كاربرد هاي راه آهن،تعيين مشخصات و اثبات قابليت اطمينان، آمادگي، قابليت نگهداري و ايمني (RAMS)

کد محصول: 260
قیمت: 10,000 تومان
تعداد صفحات 80
فرمت: pdf
توضیحات محصول

كاربرد هاي راه آهن – تعيين مشخصات و اثبات قابليت اطمينان، آمادگي، قابليت نگهداري و ايمني (RAMS) قسمت 

كاربرد هاي راه آهن – تعيين مشخصات و اثبات قابليت اطمينان، آمادگي، قابليت نگهداري و ايمني (RAMS)

قسمت 3: راهنمايي بر كاربرد استانداردملي ايران شماره 14126 براي – RAM وسايل نقليه ي ريلي

فرمت: پی دی اف | صفحات:80

فهرست مندرجات

آشنايي با مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

كميسيون فني تدوين استاندارد

پيش گفتار

مقدمه

1 هدف و دامنه كاربرد 1

2 اصطلاحات و تعاريف 2

3 رويكرد اتخاذ شده براي راهنما 2

1 كليات 2 -3

2 نهادهايي كه در فاز هاي چرخه ي عمر وسايل نقليه ي ريلي دخالت دارند 3 -3

4 كاربرد اين راهنما 3

1 هدف از كاربرد 3 -4

4 IEC 2 كاربرد استاندارد 62278 -4

4 IEC 1 ارزيابي كاربرد استاندارد 62278 -2 -4

4 IEC 2 الزامات اجباري براي كاربرد استاندارد 62278 -2 -4

5 RAM 5 مشخص كردن الزامات

1 نظرات مقدماتي 5 -5

6 RAM 2 تحليل مقدماتي -5

1 كليات 6 -2 -5

6 RAM 2 فعاليت هاي تحليل مقدماتي -2 -5

1-2 كليات 6 -2 -5

2-2 شناسايي سيستم 7 -2 -5

3-2 تفكيك ساختار و حدود كراني 9 -2 -5

4-2 شرايط وقوع خرابي 12 -2 -5

15 RAM 3 الزامات -5

1 كليات 15 -3 -5

2 اهداف قابليت اطمينان 15 -3 -5

3 اهداف قابليت نگهداري 18 -3 -5

1-3 الزامات كيفي عام براي قابليت نگهداري 18 -3 -5

2-3 الزامات نگهداري پيشگيرانه/ اصلاحي 20 -3 -5

3-3 الزامات پشتيباني لجستيكي 21 -3 -5

4-3 الزامات هزينه ي نگهداري 21 -3 -5

4 اهداف آمادگي 22 -3 -5

26 RAM 4 فرآيند انتخاب ارقام -5

26 RAM 5 برنامه ي -5

1 كليات 26 -5 -5

2 سيستم مديريت پيكر بندي 27 -5 -5

28 RAM 3 طرح كلي برنامه ي -5 -5

30 RAM 4 مثالي از قالب و داده هاي مدرك تحليل هاي -5 -5

1-4 كليات 30 -5 -5

2-4 داده هاي رايج براي تحليل ها 30 -5 -5

3-4 قالب و برگه داده هاي تحليل پيش بيني قابليت اطمينان 31 -5 -5

34 (LRU 4-4 صفات نگهداري (سطوح نگهداري، سطح مهارت و تعريف -5 -5

طي چرخه ي عمر 47 RAM 6 تضمين

و فاز هاي چرخه ي عمر 47 RAM 1 برنامه ي -6

1-1 كليات 

2-1 فاز مناقصه

3-1 فاز طراحي 

4-1 فاز اثبات عملي 

1-4-1 كليات 

54 RAM 2-4-1 معيار هاي پذيرش

3-4-1 دوره ي وارسي در حين خدمت 

4-4-1 گزارش داده ها از ميدان و سازمان دهي آن 

گنجانده مي شوند 57 LCC كه در مدل RAM 7 پارامتر هاي

1 كليات 57 -7

57 LCC 2 مروري كلي از مدل سازي 

58 LCC براي RAM 3 پارامتر هاي 

پيوست الف (اطلاعاتي) مثال هاي تفكيك ساختار 

كتابنامه

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول