بررسی ساختاری تفاوت دیه زن و مرد در قانون جزایی ایران

کد محصول: 248
قیمت: 45,000 تومان
تعداد صفحات 50
فرمت: word
توضیحات محصول

ضرورت تحقیق:

وجود تفاوت بین دیه زن و مرد و مسائل پیرامون آن و برچسب زدن به جوامع اسلامی در مورد تبعیض در حقوق زن و مرد و مسائل پیرامون آن را می توان اصلی ترین و ضروری ترین موضوع در این باره دانست.

اهمیت موضوع:

بررسی ایجاد شک و تردید و بیان این موضوع که تفاوت دیه بین زن و مرد باعث تبعیض در حق و حقوق زن است بسیاری از اندیشمندان و فقها را بر آن داشت که با بیان بررسی دقیق این موضوع و تبیین آن برای عموم این موضوع و این شک را برطرف کنند در این راستا بسیاری از قانون نویسان و فقها با آوردن نظریات و دلایل فقهی و حقوقی در این قضیه پیش گام شدند.

قلمرو مفهومی:

ديه در قانون مجازات اسالمي- که پيش از اسلام وجود داشته- پيشينه تاريخي دارد و مناسب با احوال و عقلانيت آن منطقه و فلسفه ي حقوقي مشخص وضع شده است. از اين لحاظ، امري ناشناخته نبوده و ماورايي نيست. ديه براي اين وضع شده تا کسي که اقدام به جنايت خطايي کرده است، ضرر و زيان ناشي از فقدان فرد جبران شود، و به عنوان جريمه بر مجرم اعمال مي شود تا بر شخص مرکتب قتل يا جرح بار شود. البته ميزان و مقدار آن در روايات نبوي و اهل بيت با اقرار و تأييد از روش گذشته مشخص شده است. اما روشن است که اين قانون کيفري، همه آن چيزي نبوده که در جزيره العرب و پيش از اسلام جريان داشته است؛ زيرا احکام کيفري اسلام هر چند از متن واقعيات و نيازهاي آن عصر برخاسته، و مسائل و مشکلات آن منطقه را در نظر گرفته، اما اين گونه نبوده که همه آن چيزي باشدکه پيش از آن عمل مي شده است. براي نمونه، در آنجا ديه رئيس قبيله بيش از ساير افراد بود؛ ديه فرد عادي از قبيله اي که قوي تر بود، بيشتر از ديه قبيله ضعيف بود؛ ديه مرد دو برابر زن بود؛ ديه فرد آزاد بيشتر از ديه بنده بود؛ اگر کسي امکان پرداخت بدهي خود را نداشت، بنده ي طلب کار خود مي شد؛ خانواده در تحويل جاني به حاکم و رئيس قبيله مسئول بود و چنانچه مجرم فراري مي شد و او را تحويلنمي دادند، اموال آنها ضبط و تا زمان تحويل جاني، مصادره مي شد، (جواد علي، 1976 م، ج5، ص489) اما قرآن همه آنها را نپذيرفت، تنها يک دسته از اين احکام را امضا، و برخي ديگر را رد کرد؛ مثلاً، در باب قصاص بر اين نکته تأکيد کرد که اگر فردي از قصاص گذشت و خواست ديه بگيرد، ديه فرد، به اندازه خودش است و کيفر هر چيزي به اندازه خودش و يکسان مي باشد:«و جزاء سيئُة سيئة مثلها فمن عفا و أصلح فأجره علي الله.»(شوري:40) و باز در قصاص هم فرمود«کتب عليکم القصاص في القتلي الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثي بالانثي.»(بقره:178) و حتي بيان کرد که اگر قرار است قصاص عضو صورت گيرد (هر کسي مي خواهد باشد)، شبيه همان عضو بايد باشد، نه غير آن:«و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به »(نحل:126) و در جاي ديگر فرمود:«و ما کان لمؤمن أن يقتل مؤمناً الا خطا و من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلي اهله.» (نساء:92) در جاي ديگر نيز در تأکيد بر اين مسئله که اين قانون سابقه طولاني در شريعت موسوي دارد، مي فرمايد : «و کتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن.» (مائده:45) از اين رو، قانون جاهلي ياد شده (اگر قبيله اي قوي تر است، پس ديه او بيشتر است) را رد مي کند و مي گويد:«النفس بالنفس» و نه بيشتر. اما وقتي اين قوانين در فقه تدوين شد، ميان آنچه قرآن در شکل کلي آن را تأييد و امضاء کرد، با آنچه در احکام کيفري بيان کرده بود، به استناد روايات اسلامي، تفاوت هايي شکل گرفت، و دليل آن، از سويي مي تواند تخصيص حکم از سوي سنت تلقي گردد، و مي تواند، تعيين جزئيات آن مناسب با آن عصر، تفسيرشود و همان نسبت ميان فرايض و سنن در احکام تلقي گردد که فرايض دائمي هستند و سنن قابل تغيير  و به حساب تاريخمندي آن گذاشته شود که نمونه هاي اين مسئله در کتب فقهي فريقين فراوان، و در برخي از احکام (همچون رجم) اين گفت و گوها منعکس شده است.

کمبودها و کاستی ها:

با خواندن قوانین دیه در قوانین جزایی ایران به نکاتی بر می خوریم که با اطمینان می توان گفت باید در رفع آنها تلاش وکوشش کرد من جمله مساوی دانستن دیه زن و مرد در تصادفات که قانون مهمی است که اخیرا به تصویب رسیده است و می توان از آن به عنوان نکته بسیار مهمی یاد کرد.

فواید و مزایا:

رفع اتهام از مجامع اسلامی و کشور عزیزمان ایران در باره عدم رعایت حق و حقوق زنان با آوردن دلایل محکم قانونی وفقهی را می توان مهمترین دستاورد این گونه تحقیقات دانست.

اهداف پژوهشی:

بررسی ساختاری تفاون دیه زن و مرد در قانون جزایی ایران

سوالات پژوهشی:

چه تفاوت هایی بین دیه زن و مرد در قوانین ایران وجود دارد؟

آیا عدم برابری دیه زن و مرد مساوی با نادیده گرفتن حقوق زنان در جامعه است؟

فرضیات پژوهشی:

آیا با بیان نظریات متفاوت می توان تفاوت دیه زن و مرد را ثابت و تبیین کرد؟

آیا عدم برابری دیه زن و مرد یعنی از بین رفتن حقوق زنان در جامعه؟

آیا در تمام موارد دیه زن نصف دیه مردان است؟

مقدمه

کلیات پژوهش

ضرورت تحقیق

اهمیت موضوع

قلمرو مفهومی

کمبودها و کاستی ها

فواید و مزایا

اهداف پژوهشی

سوالات پژوهشی

فرضیات پژوهشی

ادبیات پژوهش

تاریخچه دیه

پیدایش دیه اختیاری

فلسفه دیه

تعاریف دیه

اسباب و جوب دیه

دیه غرامت است یا کیفر

تفاوتهایی که بین زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد

1- زمان مسؤلیت کیفری

2- شهادت زن در دادگاه

3- دیه

4-قصاص

مفهوم مواد قصاص و دیه درقوانین جزایی ایران

آفرینش زن

نگاهی به زن در ادوار تاریخ

حقوق زنان دراسناد المللی بین المللی

اختلاف قصاص و دیات بین فقها

1-قصاص از نظر فقهای اهل سنت

دلائل این گروه از فقها ( اهل سنت )

1- عموم آیات قصاص

2- نامه عمرو بن حزم

3- اجماع اصحاب

4- سنت فعلی پیامبر

قصاص از نظر فقهای امامیه

دلائل فقهای امامیه

روایات

تفاوت دیه بین زن ومرد

آیه 92سوره نسا

1 - روایات در مورد دیه نفس

دیه اعضا وجراحات

نظرات اساتید و علمای متاخر در مورد تفاوت دیه بین زن ومرد

توضیح روش و مراحل انجام پژوهش

روش کار

توصیف جامعه آماری

نمونه

ابزار پژوهش

تجزیه و تحلیل مطالعات

چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟

بررسی چند دیدگاه مشهور در مورد تفاوت دیه زن و مردو تجزیه و تحلیل آن

نکات قابل توجه در روايات

اشکالات و شبهات در عدم تساوي ديه در اعضاء

تغلیط دیه

خسارات مازاد بر دیه

موجبات ضمان مسئول پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه اعضا

عدم تداخل دیات اعضا

تداخل دیات اطراف

بری دیه زن و مرد در قانون بیمه اجباری

نتیجه گیری

بعضی از نتایج بدست آمده از تحقیق

منابع و مراجع

 

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول