کار تحقیقی تاثیر وراثت بر ارتکاب جرم

کد محصول: 155
قیمت: 40,000 تومان
تعداد صفحات 60
فرمت: word
توضیحات محصول

مقدمه:

بر اساس تحقيقات و مطالعات انجام شده ، دو عامل «وراثت» و «محيط» ، سهم بسزايي در ميان  بزهكاري دارند . اما سوابق نشان مي دهد كه نه وراثت و نه محيط هيچ كدام به تنهايي نمي توانند عامل ايجاد جرم باشند . بلكه زمينه ارثي فرد ، همراه با خصوصيات خلقي و محيطي و تأثيري كه افراد ديگر در زندگي انسان دارند، مي تواند سبب بروز جرم باشد . از نظر قضايي نيز نقش وراثت و محيط به عنوان عوامل غير ارادي در بروز جرم كه منجر به تحريف اراده مي شود ، مي باشد .در این تحقیق بر آن هستیم که تاثیر وراثت بر ارتکاب جرم را مورد بررسی قرار دهیم و در این باره سعی شده است عوامل مختلف را در تحقیق مورد بررسی قرار دهیم.

الف:انگیزه انتخاب موضوع

با توجه به اینکه جرم و جنایت مشکلات زیادی را در جامعه ایجاد می کند وباعث رعب و وحشت و در عین حال  کاهش بهداشت روان جامعه می شود و در این تحقیق تا حدودی به علل وراثتی و روانی این  مساله  می پردازیم وبیماری های موجود که می توانند سبب ایجاد درگیرهای قانونی شوند رابررسی می کنیم تا از   طرفی بتوان این  مساله را پیشگیری کرد و از طرف دیگر فاکتور خطر مربوط به بیماری های روانی که سبب ایجاد و جنایت می شود را شناسایی کنیم تا بتوان گامی در حل این معزل در جامعه برداریم.

ب:مفهوم و مواردی که باید آموخته شود

عقل (شعور) دستگاه سنجش يا به عبارت ديگر عيار سنجش گفتار و كردار و روابط بين انسانها از يكسو و دنياي خارج از سوي ديگر است .

طبعا با كمترين آشفتگي و پريشاني آن ، انسان قدرت تميز نيك و بد ، سود و زيان گفتار و كردار‌خود را از دست داده و روابط او نسبت به محيط و مردم نسنجيده و سازگاري او مختل و واكنش هايش  غير عادي مي گردد. وقتي كه پريشاني و آشفتگي در قلمرو شعور بروز مي كند جنون حاصله را پسيكوز مي نامند كه در حقيقت به جنون هاي پيشرفته اطلاق مي شود دراين حالت بيمار واقف به گفتار و كردار و بيماري خود نيست و به آنچه كه در درون و يا اطراف او مي گذرد بي اعتنا و بي اطلاع است . در بيمار پسكوتيك عدم موازنه شخصيت شديد و انحراف و فقدان تماس بيمار با حقيقت بسيار آشكار است بيمار قادر نيست با ديگران و اطرافيان خود ارتباط صحيحي داشته و يا توافقي حاصل كند. اصطلاح مجنون كه معمولا به بيماران پسيكوز اطلاق مي شود يك اصطلاح قانوني و اجتماعي است تا اصطلاح پزشكي و جرم شناسي . در جنون اختلال عقل و اراده آن چنان شديد است كه بيمار قادر به ايفاي وظايف ، الزامات ومسئوليت هاي اجتماعي خود نبوده  و نمي تواند امور خود را به طور مناسب اداره كند. چون اراده ، دقت ، عاطفه ،‌ حافظه ‌و تمام پديده هاي عالي مغز كم و بيش دچار بي نظمي و پريشاني مي شود. بيمار به صورت انساني  غير اجتماعي در آمده و از بيماري خود رنج نبرده و به فكر سلامت و بهداشت خويش نمي باشد. گريه و خنده و گفته هاي بيمار ، خود به خود و بي اراده انجام مي گيرد .در این تحقیق بر آن هستیم که تعاریفی مشخص از جرم و جرم شناسی و عوامل وراثتی و شخصیتی در مورد ارتکاب جرم و در قسمتی از تحقیق به مسائل روانی اشاره کنیم.

پ:فرضیه های تحقیق

1.     آیابین اختلالات  وراثتی و درصد وقوع جرم رابطه وجود دارد؟

2.     آیا می توان با درمان این اختلالات از وقوع جرم جلوگیری کرد؟

 ت:اهداف کلی و کاربردهای تحقیق

با توجه به تحقيقات اندك در اين زمينه در ايران در اين تحقيق به بررسي مسائل وراثتی و ارتکاب جرم  پرداختيم تا با شناسايي این موارد و  درمان آنها از وقوع جرم جلوگيري كنيم و در واقع هدف پيشگيري از وقوع جرم مي باشد. با توجه به افزايش جرم وجنايات و افزايش شيوع آن ارتباط اين دو مورد را  با هم بررسي كرديم تا بتوانيم گامي در حل اين معزل در جامعه برداريم .  وبا توجه به تحقیقات اندکی که در این زمینه در ایران  صورت  گرفته است و با توجه به افزایش شیوع جرم و جنایت نیاز به بررسی های بیشتری در جامعه است تا بتوان با شناسایی بیماران و درمان  آنها از  جرم و جنایت پیشگیری کردهو گامی در سلامت وامنیت جامعه برداشتاین تحقیق می تواند کمک شایانی به خانواده ها در شناخت این مسائل.و ارگانهای مربوطه برای جلوگیری از آن داشته باشد.

ث:پیشینه تحقیق

ج:روش تحقیق

کتابخانه ای

چ:طرح کلی نگارش

تحقیق در فصل اول به بیان کلیات و در فصل بعد به مسائل خاص در این زمینه می پردازد و کل کار در مدت 1 ماه انجام شده است.

مقدمه

الف:انگیزه انتخاب موضوع

ب:مفهوم و مواردی که باید آموخته شود

پ:فرضیه های تحقیق

ت:اهداف کلی و کاربردهای تحقیق

ث:پیشینه تحقیق

ج:روش تحقیق

چ:طرح کلی نگارش

فصل اول:

تعاریف و کلیات

بخش اول:تعاریف

گفتار اول:جرم شناسی

مبحث اول :جرم شناسی در دوران قبل  از شروع تحقیقات علمی

مبحث دوم : فرایند شکل گیری روانشناسی جنایی

گفتار دوم: تعریف جرم

مبحث اول : تعریف حقوقی جرم

مبحث دوم : روانشناسی و جرم شناسی

گقتار سوم:وراثت

مبحث اول :عوامل ذاتي غير ارثي

گفتار چهارم: شخصیت

مبحث اول: از دیدگاه مکتب تحققی

مبحث دوم  : از دیدگاه جرم شناسان

مبحث سوم:تعریف روان شناسی شخصیت

گفتار پنجم :شخصیت از دیدگاه اسلام

مبحث اول : عناصر تشکیل دهنده شخصیت

بخش دوم :نظریه های بنیادین علل جرم

گفتار اول: نظریه بنیادی انسان شناسی

گفتار دوم : نظریه بنیادی زیست شناسی

گفتار سوم: نظریه بنیادی روان شناسی

گفتار چهارم :نظریه بنیادی جامعه شناسی

گفتار پنجم :عوامل موثر در رشد و تکامل شخصیت

مبحث اول :عوامل شخصی

فصل دوم:

نقش ارث در جرم و بزهکاری

بخش اول :آيا امكان دارد انسان به طور ذاتي و بالفطره بزهكار باشد ؟

گفتار اول : عوامل داخلي ( فردي )

مبحث اول :كروموزوم

مبحث دوم :كروموزوم اضافي

گفتار دوم :ژن

گفتار سوم :فنوتيپ

گفتار چهارم :ژنوتيپ

گفتار پنجم :ژن غالب ، ژن مغلوب

گفتار ششم:عوامل خارجی

بخش دوم :خصوصيات رفتارهاي بزه كارانه و جرم انگیز وراثتي در انسان

گفتار اول :عوامل فيزيولوژيكي

گفتار دوم :خصوصيات رواني و يا ذهني وراثتي

گفتار سوم :عدم تعادل خصوصيات مزاجي

گفتار چهارم:بررسی مطالعات و نمونه های خاص از تاثیر وراثت بر جرم

بخش سوم:پیشگیری و درمانگری در قلمرو روان شناسی جنایی

گفتار اول:پیشگیری از جرایم

گفتار دوم : پیشگیری اولیه  و ثانویه در قلمرو جرایم

گفتار سوم :  پیشگیری از گسترش بزهکاری از راه مداخلات زود رس

گفتار چهارم : درمانگری مجرمان و پیشگیری ثالت

گفتار پنجم :خودمهارگری

نتیجه گیری

منابع و مراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول