پروژه سوخت و احتراق پیشرفته ضخامت شعله وسرعت سوختن متان در حالت خالص ودرحالت غنی از هیدروژن

کد محصول: 237
قیمت: 30,000 تومان
تعداد صفحات 45
فرمت: word
توضیحات محصول

خلاصه : در این مقاله ، شدت شعله آرام و ضخامت بوسیله برنامه Chemkin برای φ های بین .5-1.6  و توسط دو روش و مقایسه با نتایج Bradly , Andrew انجام شده است . در هر روش جزئیات مکانیزم از 2-11 GRI-Mech و Reduced mech بدست آمده است. قیاس نتایج توافق خوبی بین نتایج بدست آمده و نتایج تجربی نشان می دهد . ضخامت شعله با افزایش فشار و دما کاهش می یابد . فشار نقش بیشتری در ضخامت شعله دارد. منطقه پیش آمیخته چیزی در حدود 60% ضخامت شعله را تشکیل می دهد . ضخامت شعله و سرعت سوختن به صورت تابعی ازفشارودمای گازهای سوخته بیان می شوند . از معادله های تجربی برای مقایسه نتایج در مقاله استفاده شده است .

مقدمه :

از آنجایی که می دانیم ضخامت شعله ای که با سرعت شعله در ارتباط است وابسته به دما – فشار چگالی مخلوط هوا سوخت می باشد . شعله همیشه از دو ناحیه تشکیل شده است . این دو ناحیه ناحیه پیش گرم و ناحیه واکنش هستند . ناحیه پیش گرم در موز ناحیه سرد و در دمای سوخته و در مکان جرقه در ناحیه وابسته به دما است . ناحیه بین دمای جرقه و مرز ناحیه گرم در دمای تعادل معروف به ناحیه واکنش است . ناحیه واکنش خود به دو ناحیه تقسیم می شود – ناحیه اولیه – ناحیه ثانویه – ناحیه اولیه تقریبا همزمان با ناحیه آرام است . و ناحیه ثانویه در ارتباط با نواحی لامینا راست که از واکنش اکسید شدن co بدست می آید. Rallies etal  در منطقه دوم ناحیه شیمی سریع است که از ناحیه عریض شیمی کند دنبال می شود . در ناحیه شیمی سریع جدایش مولکولها و تشکیل جزئهای میانی اتفاق می افتد . این ناحیه توسط واکنشهای دو مولکولی کنترل می شوند . در فشار اتمسفر ناحیه سریع بسیار باریک است و تقریبا کمتر از یک میلی متر می باشد . از آنجایی که این ناحیه بسیار باریک است گرادیانهای دما و گرادیان غلظت مولکولی خیلی بزرگ هستند  . این گرادیانها باعث می شوند که نیروهایی ایجاد شود که این نیروها باعث می شود که شعله خود نگهدارنده اتفاق بیفتد که شامل :

پخش گرما رادیکال اجزاء از ناحیه واکنش به ناحیه پیش آمیخته . در ناحیه دوم شیمی توسط رادیکالهای جسم سوم و واکنشهای جفت شونده کنترل می شوند که از واکنشهای مولکولی کندتر می باشند این ناحیه می تواند تا چند میلی متر در فشار 1atm شعله امتداد یابد.دو راه برای اندازه گرفتن ضخامت شعله وجود دارد . یکی از راه مستقیم و ترموکوپل است و عکاسی و راه دوم راه غیر مستقیم است و محاسبه .راه اول که راه اندازه گیری دما است پیچیده است و خطای آشکاری ایجاد می کند. نمونه خوبی از روش مستقیم اندازه گیری توسط اندرو و برلی که اندازه گیری آنها توسط یک ترموکوپل 12.7umm و یک انترو فرومتر انجام شده است .

Gottgen  ضخامت سرعت سوختن را از هیدروژن رقیق متان اتیلن – استیلن و واکنش های پایه ای حساب کرد . تفاوت قابل توجهی بین نتایج وجود دارد. ضخامت شعله و ضخامت ناحیه پیش آمیخته برای محاسبه پروفیل گرادیان دما گرفته شد که محاسبه آن از نتایج بدست آمده از chemkin است .روش دیگر برای محاسبه ضخامت شعله و منطقه پیش گرم بر اساس محاسبه میزان انتقال حرارت از مرز گرم منطقه واکنش به منطقه سرد ناحیه پیش گرم شده است که وابسته به سرعت سوختی است که از محاسبه که Premix بدست می آید.

1.1- محاسبه سرعت آرام سوختن و پیش آمیخته :

روشی برای مشخص کردن ضخامت شعله با پروفیل دما :

روش دوم میزان سوختن :

بدست آوردن نتایج و بحث :

3.2- ضخامت شعله :

بررسی شعله های غنی از هیدروژن

2.2 نتایج آزمایشگاهی

 3 -2- نتایج سرعت سوختن آرام

نتیجه گیری:

بررسی سرعت وضخامت شعله متان وبررسی اضافه کردن هیدروژن با GRI 3

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول