دانلود پروژه یک شهر

کد محصول: 262
قیمت: 20,000 تومان
تعداد صفحات 75
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده

مقدمه :

فصل اول

طرح تحقیق

1-1-بیان مسئله :

1-2- تعاریف عملیاتی

1-3- محدوده مورد مطالعه

1-4-فرضیه ها

1-5- روش تحقیق

1-6-اهداف تحقیق

1-7- اهمیت و ضرورت موضوع

فصل دوم :خلاصه ای بر شرایط طبیعی شهر

2-1-بررسی موقعیت طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی شهر

2-1-2-بررسی وضعیت زمین شناسی

2-1-3-ژئومورفولوژی

واحد کوهستان

2-1-4-مورفولوژی  (شیب) MORHOLOGY

2-1-5-آب و هوا و مشخصات آن

2-1-5-1-نوع آب و هوا

2-1-5-2-درجه حرارت

2-1-5-3-بارش های جوی

2-1-5-4- باد

بررسی وضعیت وزش باد در منطقه

2-1-6-1-آب های سطحی

2-1-6-2-منابع آب زیر زمینی

2-1-6-3-قنات

2-1-6-4-چشمه

2-1-6-5-چاههای عمیق و نیمه عمیق

2-1-7-پوشش گیاهی منطقه

جمع بندی نهایی از وضعیت طبیعی منطقه

2-2-بررسی های اجتماعی – فرهنگی،جمعیتی و اقتصادی شهر

2-2-1-وجه تسمیه

2-2-2-پیشینه تاریخی

نابسامانی طبیعت و کاهش منابع تولید ( آب و خاک)

2-2-3-تحولات جمعیتی و مشخصات آماری آن

2-2-4-علل و انگیزه های مهاجرت ها

2-2-5-حوزه نفوذ شهر

2-2-6-سیمای اقتصادی و ساختار اقتصادی جمعیت شهر

فصل سوم علل موثردرپیدایش وتوسعه فیزیکی شهر

3-1-علل پیدایش و شکل گیری شهرها

3-2-مراحل رشد و توسعه فضایی شهر های ایران

4-3رویکرد نظری

3-4-1- دیدگاه فضایی –کالبدی

3-4-2- دیدگاه ساخت اکولوژی شهر

3-5- توسعه فضایی – کالبدی شهر و اثرات آن بر ساخت اکولوژی شهر

3-6-مراحل رشد و توسعه فضایی

3-7-الگوی توسعه در شهر

3-8-عوامل موثر در رشد و توسعه فیزیکی شهر

3-8-1-عوامل طبیعی در توسعه فیزیکی شهر

 منابع آب

3-8-2-عناصر آب و هوایی

دما

3-9-نقش عوامل انسانی در توسعه فیزیکی شهر

3-10-شبکه ارتباطی و تاثیر ان بر بخش

3-10-1: راهها

3-10-2برنامه های اجرایی در توسعه ارتباطات راه و ترابری

3-10-3:مهمترین تنگناههای ارتباطی

3-11عوامل اقتصادی

بخش صنعت

3-12مدیریت شهری

3-12-1 مهم ترین اقدامات عمرانی شهرداری طی 10 ساله اخیر

3-13-تعیین محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی

فصل چهارم بررسی سهم کاربریها ی شهری در فرایند گسترش شهر

4-1-  کاربری های شهری در  گسترش شهر

4-1 -1- بررسی سهم کاربریهای شهری در فرایند گسترش شهر

4-1-2-تجاری

4-1- 3-کارگاهی – تولیدی

4-1-4- کاربری آموزشی

5 - شبکه معابر

فضای سبز

فصل پنجم نتایج رشد فیزیکی شهر

5-1- نتایج رشد فیزیکی شهر

5-2- نتایج رشد منفی شهر

فصل ششم بررسی فرضیات، نتیجه گیری و راهکارها

خلاصه مطلب و نتیجه گیری نهایی

ارائه پیشنهادات لازم

منابع و مآخذ :

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول