دانلود پروژه ادبیات مرگ انديشي از ديدگاه فروغ فرخزاد و سهراب سپهري

کد محصول: 271
قیمت: 15,000 تومان
تعداد صفحات 150
فرمت: word
توضیحات محصول

مقدمه

 يكي از مسائلي كه ذهن آدمي رادر طول تاريخ هميشه به خود مشغول داشته،مرگ است . مسأله ی مرگ بيشتر به عنوان يك «دغدغه »و «نگراني خاطر »و گاه به شكل «معما»يي لاينحل آدمي رابه فكرواداشته است.عكس العمل آدمي در برابرآن متفاوت و متناسب با بافتهاي فرهنگي جوامع، مذاهب و مكاتب و نيز تصور انسان از دنيا و خدابوده است .در تحليل مسألهي مرگ بايدبه تحليل مواردديگري چون روح،جسم،دنياي ماوراءحس مسائلي ازاين قبيل پرداخت .كه البته برداشت جوامع ومذاهب مختلف،از اين مسائل متفاوت و گاه مخالف با يكديگرمي باشد.و مابه فراخوار حوصله ی اين مقدمه ،برخي از آنها را مطرح مي كنيم:«علم مطالعه مرگthanatology موضوعاتي گوناگون،مثل انسان شناسي فرهنگي،تصور روح،آيين خاكسپاري و اعمال تمدنهاي اوليه و موقعيت گورستانها در

قرون وسطي...را مورد تحفص قرار مي دهد »(دايره المعارف بريتانيكا).

مرگ از نظر زيستي ودرمانگاهي«توقف برگشت ناپذير گردش خون»مي باشد (همان). واين حالت معياري عملي و مستقل براي از دست دادن برگشت نا پذيركار كردارگانيسم به عنوان يك كل را فراهم مي آورد. از نظرلغوي بيشتر فرهنگ لغت ها«مرگ»را به عنوان «انقراض ياتوقف زندگي »يا به عنوان «پايان يافتن بودن»معنا مي كند(همان). مشكلاتي كه در تعريف مرگ وجود دارد ناشي از موانعي است كه در تعريف زندگي با آن روبرو هستيم.  در تعريفي ديگر از مرگ آمده است كه «مرگ صفتي وجودي است كه بر ضد حيات و زندگي خلق شده است» (جرجاني).

مرگ از نظر مذاهب و مكاتب گوناگون

در « اسلام » مرگ واقعيت دارد و حتمي مي باشد1 و ازآن به «اجل ٌمسمي»تعبير شده است .

در اسلام ،مرگ نه تنها پايان نيست بلكه شروعي تازه مي باشد؛ شروع تازه و تجربه اي تازه از يك زندگي جديد در دنيايي كه قابل مقايسه با دنياي فاني نيست.اسلام،مثل اديان الهي ديگر به وجود جهان ماوراءمادي اعتقاد دارد. قرآن دنياي ماده را سراي فاني و دنياي ماوراءماده راسراي باقي
مي نامد:«ان الدار الآخره لهي  الحُيُوان» (عنكبوت/64).

در قرآن ،جهان باقي و مقام ومرتبه آدمها در آن توصيف شده است و اين سخنان نشان
مي دهد كه آن جا «زندگي»هست .يك زندگي روحاني وتمام ناشدني و ابدي،در احاديث مختلف از پيامبر اكرم و ائمه، «تفكر به مرگ و غفلت نكردن از آن» مورد تأكيد واقع شده است. پيامبر در حديثي مي فرمايد :«الناسْ نيامّ فاذا ماتوا انتبهوا» (فروزانفر،81:1347 ).

در نظر ايشان زندگي اين دنيا چونان يك خواب است و زندگي اخروي بيداري و هوشياري كامل مي باشد. در تواريخ آمده است كه پيامبر بعد از جنگ اُحد به سراغ كشته هاي دشمن رفته و با آنها حرف مي زند ودر باره تحقق وعده الهي از آنها  سؤال مي كند؛عده اي از پيامبر (ص)مي پرسند كه مگر  آنها مي شنوند؟و پيامبر در جواب مي فرمايد:«آنها اكنون از شما شنوا ترند». مي بينيم كه از نظر اسلام كسي كه مي ميرد زندگي اش با اين مردن به پايان نر سيده است. بلكه اين فقط جسم است كه به ظاهر، ضربات مرگ را پذيرفته اما روح فارغ از تن ،به زندگي ادامه مي دهد . گاه مرگ وسيله ی آزمايش صدق ادعاي ايمان به آخرت قرار مي گيرد: «فتمنّوالموت ان كنتم صادقين» 2(بقره/94 ).

ائمه ي  بزرگوار ما نيز ازمرگ،تصويري زيبا وخواستني در احاديث كشيده اند. مرگ در نظر اين بزرگواران در حكم پلي است كه مؤمن را به آسايش و قرب خداوندي مي رساندو كافر را به عذاب
مي رساند . امام صادق (ع)در حديثي مي فرمايد :مرگ براي مؤمن مثل بيرون آوردن لباس كهنه از تن وپو شيدن لباس تازه بر تن مي باشد. از طرفي در اسلام ،ما با «مرگ طلبي» و «اشتياق به مرگ »براي ورود به جهان ديگر و در حقيقت قرب و وصال خداوند روبرو هستيم. يكي از ده فروع دين جهاد در راه خداوند مي باشد كه علي (ع)آن را دري از درهاي بهشت مي داند كه خداوند فقط براي خواص خويش باز مي كند.3

 مرگ از نظر مذاهب و مكاتب گوناگون

مرگ از نظر فلاسفه قديم و جديد

مرگ از نظر متكلمين

مرگ از نظر عرفا

مرگ در شعر سنتي

مولوي

فردوسي

خيام

سعدي

حافظ

سنايي

مرگ در شعر معاصر

مرگ از ديدگاه روان شناسي

پي نوشت ها

بخش اول:فروغ فرخزاد

فصل اول:حوزه ی شخصي

پيش گويي فروغ در مورد مرگ خويش

پي نوشت ها

فصل دوم :حوزه ي اجتماعي

الف) «عصيان» ومسأله ی مرگ

ب) روي كردي اجتماعي به «مرگ »در مجموعه «تولدي ديگر»

1/ب) در آبهاي سبز تابستان

2/ب) دريافت

3/ب) عروسك كوكي

4/ ب) آيه هاي زميني

5/ب)ديدار در شب

6/ب) اي مرز پر گهر

ج)آغاز فصل سرد ونگرش اجتماعي به مرگ

1/ ج) بعد از تو

2/ ج) پنجره

3/ج) دلم براي باغچه مي سوزد

پي نوشت ها

فصل سوم :حوزه ي روان شناسي

1- ميل به تاريكي

2- ميل به تباهي

3- ميل به بازگشت به زهدان مادر

علل گرايش به مرگ درديوان فروغ

1- فقر اقتصادي و رواني

2-عدم وجود عدالت

3-تعامل با افرادي كه كشش به سوي مرگ دارند

بخش دوم: سهراب سپهري

فصل اول: حوزه ي شخصي

دور نمايي از زندگي سپهري

سهراب و نگرش او در باره ی مرگ

فصل دوم : حوزه ي عرفاني

ساده كردن مرگ وزندگي

استقبال از مرگ

مرگ ، بال وپرزندگي

لزوم مرگ و بودن آن

مرگ و حيرت

« مسافر » و نگرش و تأمل در مرگ

پي نوشت ها

فصل سوم : حوزه ي اجتماعي

پي نوشت

فصل چهارم: حوزه ي روان شناسي

نتيجه گيري و مقايسه ي نگرش سهراب و فروغ به مرگ

فهرست منابع ومآخذ

منابع انگليسي

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول