پروژه روانشناسی بررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

کد محصول: 273
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 70
فرمت: word
توضیحات محصول

فصل اول: موضوع تحقيق

مقدمه
بيان مسئله تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها

فصل دوم: مباني نظري و يافته هاي پژوهشي
نظريه اهانت
نظريه تخليه هيجاني و آسودگي
نظريه ناهماهنگي و تباين
واكنشهاي مزاح
مزاح و سيستم ايمني بدن
مزاح و عملكرد تحصيلي
نقش درماني مزاح
تبين روان شناختي از تأثير مزاح در مقابله با استرس
مدل تعاملي استرس
مباني نظري سلامت رواني
نظريه موري
نظريه آدلر
نظريه مزلو
نظريه اسكينر
نظريه يونگ
افراد سالم از نظر رواني
نظريه اسلام
اهميت سلامت روان
عوامل زيستي
عوامل عاطفي و رواني
عوامل اجتماعي
رابطة بين استرس، كنار آمدن و سلامتي
پيامدهاي استرس
اختلال هيجاني
اختلال شناختي
اختلال فيزيولوژيكي
كنار آمدن
روشهاي كنار آمدن مستقيم
كنار آمدن مواجهه اي
مسئله گشايي برنامه ريزي شده
حمايت اجتماعي
روشهاي كنار آمدن دفاعي
مكانيزمهاي دفاعي
كاهش دهندگان شيميايي استرس
پسخوراند زيستي
ورزش
يافته هاي پژوهشي در زمينة مزاح (شوخ طبعي)
ترغيب پرورش توانايي شوخ طبعي

فصل سوم: روش تحقيق
جامعه آماري و روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري (پرسشنامة تجديد نظر شدة علائم رواني ( SCL25-R))
نمره گذاري پرسشنامه SCL25-R
پايايي پرسشنامه تجديد نظر شدة علائم رواني SCL25-R
مقياس شوخ طبعي (مزاح) مارتين ولفكورت
نمره گذاري مقياس سنجش شوخ طبعي
طرح تحقيق و منطق انتخاب آن
روش اجرا تحقیق
روش تحليل داده ها

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
يافته هاي توصيفي
يافته هاي مربوط به فرضيه تحقيق

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري تحقيق
تبيين يافته هاي تحقيق
محدوديتهاي تحقيق
پيشنهادات
فهرست منابع

پرسشنامه ها

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول