مقاله علف هرز جو

کد محصول: 1417
توضیحات محصول

بيولوژي

علف هرز جو گياهي پايدار و چندساله است كه بوسيله تخم تكثير مي شود . ساقه ها معمولاً‌به شكل لوله اي توخالي كه 1-2 فوت ارتفاع و گره هايي متورم داشته كه به صورت دسته اي از يك توده ريشه هاي فيبري وجود دارد . برگها صاف با رنگ سبز كمرنگ و عمدتاً‌ به صورت طوسي هستند. گلها به صورت متراكم غيرشاخه اي با 12-5 سانتيمتر طول مي باشند كه تشكيل شكل دم روباهي از سوزن به رنگ ارغواني سبز مي دهد. دانه ها به شكل كاريوپسيز زرد با سوزنهاي بسيار بلند كه تا 5/7 مي رسد هستند . اين گياه داراي تخمهاي پرباري مي باشد . تخمها مي توانند به وسيله باد تا فاصله زيادي منتقل شوند.

تكنيسينهاي رشد

حداقل بيست نمونه از اين گياه شناخته شده است . رشد گياه بلافاصله بعداز يك دوره شروع مي شود . زيرا گياه تحت اين شرايط رشد مي كند. البته اين گياه از مناطق شوره زار نيز رشد مي كند زيرا اين گياه دربرابر نمك مقاوم است . شكل عمده اي كه ايجاد مي كند كاهش ميزان زراعت و سمپاشي مستقيم مي باشد.

 

تأثيرات روي كيفيت محصول :

از آنجا كه اين گياه از بين گندم و ساقه هاي آن پنهان مي شود مي تواند به طور مستقيم بر ميزان رشد محصولات اثر بگذارد .

ميزان افت محصول

اهم روشهاي كنترل

قطع علفهاي خشك قبل از ايجاد دامنه

چراندن دانه همراه با علفهاي مرتع

چراي زودهنگام بهاره باعث توقف آن مي شود.

كنترل سطح آب روي سيستمهاي با شيب كم نسبت جلوگيري از افزايش نمك

گروه 3 (kerb-sow) گروه 22 گراموكسين

نام :‌علف هرز جو دم روباهي Hordeum gubataml

ساير نامها : دم راسويي ، دم سنجابي ، جو وحشي ، علف راسو

خانواده علفها Graminease

ويژگيهاي عمومي :‌

سالانه يا معمولاً‌ داراي طول عمر كوتاه ، تكثير فقط از راه دانه ، ساقه هاي ريشه دار ، ارتفاع ساقه ها 20 تا 60 سانتيمتر كه به صورت يك دسته اهرم بلند شده و از ريشه جدا مي شود . ساقه ها نرم يا اندكي در قسمت پايين هستند . رنگ برگها از سبز آبي تا سبز خاكستري كه 5/1 تا 4 ميليمتر عرض دارد . عموما‌ًداراي دو قسمت ناصاف است . برگها به صورت در غلات كه لبه هايش روي هم افتاده مي باشد .

Lagule خيلي كوتاه و كمتر از يك ميليمتر . معمولاً‌Auricles وجود ندارد . در يك يا دو درصد مشاهده مي شود .

گلها و ميوه ها

وضعيت گل در نوك تخم به صورت فشرده ، بدون انشعاب ، همانند خارهاي جو به بلندي 5-12 سانتيمتر ، خاردار بلند سبز يا ارغواني ، بطور مستقيم داراي گره هايي ملايم در يك سمت هنگام رشد كامل دو سانتيمتر طول دارد و به دو واحد دانه مجزا تبديل مي شود . هر واحد دريك سمت نوك تيز تر و دانه ها مي توانند بر اثر باد متورم شوند يا بوسيله پوست حيوانات ، لباس و غيره جابجا گردند. زمان گل دهي از ژوئن تا اكتبر است .

مكان رويش

علف هرز جو گياه در كانادا است كه علي الخصوص در زمينهاي مرطوب و شوره زار مي رويد . اما اين علف در زمينهاي كشاورزي اطراف جاده ها ، مناطق چمنزار نيز رشد مي كند.

انواع گونه ها

قبل از دانه دهي اين گياه از روي رنگ آبي تا خاكستري قابل شناسايي است. با شكافتن غلاف ، ليگول آن كوتاه شده و در برخي از انواْ‌ع آن uvicle خيلي كوتاهي ظاهر مي شود . بعد از دانه دهي وضعيت متراكم بودن يك طرفه علف همراه با طول آن و svin خاكستري يا ارغواني مانع از تشخيص اشتباه آن مي شود.

توجه :‌ هنگام حركت حيوانات يا چراي آنها در مراتعي كه اين گياه وجود دارد يا علوفه اي را بخورند كه داراي دانه هاي كامل اين گياه است . بخشهاي نوك تيز و تيغه مانند آن ممكن است وارد دهان ، بيني يا چشم آنها شود . از آنجايي كه اين تيغها خيلي باريك هستند و به يك جهت خم شده اند تنها در يك جهت مي توانند حركت كنند . حركت بدن حيوانها باعث مي شود كه اين تيغها بيشتر در پوست وارد شوند و باعث ايجاد زخم در پوست ، سقف دهان و سوراخهاي بيني شده و برخي مواقع باعث كوري شود.    

 كنترل آفت-گياهان-جوي خودروvoluntiir

بيولوژي

كياهي يك ساله است كه به وسيله تخم تكثير مي شود . ساقه نرم مي باشد . گياه آن ممكن است داراي چندين جوانه باشد . برگها پهن ونرم هستند. لايه از ليگول وجود دارد . در قسمتCollar و Clasp ، ساقه auricle هاي بزرگ و سفيد رنگ وجود دارد . گلها در يك اسپايك ظاهر مي شوند. دانه ها سفيد مايل به زرد هستند و حدود 8 ميليمتر در 4 ميليمتر طول و عرض داشته و به سمت پايين كه مي روند، باريك مي شوند.

 روشهاي شناسايي

حداقل بيست گياه در يك نقطه شمارش مي شود. هميشه در زمينهاي جويي كه درو شده اند ، گياهان خودرويي را مي پاشند تا از رشد آن جلوگيري شود. دانه هاي جو دوره نهفتگي ندارند و بندرت اين حمله دو تا سه سال بعد از رشد جو ادامه دارد .

تاثير بر كيفيت محصولات

از آنجائيكه اين گياه با محصول رقابت مي كند ميزان محصول را به نحو چشمگيري كاهش مي دهد.

ميزان افت محصول

ميزان افت محصول در زميني كه اين گياه 30 عدد در هر متر مربع بوده بين 10 تا 30 درصد گزارش شده است . ميزان افت محصول با افزايش ميزان اين گياه تا 200 عدد بر متر مربع مي تواند بيشتر هم شود.

كاهش در جرم جوانه و محصول هم گزارش شده است . مشخص شده است كه ميزان افت محصول بيشتر از طرف گندم خودرو است .

 

نحوه كنترل :

گروه 9 علف كش: براي گياهان با تحمل بالا

مقدار علف كش گروه يك

گروه 3

از آنجائيكه flush  هاي چندگانه بندرت انجام مي شود ، كاهش تخم دهي بعد از سوزاندن اولين flush ممكن است كنترل خوبي باشد.

كنترل علف هرز گندم و جو در بيابانهاي كم قوت آريزونا :

گندم و جو گياهاني قوي هستند كه به سرعت سطح خاك را مي پوشانند و اغلب گياهان بدون رقابت هستند. دانه هاي كوچك و علفهاي ديگر به گونه اي طراحي مي شوند كه سطح گياهان را پوشانده و علفهاي هرز را از بين ببرند. به هر حال علفهاي هرزمي توانند براي گندم و جو ايجاد مشكل كنند ، مخصوصاً‌ وقتيكه تغيير محصول توصيه نشده باشد. علفهاي هرز علاوه بر كاهش محصول مي توانند برداشت محصول را با مشكل مواجه كنند، زمان بارگيري را طولاني كنند ،‌باعث ايجاد حرارت در مخازن نگهداري دانه ها شوند ، رنگدانه ها را تغيير دهند ، باعث ايجاد دانه هاي نامرغوب شوند، كيفيت محصول را كاهش دهند و باعث هجوم حشرات يا رشد قارچ در دانه هاي ذخيره شده گردد.

يك راه كلي براي كنترل علف هرز در گندم و جو شامل جلوگيري از توليد و انتشار علفهاي هرز ، تغيير محصول ، انجام توصيه هاي بهبود جهت ايجاد محصولي مقاومتر و در صورت نياز انجام فعاليتهاي شيميايي . دانه علف هرز مي تواند از يك گياه رشد كرده و از طريق جوي آب و ساير مناطق بوسيله تجهيزات كشاورزي و برداشت محصول از طريق و از طريق مخازن نگهداري دانه ها منتقل شود. تغيير محصول يك روش كلي در كنترل علف هرز است . زيرا بسياري از علفهاي هرز را به هنگام كاشت برخي محصولات بهتر مي توان كنترل كرد . آبياري اوليه به هنگام كاشت محصولات مي تواند باعث جوانه زدن علفهاي هرز شود كه اين جوانه ها هنگام كار دستگاههاي كشاورزي از بين مي روند . كاشتن در زير خاك خشك و كود گياهي مي تواند مانع از رشد برخي از علفهاي هرز مانند علف قناري شود. اما ساير علفهاي هرز مانند جوهاي صحرايي يا دوسر مي توانند از زير سه اينچي يا بيشتر سر درآورند. كاشت زودهنگام گياهان باعث مي شودجوانه آنها رقابت بيشتري با علفهاي هرزداشته باشند. كاشت منظم نسبت به كاشت نامنظم باعث ايجاد زميني يكنواخت مي شود كه در كنترل علف هرز مؤثر است . رشد سريع تخمها نيز عامل رقابتي با علفهاي هرز است . هموار كردن زمين نيز در كنترل علفهاي هرز مؤثر است . زيرا علفهاي هرزاغلب در زمينهاي پست رشد مي كنند. فراهم نمودن كافي امانه بيش از حد آب و كود باعث فراهم شدن زمينه رشد قوي گياه شده كه عاملي براي رقابت با علف هرز است . روشهاي شيميايي ، ابزارهاي مهمي براي كنترل علفهاي هرزهستند كه باعث حفظ محصول و كيفيت آن شده و از تكثير علف هرز و تأثير آن بر محصول جلوگيري مي كند.

منبع :  ایران داکیومنت

سوالات و نظر شما در مورد این محصول