دانلود پروژه حسابداری بررسي موانع و چالشهاي نگهداري نيروهاي متخصص

کد محصول: 171
قیمت: 32,000 تومان
تعداد صفحات 118
فرمت: word
توضیحات محصول

فهرست مطالب

فصل اول:کليات تحقيق

مقدمه

تعريف وبيان مساله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

فرضيات تحقيق

روش تحقيق

جامعه و نمونه آماري

قلمرو تحقيق

موانع و محدوديتهاي تحقيق

تعاريف نظري واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم : ادبيات تحقيق

بخش اول: مباحث نظري تحقيق

مقدمه 9

تعريف مديريت منابع انساني

ابعاد مديريت منابع انساني

چرخه مديريت منابع انساني

فرآيند جذب (کارمند يابي )

هدف و اهميت فرآيند جذب

شيوه هاي موثر جذب و کارمند يابي نيروي متخصص

آژانس هاي عمومي استخدام

معرفي توسط کارکنان

جذب نيرو از طريق اينترنت

انجمن هاي تخصصي و تجاري

استخدام منسويين

نقش تکنولوژي اطلاعات در فرايند کارمند يابي و انتخاب

نظريه هاي عوامل موثر بر جذب و کارمند يابي

فرآيند بهسازي (آموزش) منابع انساني

مزاياي بهسازي

 فرآيند نگهداري منابع انساني

هزينه هاي مستقيم

هزينه هاي غير مستقيم

راهبردهايي براي حفظ منابع انساني شايسته

شاخص هاي نگهداري منابع انساني

مدل ترک خدمت داوطلبانه يا بقاء لي و ميشل

عملکرد شغلي و ترک خدمت

شيوه ها ي موثر وعوامل عمده نگهداري نيروهاي متخصص

هدف گزاري

بررسي شرايط و چگونگي حفظ نيروهاي متخصص

ويژگي هاي متخصصين

روش هاي موثر ايجاد انگيزه و نگهداري کارکنان

انجام کار بصورت دور کاري

گسترش

پر مايه سازي شغل

استفاده از شيوه فن آوري اطلاعات در جذب و نگهداري نيروها

نقش ايمني و سلامت در نگهداري نيروهاي متخصص

امنيت شغلي در آينده

تعاريف و مفاهيم ايمني و بهداشت كار

روش‌هاي متداول بررسي و اقدام در زمينه بهداشت.. و ايمني محيط كار

قوانين دولتي و ايمني و سلامت حرفه‌اي

قوانين ايمني و سلامت حرفه‌اي در ايران

موازين مربوط به ايمني و بهداشت كار

مديريت ايمني و سلامت محيط كار

عوامل كليدي بهبود ايمني و سلامت حرفه‌اي محيط كار

ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت

موارد راهنما به منظور ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت

چگونگي ايجاد يك برنامه جامع كنترل مخاطرات بالقوه

انواع برنامه‌هاي ايمني

برنامه‌هاي ايمني بر مبناي مشوق

نظرات جاري در ايمني و سلامت

عوامل تهديد کننده نگهداري منابع انساني

عملکرد شغلي

فرصت هاي شغلي جايگزيني

ويژگي هاي سيستم حقوق و دستمزد

انواع پاداش

مبناي اعطاي پاداش

ارتباط ماندگاري و حقوق و دستمزد

مديريت منابع انساني و سازمان هاي خدماتي

عامل روابط انساني در خدمات

تعهد مديريت در سازمان هاي خدماتي

پيشينه تحقيق در داخل

پيشينه تحقيق در خارج

فصل سوم : روش تحقيق

مقدمه

روش تحقيق

جامعه آماري

تعيين حجم نمونه

روش نمونه گيري

ابزار اندازه گيري

روش هاي آماري

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه

فصل پنجم : خلاصه ، نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه

نتیجه گیری

نتايج تحقيق

پيشنهادات

پيشنهادات براي محققين آينده

منابع  و مآخذ

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول