعه باشد. در حال حاضر كه بسيارى از كشورهاى جهان به نحوى مسئله برداشت عضو از مردگان مغزى و پيوند به بيماران نيازمند را حل كرده اند، در كشور اسلامى ما نيز بايد كليه اقدامات و تصميم گيرى ها در خصوص پيوند اعضا، منطبق با فرهنگ اصيل اسلامى و موازين شرعى باشد.در تجزيه و تحليل مسئله برداشت عضو از مردگان مغزى، به منظور پيوند به بيماران نيازمند مسلمان، به اين نتيجه رسيدم كه اين عمل نه تنها شرعاً اشكالى ندارد، بلكه بر اساس فتواى برخى از مراجع عظام شيعه امرى واجب و ضرورى و بر اساس فتواى برخى ديگر جايز است و مطابق فرهنگ قرآنى، كسى كه انسانى را نجات دهد گويا همه انسان ها را نجات داده است   و مؤمنى كه بر اساس فرهنگ ايثار و از خودگذشتگى و استعانت مؤمن در زمان ترك اين دنياى فانى با اهداى عضو خود به يك مسلمان دردمند، سبب نجات جان او مى شود، با اين توشه گران بها، موجبات مغفرت و رحمت الهى را نسبت به خود فراهم مى آورد و در نزد خداوند متعال مأجور خواهد بود.با بهره گيرى از فرهنگ ايثار و استعانت مؤمن و با تبليغات صحيح و مؤثر بايد فرهنگ اهداى عضو در جامعه اسلامى ايران ترويج شود. آمار پيوند كليه از زنده فاميل و غيرفاميل، حاكى از بالاترين درجه ايثار مردم كشورمان است كه توانسته است كشور ما را طى يك دهه با بيش از چهار هزار مورد پيوند در سطح جهان مطرح سازد و جمهورى اسلامى را از نظر پيوند كليه از زنده در منطقه در مقام اوّل قرار دهد  و اين امر ناشى از احساسات قوى انسانى و فرهنگ ايثار و از خودگذشتگى در جامعه اسلامى ما است، به طورى كه 80% دهندگان كليه در كشور ما از اهداكنندگان غيرفاميل هستند. در صورتى كه به دليل ضعف احساسات انسانى و فرهنگ ايثار در جوامع غربى پيوند كليه از زنده بسيار محدود است، به طورى كه در انگلستان 80% كليه هاى پيوندى از جسد به دست مى آيند و تنها 20% از خويشاوندان.  در مطالعه پیوند اعضا در حقوق کانادا نیز به این موضوع بارها برخوردم و متوجه شدم که اصول قانونگذاری در این کشور در مورد پیوند اعضا رو این نکته متمرکز شده است که راه های گوناگونی برای جلب رضایت اولیا دم پیشنهاد دهد و در این راستا از موارد گوناگونی همچون مسائل مالی و غیره تمرکز داشته است. درقوانین فدرال و ایالتی کانادا به منظور مقابله با انواع مسائل، از جمله مسائل پزشکی، حقوقی و اخلاقی در اهدای عضو و پیوند این موضوع که روند عادلانه تقسیم اعضا در صورت لزوم برای متقاضیان به چه صورت و به چه نحو انجام می گیرد بسیار مورد توجه قرار گرفته است و راهکارهایی نیز برای آن پیش بینی شده است.با توجه به مطالب گفته شده بر آن هستیم که در پژوهش زیر به سوالات زیر پاسخی مناسب دهیم:

1-مبانی حقوقی حاکم بر پیوند اعضا در حقوق ایران و کانادا بر چه قواعدی استوار است؟

2-مسئولیت ناشی از پیوند در حقوق ایران و کانادا متوجه چه کسانی است؟

3-وجوه افتراق و اشتراک بین حقوق ایران و کانادا در رابطه با پیوند اعضا کدامند؟

پیشینه تحقیق:

سرور میرهاشمی(1385) در پژوهشی تحت عنوان: مبانی مشروعیت پیوند اعضا به این نتایج رسید:

الف:  در کشورهای توسعه یافته همگام با پیشرفت های علمی مراجع قانونگذاری به وضع قوانین و مقررات متناسب با پیوند پرداخته اند . دیدگاه فقها عامه مورد توجه قانونگذاران کشورهای اسلامی قرار گرفته و قوانین مربوط به پیوند اعضا در این کشورها نشأت گرفته از دیدگاه فقه است.

ب : در کشور ایران فقها و مجتهدان معاصر از جمله حضرت امام خمینی(ره) و حضرت آیه الله خامنه ای فتوای بر جواز پیوند اعضا را داده اند.

ج  تصویب قانون پیوند اعضا بر مبنای احکام فقهی امکان پذیر است و این احکام نقطه عطفی در جهت گسترش و توسعه پیوند در کشور بوده است.

محمدرضا صادقی(1372)در پژوهشی تحت عنوان: بررسی حقوقی اهداء‌ و پیوند عضو در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی بیان می کند که:امروزه برخلاف گذشته، پیشرفت علم پزشکی، موضوع پیوند اعضاء را به عنوان بحثی نو مطرح نموده است. پیوند عضو در سه حالت ( از حیوان به انسان، از انسان به انسان و از جسد به انسان)ممکن است اتفاق افتد و این امر،‌از آنجایی که با تمامیت جسمی افراد مرتبط است، علاوه بر علم پزشکی، ارتباط تنگاتنگی با علوم فقه و حقوق دارد. فقه این مجوز را صادر می کند که پیوند عضو(در هرسه حالت) عملی است مشروع و اخیراً نیز عده ای از فقهاء، حکم به جواز اهدای عضو محکومان به اعدام و نیز اجبار محکومین به قصاص به اهدای عضو صادر نموده اند‌، ولکن مع الوصف خرید و فروش عضو انسان در فقه غیرمجاز شناخته شده است. اما در بررسی حقوقی ‌موضوع پیوند عضو ، چند سوال به شرح ذیل مطرح است: 1. رابطه انسان با اعضای خویش و همچنین رابطه میت با اولیاء‌2. چه نوع رابطه ای است؟ از نوع رابطه مالک وملک است یا رابطه ای دیگر؟ 3. آیا اعضای بدن انسان «مال» محسوب می شود؟ 4. نوع و ماهیت حقوقی اهدای عضو چیست؟ آیا بیع است؟ یا جعاله یا عمل حقوقی دیگر؟ 5. آیا در قوانین موضوعه فعلی،6. قانونی مبنی بر جواز اهدای عضو،7. وجود دارد یا خیر؟ علم حقوق سؤالات مطروحه را بدین گونه پاسخ می دهد که: چون ضابطه«فایده و منفعت حلال داشتن» ملاک نیست و همچنین با عنایت به کرامت، شأن، عظمت و منزلت انسان، نمی توان اعضای بدن انسان را مال محسوب کرد وفروش اعضای بدن انسان جایز نیست، (علیرغم آنکه انسان اختیار اعضای بدن خود، از جمله اهداء به شرط عدم اذلال نفس،‌را داراست)، و طبعاً مقررات عقد بیع،‌به لحاظ فقد عنوان مالیت در مورد آن جاری نیست.

روش تحقیق:

براي جمع آوري اطلاعات از روشه زير استفاده گرديد:

روش كتابخانه اي و اينترنت : براي بررسي و مطالعه مباني نظري موضوع تحقيق و دستيابي به اطلاعات اوليه ، از كتب و مقالات داخلي و خارجي و همچنين شبكه جهاني اينترنت به منظور دستيابي به مقالات و مطالب مرتبط با موضوع تحقيق استفاده شده است . به طور کلي اطلاعاتي که در اين تحقيق مورد نياز بودند، شامل اطلاعاتي درباره پيشينه تحقيقات و بررسی جزئیات صورت گرفته، است. از منابع کتابخانه اي هم براي برخي از مطالب مورد نياز از جمله بررسی قوانین مختلف و بررسی تعارضات قوانین و بررسی نحوه رسیدگی ها و نکات دیگر استفاده شده است.روش دیگر در مورد این تحقیق روش میدانی و روش مصاحبه ای است.

چکیده

مقدمه

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

بخش اول:

بررسی تاریخچه و کلیات و تطبیق حقوق اولیه پیوند اعضا

در ایران و کانادا

فصل اول:تاریخچه و کلیات

مبحث اول :پیشینهء پیوند اعضا

گفتار اول : سیر پیشرفت تاریخی پیوند اعضا

مبحث دوم: مرگ مغزی

گفتار اوّل: تاريخچه شكل گيرى نظريه مرگ مغزى

گفتار دوم: تاريخچه تشخيص مرگ مغزى

مبحث سوم:سنت های مختلف و پیوند اعضا

گفتار اول :پیوند در دین مسیح

بند اول:فرقه کاتولیک

بند دوم:فرقه پروتستان

بند سوم :فرقه ارتدکس

گفتار دوم :پیوند در دین یهود

گفتار سوم:پیوند در دین زرتشت

گفتار چهارم:پیوند در باور بودائی ها

گفتار پنجم:پیوند در اسلام

مبحث چهارم:شکل گیری پیوند اعضا و تصویب قوانین پیوند اعضا در ایران و کانادا

گفتار اول:شکل گیری پیوند اعضا و نظریه مرگ مغزی و تصویب قوانین در ایران

بند اول:متن قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است

گفتار دوم :تاریخچه پیوند اعضا در کانادا

بند اول:شرح پیوندهای انجام شده در کانادا

بند دوم :تعاریف و اساس مرگ مغزی در کانادا

بند سوم:معیاری برای مرگ مغزی در کانادا

گفتار سوم:شرح تصویب قوانین در مورد پیوند اعضا در کانادا

بند اول:اهداف CCDT را می توان  در موارد زیر خلاصه کرد

فصل دوم: بررسی پیوند اعضا در آینه حقوق تطبيقى

مبحث اوّل: وضعيت حقوقى مرگ مغزى و پيوند اعضا در كشورهاى غيراسلامى

گفتار اول: انگلستان

گفتار دوم: مجارستان

گفتار سوم: لوكزامبورگ

گفتار چهارم: نروژ

گفتار پنجم: سوئد

گفتار پنجم: امريكا

مبحث دوم: وضعيت حقوقى پيوند اعضا در كشورهاى اسلامى

گفتار اول: مصر

گفتار دوم: سوريه

گفتار سوم: اردن

گفتار چهارم: كويت

مبحث سوم:تطبیق قوانین و مسائل مربوط به آن در حقوق ایران و کانادا

گفتار اول: جمهورى اسلامى ايران

گفتار دوم:کانادا

بند اول:منشور سلامت برای کانادایی ها

الف :اصول جامع

ب:اصول جهانی

ج:برنامه خدمات سلامت

د:آزادی انتخاب

بند دوم :قانون سلامت کانادا

گفتار سوم:بررسی مفاهیم اولیه پیوند اعضا در حقوق کانادا

بند اول:پیوند

بند دوم:رضایت به پیوند پس از مرگ

بند سوم:جایگزین رضایت

بند چهارم:رضایت در طول زندگی

بند پنجم:رضایت در طول زندگی افراد زیر 16 سال

بند ششم:انجمن ارزیابی مستقل

بند هفتم :جهت قانونی

بند هشتم :رضایت فرد برای مقاصد دیگر

گفتار چهارم :بررسی نقش مذهب در مورد پیوند عضا در کانادا

مبحث چهارم :تطبیق اقسام پيوند اعضا در حقوق ایران و کانادا

گفتار اوّل: پيوند اشياى خارجى با در نظر گرفتن مبنای فقهی در ایران

گفتار دوم:پيوند اشياى خارجى در کانادا

بند اول:دیدگاه قانون در مورد پیوند اشیا خارجی در کانادا

گفتار سوم :پيوند اعضاى حيوانات به انسان  با در نظر گرفتن مبنای فقهی در ایران

بند اول:تاریخچه پیوند اعضا از حیوان به انسان

بند دوم :بررسی مبانی فقهی

گفتار چهارم :پيوند اعضاى حيوانات به انسان در کشور کانادا

بند اول:بررسی مسائل حقوقی

بند دوم :بررسی قوانین مربوط به حیوانات و محیط زیست در کشور کانادا(CEPA)

بند سوم :بررسی مسائل مذهبی

گفتار پنجم :پیوند از انسان مرده به زنده در ایران

بند اول:بررسی حقوقی

گفتار ششم:پيوند از انسان زنده به انسان زنده در ایران

بند اول: پيوند عضو از انسان زنده به انسان زنده ديگر

گفتار هفتم :پیوند از انسان مرده به زنده و از انسان زنده به زنده در کانادا

بخش دوم:

بررسی مسئولیت ناشی از پیوند اعضا و بررسی مفاهیم مشترک و غیر مشترک در عمل پیوند اعضا در حقوق ایران و کانادا

مبحث اول:مفاهيم مسئوليت

فصل اول: بررسی مسئولیت ناشی از پیوند اعضا

گفتار اول: مفهوم لغوي مسئوليت

گفتار دوم :مفاهيم مسئوليت كيفري

گفتار سوم :مسئولیت مدنی

مبحث دوم :مسئولیت کیفری و مدنی پزشک در عمل پیوند اعضا در حقوق ایران

گفتار اول:نظریه فقها

گفتار دوم:مسئوليت تيم پزشكي در اعمال جراحي پیوند اعضا

گفتار سوم:مسئولیت مدنی پزشک در مورد کسب رضایت از بیمار در عمل پیوند اعضا

 با توجه به منشور حقوق بیمار

گفتار چهارم :بررسی مسئولیت های نهادهای درمانی و ضمانت های اجرای

آنها در قبال عمل های پیوند اعضادر ایران

مبحث سوم:بررسی مسئولیت ارگان های مربوطه به عمل پیوند اعضا در حقوق تطبیقی و حقوق کانادا

گفتار اول :بیان مسئولیت پزشک در حقوق تطبیقی

گفتار دوم :مسئولیت پزشک در کشور کانادا

گفتار سوم:مواردی که پزشک حادثه را به سبب خارج از اراده خودمنسوب می کند

گفتار چهارم :مسئولیت دولت فدرال در قبال عمل پیوند اعضا

گفتار پنجم :مسئولیت سیستم بهداشتی کانادا برای امور مربوط به پیوند اعضا

گفتار ششم:مشکلات مشترک قانونگذاری پیوند اعضا در حقوق ایران و کانادا

فصل دوم: بررسی مفاهیم مشترک و غیر مشترک در عمل پیوند اعضا در حقوق ایران و کانادا

مبحث اول :بررسی ارکان حقوقی پیوند اعضا در ایران

گفتار اول:شرایط و حقوق دهنده عضو در ایران

گفتار دوم : شرایط و حقوق گیرنده عضو  در ایران

بند اول :آگاهی از عواقب عمل  هزینه ها

بند دوم:اعلام رضایت

بند سوم:اولویت بندی

الف) در معرض تلف بودن بیمار

ب) موفق تر بودن پیوند

ج) انتخاب بر اساس تقدم زمانی

د) انتخاب تصادفی( قرعه)

ه) توجه به سود گرایی

و) توجه به ارزش انسانی والهی

ز) سن دریافت کننده

ح) توجه به سلامت نسبی گیرنده عضو

ط) توجه به تقصیر بیمار

ی) ممانعت از اهدای عضو به مجرمان و گناه کاران

مبحث دوم: بررسی ارکان حقوقی پیوند اعضا در کانادا

گفتار اول:مسائل قانونی  در مورد دهنده اعضای پیوندی

بند اول: پایگاه های داده ای ملی برای دهنده هایی که رضایت خود را اعلام کرده اند

بند دوم:لیست افرادی که به آنها منتظران واقعی  پیوند می گویند

گفتار دوم :شبکه دریافت ارگان ها در کانادا

گفتار سوم :فهرست مبادله اعضای دهنده زنده

گفتار چهارم :رضایت احتمالی و فرضی

گفتار پنجم:اعلام رضایت برای اهدای عضو پس از مرگ

گفتار ششم:سن دهندگان اعضاء در کانادا

گفتار هفتم:ضرورت درخواست

گفتار هشتم:قوانین و مقررات مربوط به پیوند

( راهکاری برای بهتر انجام شدن پیوند بافت ها و ارگان های انسانی

گفتار نهم:قوانین دولت محلی و منطقهای

گفتار دهم:استانداردهای ملی کانادا برای پیوند اعضاء

مبحث سوم:بررسی حقوق مربوط به حریم خصوصی پیوند اعضاء در ایالات مختلف کانادا

گفتار اول :قانونگذاری فعالیت های قانونی دیگر مناطق و استان ها

گفتار دوم:ایالت کبک

مبحث چهارم: خرید و فروش اعضا  در ایران و کانادا

گفتار اول:خرید و فروش اعضا  در فقه و حقوق ایران

بند اول: عدم جواز

بند دوم: جواز خرید و فروش

گفتار دوم:خرید و فروش اعضا  در حقوق کانادا

نتیجه گیری

منابع و مراجع

منابع فارسی

منابع غیر فارسی

 

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول