کار تحقیقی حقوق : تجارت الکترونیک

کد محصول: 152
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 59
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

تجارت الكترونيك يا همان عامل رنسانس اقتصادي و تجاري پديده قرن جديد است.

لذا ضرورت توجه به اين موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران به اين مطلب بپردازد.

ابتداً بايد ياد آور شد كه با توجه به نو و جديد بودن موضوع يافتن منابع براي تكميل پروژه مهمترين مانع در راه اين پژوهش بوده است. فقدان كتب حقوقي و حتي تخصصي در زمينه تجارت الكترونيك يكي از قرائني است كه ما را به نوظهور بودن اين رشته در ايران مي‌رساند. علاوه بر آنكه بايد ياد آور شد كه قانون تجارت الكترونيكي ايران در سال 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

با همه اين احوال تمام سعي پژوهشگر بر اين بوده كه با مراجعه به منابع اينترنتي و جستجو در مقالات اساتيد ايراني و خارجي و مراجعه به نشريات كشور چكيده‌اي‌ از آنچه در مورد تجارت الكترونيك مورد بحث اين اساتيد قرار گرفته ارائه گردد.

کلید واژه:

تجارت،الکترونیک،حقوق ایران

مقدمه:

به نظر مي‌رسد گام نخست در راه پيشرفت تجارت الكترونيكي بايد تحقيق و جستجو و ايجاد مباني حقوقي لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تأليف كتب و آثار حقوقي و ارائه مقالات از سوي اساتيد و حقوقدانان و اقتصاددانان در اين راه ضروري است. از طرفي پس از ايجاد بستر حقوقي لازم از جهت تئوريك نوبت به دولت مي رسد تا نقش مهم و اساسي خويش را با تصويب قوانين لازم ايفا نمايد.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الكترونيك را در دهكده جهاني امروز تسريع در امر جهاني شدن مي‌دانند و فاصله هر كشوري را كه به نوعي از قافله استفاده كنندگان از تجارت الكترونيك عقب  افتاده باشد را با دنيا بسيار زياد و آنرا در كوتاه مدت غيرقابل جبران مي‌دانند. جذابيت‌هاي پيدا و پنهان تجارت الكترونيك در دنيا باعث شده است كه تحقق دولت الكترونيكي دغدغه بنيادين كشورهاي در حال توسعه باشد. با توجه به نقشي كه اين صنعت در اقتصاد بازار ايفا مي كند تمام تلاش دولتمردان جمهوري اسلامي ايران نيز در اين چند سال اخير بر آن بوده تا با آماده كردن پيش نيازهاي تحقق تجارت الكترونيكي به سوي تحقق دولت الكترونيكي گام بردارند. اما در اين راه موانع و مشكلاتي به چشم مي‌خورد كه مي‌توان از آن‌ها در چند قالب كلي و مجزا سخن گفت. شايد بتوان فقدان بستر فرهنگي مناسب و نيز فقدان قوانين متناسب در جهت اجرايي كردن قانون تجارت الكترونيكي ايران را مهمترين عوامل در عدم استفاده از كسب و كار الكترونيكي در ايران دانست. كه رفع اين موانع و تنگناها عزم جدي و اراده ملي را مي‌طلبد.

بیان مسئله:

بسياري از اقتصاددانان، متخصصان و آينده‌نگرها بر اين عقيده‌اند كه در سالهاي اخير انقلابي شبيه به  انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول ، تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بيشتر افراد، شركت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر و شركت‌ها با يكديگر و افراد با شركت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتاً مبتني بر مبادله بر مبناي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره‌گيري از سيستم‌هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است. تجارت الكترونيكي، به دليل سرعت، كارايي، كاهش هزينه‌ها و بهره‌برداري از فرصت‌هاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته مي‌شود عقب افتاده از اين مسير تحول نتيجه اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت. لذا كوشش شده است تا در اين فصل جهت معرفي تجارت الكترونيك به ذكر نمونه‌هايي از تعاريف ارائه شده و نيز در ادامه به منافع (مزايا) و هزينه‌هاي راه‌اندازي تجارت الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران و ارائه جدول اثر تجارت الكترونيكي روي مولفه‌هاي (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعي در مقايسه بين تجارت سنتي و تجارت الكترونيكي شده است و نيز مزايا و نگراني‌هاي ناشي از توسعه تجارت الكترونيكي نيز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهايت رويكرد و سياست جمهوري اسلامي ايران در قبال توسعه كسب و كار الكترونيكي در پايان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

با توجه به اينكه «تكنولوژي اطلاعات صرف نظر از موقعيت جغرافيايي در تمامي شئون زندگي وارد شده است و شركت‌ها و حكومت‌ها و افراد همگي خواهان بهره‌مندي از اين انقلاب اطلاعاتي هستند» لذا به نظر مي‌رسد جامعه ايراني و به طور اخص جامعه تجاري ايراني نيز خود را به اين نوع فن‌آوري جديد مجهز نمايد. و اين تجهيز الكترونيكي در درجه اول محتاج به معرفي به اين جامعه تجاري دارد.

طرح سوالات:

1-اهمیت تجازت الکترونیک در دنیا تا چه حد است؟

2-موانع اجرایی تجارت الکترونیک چیست؟

فرضیات:

بسیار زیاد-در متن به آن اشاره شده است

پیشینه تحقیق:

روش جمع آوری اطلاعات:

کتابخانه ای

صفحه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح سوالات

فرضیات

پیشینه تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل اول:کلیات

مبحث اول:تعاریف

گفتار اول :انواع تجارت الكترونيك

گفتار دوم :مزاياي كسب و كار (تجارت) الكترونيكي

گفتار سوم :تجارت الكترونيك ضرورتي براي توسعه

گفتار چهارم : نگاهي به تجارت الكترونيك از دريچه محدوديت هاي داخلي

بند اول :«تجارت، سيستم‌هاي سنتي و الكترونيكي

مبحث دوم:تاریخچه

گفتار اول :رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران

بند اول :سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران

فصل دوم :تجارت الكترونيك و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوري اسلامي ايران

مبحث اول :«عدم زمينه‌سازي لازم براي رشد تجارت الكترونيكي

گفتار اول :«تجارت الكترونيك، موانع گسترش در ايران و راه‌كارها

گفتار دوم :برخي از راه‌كارها و اقدامات اجرايي لازم

مبحث دوم : موانع محيطي و ارائه الگوي مناسب

 جهت استفاده از تجارت الكترونيك در ايران

گفتار اول :مطالعه تحقيقي جهت ارائه الگوي مناسب در جهت

استفاده از تجارت الكترونيك در ايران

گفتار دوم :موانع محيطي

مبحث سوم : چالش‌هاي حقوقي اجراي قانون تجارت الكترونيكي ايران

گفتار اول :نتايج بررسي كلي نيازهاي سيستماتيك

 نظام قضايي ايران براي تحقق تجارت الكترونيك

گفتار دوم :فهرست قوانين لازم التصويب جهت اجراي

 قانون تجارت الكترونيك با توجه به موضوعات مطروحه در آن

بند اول : در مبحث ادله الكترونيكي

بند دوم :در مبحث تعارض قوانين

بند سوم :در مبحث مراجع گواهي الكترونيكي

بند چهارم :در مبحث مربوط به مسئوليت مدني

بند پنجم : در مبحث مربوط به حق تأليف/ حق تكثير

بند ششم :در مبحث حمايت از داده/ حريم خصوصي

بند هفتم :در مبحث حمايت از مصرف‌كننده

بند هشتم : در مبحث مربوط به بدنه اصلي

بند نهم :در مبحث مربوط به حقوق جزايي بين‌المللي

گفتار سوم :جرايم سايبري

بند اول :جعل سايبري

بند دوم :كلاهبرداري سايبري

بند سوم :جاسوسي سايبري

بند چهارم :تطهير نامشروع سايبري

گفتار چهارم : برخي از موانع جزايي تحقق تجارت الكترونيكي

بند اول : نگاهي به قانون استرداد مجرمين 1339

بند دوم : شروط سه گانه

نتیجه گیری

منابع و مراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول