کار تحقیقی تأثیر اختلالات ذهنی و شخصیتی در ارتکاب جرم بامطالعه زندانیان یک شهر

کد محصول: 170
قیمت: 40,000 تومان
تعداد صفحات 135
فرمت: word
توضیحات محصول

مقدمه

عقل (شعور) دستگاه سنجش يا به عبارت ديگر عيار سنجش گفتار و كردار و روابط بين انسانها از يكسو و دنياي خارج از سوي ديگر است .طبعا با كمترين آشفتگي و پريشاني آن ، انسان قدرت تميز نيك و بد ، سود و زيان گفتار و كردار‌خود را از دست داده و روابط او نسبت به محيط و مردم نسنجيده و سازگاري او مختل و واكنش هايش غير عادي مي گردد. وقتي كه پريشاني و آشفتگي در قلمرو شعور بروز مي كند جنون حاصله را پسيكوز مي نامند كه در حقيقت به جنون هاي پيشرفته اطلاق مي شود دراين حالت بيمار واقف به گفتار و كردار و بيماري خود نيست و به آنچه كه در درون و يا اطراف او مي گذرد بي اعتنا و بي اطلاع است . در بيمار پسكوتيك عدم موازنه شخصيت شديد و انحراف و فقدان تماس بيمار با حقيقت بسيار آشكار است بيمار قادر نيست با ديگران و اطرافيان خود ارتباط صحيحي داشته و يا توافقي حاصل كند. اصطلاح مجنون كه معمولا به بيماران پسيكوز اطلاق مي شود يك اصطلاح قانوني و اجتماعي است تا اصطلاح پزشكي و جرم شناسي . در جنون اختلال عقل و اراده آن چنان شديد است كه بيمار قادر به ايفاي وظايف ، الزامات ومسئوليت هاي اجتماعي خود نبوده  و نمي تواند امور خود را به طور مناسب اداره كند. چون اراده ، دقت ، عاطفه ،‌ حافظه ‌و تمام پديده هاي عالي مغز كم و بيش دچار بي نظمي و پريشاني مي شود. بيمار به صورت انساني  غير اجتماعي در آمده و از بيماري خود رنج نبرده و به فكر سلامت و بهداشت خويش نمي باشد. گريه و خنده و گفته هاي بيمار ، خود به خود و بي اراده انجام مي گيرد روانپزشكان تعريف وسيعتري از پيسيكوز نموده معتقدند كه گاهي بيماران مبتلا به پسيكوز نيك و بد را تشخيص مي دهند اما به علت ابتلا به اختلال رواني و فشار دروني كه قدرت مقاومت را از آنان سلب مي نمايد مركتب اعمال ضد اجتماعي شده براي حيات خود و ديگران خطرناك مي شوند گاهي Neuroses ها با افزايش ميزان عدم توازن ويا از هم پاشيدن سازمان شخصيت به طور نامحسوس و تدريجي تبديل به پسيكوز مي شوند. بيماران مبتلا به پسيكوز كه دچار عدم تعادل شخصيت بوده و حقايق را نمي پذيرند و دچار رفتار غير عادي و اوهام و هذيان هستندو هيچ گونه بصيرتي بر ماهيت كارهاي خودندارند و براي اجتماع خطرناكند و اغلب موجب بروز حوادث خطرناك براي خود و اجتماع مي گردند مثلا در پسيكوز هاي مزمن مثل اسكيزوفرني در بدو شروع بيماري اسكيزوفرنها غالبا جرائم كم اهميت از جمله ربودن اشياء كم ارزش از مغازه ها را انجام مي دهند بعد از پيشرفت بيماري جرائم مهم و خطرناكي را بدون انگيزه خاص مرتكب مي شوند. قتل بدون انگيزه ، پرخاشگري بي دليل ، اعمال منافي عفت در انظار عمومي ايجاد حريق عمدي ‌نشانگر ابتلاء مجرم به اسكيزوفرني است . اين گونه افراد از عواقب عمل خود واهمه اي ندارند و حتي در حضور پليس با اونيفرم نيز دست به ارتكاب جرم مي زنند.هر گاه جنايتي بدون هر گونه انگيزه اي انجام گيرد و مجرم با خونسردي و بدون واكنش از دستگيري خود تسليم و اعتراف نمايد ظن ابتلاء به اسكيزوفرني بسيارقوى است.از آنجا كه كه بسياري از مردم،ارتباط بين بيماري هاي رواني با جرم را مي پذيرند و نه تنها بيماران رواني را به علت ارتكاب اعمال خشونت آميز بي معنا و غير قابل درك ،‌خطرناك مي پندارند بلكه مبادرت به جرايم وخيم را نيز ناشي از بيماري رواني مي دانند. در اين تحقيق پس از معرفي پسيكوز و انواع آن و همچنين معرفي شخصيت ضد اجتماعي و علائم آن و همچنين اشاره به مشكلاتي كه در راه بررسي هاي علمي رفتارهاي مجرمانه و بيماري هاي رواني در سطح تعريفها ، طبقه بندي ها و متغيرها وجود دارند ، نتايج پژوهشهاي مطرح مي شوند كه اعتبار چنين فرض هايي را بررسي كرده اند . بنابراين،ابتدا نتايج تحقيقاتي منعكس مي شوند كه به ميزان فراواني بيماري هاي رواني در مجرمان و شيوع جرم در بيماران رواني پرداخته اند . سپس بيماري هاي مثل اسكيزوفرني اختلال هاي خلقي و شخصيت ضد اجتماعي كه داراي همبستگي بيشتري با جرائم هستند بيان مي شوند. بنابراين بايد با شناسايي اين بيماران و درمان زودهنگام اين افراد از وقوع جرم و جنایت در جامعه جلوگيري   به عمل آورد و سلامت جامعه را بيش از پيش افزايش دهيم .

بيان مسأله :

با توجه به اینکه جرم و جنایت مشکلات زیادی را در جامعه ایجاد می کند وباعث رعب و وحشت و در عین حال  کاهش بهداشت روان جامعه می شود و در این تحقیق تا حدودی به علل روانی این  مساله می پردازیم وبیماری های روانی که می توانند سبب ایجاد درگیرهای قانونی شوند رابررسی می کنیم تا از طرفی بتوان این  مساله را پیشگیری کرد و از طرف دیگر فاکتور خطر مربوط به بیماری های روانی که سبب ایجاد جرم و جنایت می شود را شناسایی کنیم تا بتوان گامی در حل این معزل در جامعه برداریم.

سؤالات تحقیق:

با بررسی شیوع اختلالات ذهنی و تشخیصی در زندانیان می خواهیم به این نتیجه برسیم که آیا ارتباطی

بین اختلالات  ذهنی و تشخیصی و درصد وقوع جرم وجود دارد؟

آیا می توان با درمان این اختلالات از وقوع جرم جلوگیری کرد؟

فرضيه‏هاي تحقیق:

 1 . بخشی از زندانیان شهر شیراز وقوع جرم آنان تحت تاثیر اختلالات روانی و شخصیتی بوده است.

2  . شیوع اختلالات روانی در زنهای زندانی بیشتر از مردهای زندانی است.

3. شیوع اختلالات روانی در مجردهای زندانی بیشتر از متاهل های زندانی است.

4   . شیوع مصرف مواد در زندانیان بیشتر از جمعیت نرمال  است.

5   . شیوع افسردگی در زندانیان بیش از جمعیت نرمال است.

هدف تحقیق:‌

با توجه به تحقيقات اندك در اين زمينه در ايران در اين تحقيق به بررسي شيوع بيماري هاي ذهني  و شخصيتي در  زندانيان شهر شيراز و تعيين ريسك فاكتورهاي آنها پرداختيم تا با شناسايي بيماران رواني و  درمان آنها از وقوع جرم جلوگيري كنيم و در واقع هدف پيشگيري از وقوع جرم مي باشد. با توجه به افزايش جرم وجنايات و افزايش شيوع بيماري هاي رواني ارتباط اين دو مورد را  با هم بررسي كرديم تا بتوانيم گامي در حل اين معزل در جامعه برداريم .

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:

با توجه به تحقیقات اندکی که در این زمینه در ایران صورت  گرفته است و با توجه به افزایش شیوع جرم و جنایت نیاز به بررسی های بیشتری در جامعه است تا بتوان با شناسایی بیماران و درمان  آنها از  جرم  و جنایت پیشگیری کردهو گامی در سلامت وامنیت جامعه برداشت.

کاربری های تحقیق:

با تهیه تعدادی سوال در ارتباط با بیماری و تنظیم یک پرسشنامه که معیار های مربوط به بیماری در آن گنجانده شده  است، به بررسی این دو بیماری ( بیماری پسیکوزـ اسکیزوفرنی ـ و شخصیت ضد اجتماعی)

   و در زندانیان  می پردازیم و با به نتیجه رسدن کار می توانیم کمک بسیار زیادی به فهمیدن موضوع جرم شناسی در رابطه با اختلالات ذهنی و شخصیتی دست پیدا کنیم و به ارگان های نگه دانده مجرمین و ارگان های   مشاوره دهنده کمک کنیم.

 مقدمه

بيان مسأله

سؤالات تحقیق

فرضيه‏هاي تحقیق

هدف تحقیق

سازماندهی تحقیق

کاربری های تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

فصل اول:

مفهوم شناسی بیماری های روانی و تعریف

عملیاتی واژه ها و دیدگاه های نظری

بخش اول)بیماری های روانی،درمان و نظریات

مبحث اول :اسکیزوفرنی

گفتار اول-همه گيري شناسي

بند اول- سن و جنس

بند دوم- عفونت و فصل تولد و عوامل مربوط به توليد مثل

بند سوم- بيماري جسمي

گفتار دوم- نوروبيولوژي

بند اول- فرضيه دوپامين

بند دوم- ساير نورترانسميترها ونورور پاتولوژي وسيستم ليمبيك

بند سوم- هسته هاي قاعده اي و مخچه

بند چهارم- عوامل ژنتيك

بند پنجم- انواع

گفتار سوم- معاينه وضعيت رواني

بند اول- توصيف كلي

بند دوم- احساس پيشرس

بند سوم- توهمات سن استتيك

بند چهارم- خطاهاي حسي

بند پنجم- تفكر

بند ششم- كنترل تكانه ، خشونت ، خودكشي و ديگر كشي

گفتار چهارم- نظام حسي و شناخت

بند اول- جهت يابي

بند دوم- حافظه

بند سوم- قضاوت و بينش

بند چهارم- بافته هاي عصبي

گفتار پنجم- ساير اختلالات پسيكوتيك

بند اول- اختلال اسكيزوفرينفرم

بند دوم- ويژگي هاي تشخيصي و باليني

بند سوم- اختلال اسكيزو افكتيو

مبحث دوم :اختلال هذياني و اختلال پسكيوتيك مشترك

گفتار اول- سبب شناسي

بند اول- عوامل زيست شناختي

بند دوم- عوامل روان پويشي

بند سوم- نظرات فرويد

بند چهارم- انجمن كاذب پارانوئيد

بند پنجم- ساير عوامل روان پويشي

گفتار دوم- عوامل خطر ساز وابسته به اختلال هذياني

بند دوم- وضعيت رواني

بند اول- تشخيص و ویژگی های با لینیبند سوم- نظام حسي و شناخت

گفتار سوم- انواع

بند اول- نوع گزند و آسيب

بند دوم-  نوع حسادت

 بند سوم- نوع شهواني

بند چهارم- نوع جسمي

 بند پنجم- نوع بزرگ منشي

بند ششم-  نوع مختلط

بند هفتم- نوع نامشخص

مبحث سوم: اختلال پسيكوتيك گذرا و سندرم های وابسته به فرهنگ

گفتار اول-  ويژگي هاي باليني

بند اول-  اختلال پيسكوتيك كه به گونه اي ديگر  مشخص نشده است

گفتار دوم- پيسكوز اتوسكوپيك

بند اول-  همه گيري شناسي

گفتار سوم-  سندرم هاي وابسته به فرهنگ

بند اول-  سندرم هاي نمونه

بند دوم- دات

بند سوم- مالدوجو

بند چهارم- شن کویی ( تایوان ) شن کو ( چین )

گفتار چهارم- درمان

بند اول- شفا بخش هاي بومي

بند دوم- اختلال شخصيت ضد اجتماعي

بند سوم- ويژگي هاي باليني

بند چهارم- تشخيص افتراقي

بند پجم- سير و پيش آگهي

بند ششم- درمان

بخش دوم)جرم شناسی و روان شناسی جنایی

مبحث اول:جرم شناسی

گفتار اول- سیر تحولی جرم شناسی

 بند اول -جرم شناسی در دوران قبل  از شروع تحقیقات علمی

بند دوم- فرایند شکل گیری روانشناسی جنایی

گفتار دوم- تعریف جرم

بند اول- تعریف حقوقی جرم

گفتار سوم- روانشناسی و جرم شناسی

بند اول- کاربرد روانشناسی در قلمرو های مختلف قضایی

گفتار چهارم- اختلالهای روانی و جرم

بند اول- نکات کلی

بند دوم- فراوانی بیماریهای روانی در مجرمان

بند سوم- فروانی جرم در بیماران روانی

بند چهارم-  ارتباط انواع اختلالهای روانی با جرم

گفتار پنجم- روان دردمندی یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی

بند اول- نکات کلی

بند دوم-  دیدگاه هیر دربارۀ روان دردمندی

بند سوم- رابطه اختلال شخصیت ضد اجتماعی با جرم

مبحث دوم:پرخاشگری و اعتیاد

گفتار اول- پرخاشگری

بند اول-  تعریف پرخاشگری

گفتار دوم- خشونت

بند اول- خشونت و شخصیت

بند دوم- خشونت به عنوان یک پدیده اجتماعی

بند سوم- تاثیر مصرف الکل و مواد برخشونت

گفتار سوم- اعتیاد و جرم

بند اول- نکات کلی

بند دوم- ماری جوانا و حشیش

بند سوم-مواد مخدر

گفتار چهارم- نمای کنونی درزمینۀ روابط بین مصرف مواد و الکل با رفتارهای غیرقانونی

بند اول -جرم به وجود آورنده مصرف مواد است

مبحث سوم : پیشگیری و درمانگری در قلمرو روان شناسی جنایی

گفتار اول-پیشگیری از جرایم

بند اول- پیشگیری اولیه  و ثانویه در قلمرو جرایم

بند دوم-  پیشگیری از گسترش بزهکاری از راه مداخلات زود رس

گفتار دوم- درمانگری مجرمان و پیشگیری ثالت

بند اول- روشهای روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی

بند دوم- روی آوردهای انسانی نگر

بند سوم- روشهای رفتاری نگر

بند چهارم- آموزش مهارتهای اجتماعی

گفتار سوم- خودمهارگری

بند اول- بازسازی شناختی

بند دوم- استدلال اخلاقی و خود میان بینی

بند سوم- مروری بر مداخله گریهای شناختی – رفتاری نگر

گفتار چهارم- درمان گری جرایم وخیم

بند اول- روش های درمان گری مجرمان پرخاشگر

بند دوم- درمان گری روان دردمندی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی

بند سوم- روان درمانگری فردی و گروهی با جهت گیری روان پویشی

گفتار پنجم- مجتمع درمانگری

گفتار ششم-درمان گری های شناختی – رفتاری نگر در قلمرو اختلال های شخصیت

فصل دوم:

تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های آماری

مقدمه

بخش اول)تجزیه و تحلیل اطلاعات

مبحث اول روش كار

گفتار اول- روش آماري

گفتار دوم- بررسي نتايج آماری

بخش دوم) بررسی نتایج مطالعات سایر کشور ها

مبحث اول: مطالعه شيوع ميزان ابتلا به بيماري هاي رواني در زندانيان ايران

گفتار اول- شيوع بيماري رواني در بين زندانيان اسكاتلند

گفتار دوم- فشارهاي رواني و شيوع بيماري هاي رواني در زنان زنداني

پيشنهادات و نتیجه گیری

نمونه پرسشنامه

منابع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول