كاربرد فسفر در كشاورزي (خوراك دام و طيور)

کد محصول: 1409
قیمت: 36,000 تومان
تعداد صفحات 50
فرمت: word
توضیحات محصول

اهميت فسفر در بدن حيوانات

كلسيم و فسفر بيش از 70 درصد خاكستر بدن حيوانات را تشكيل مي دهند. متجاوز از 99 درصد كلسيم و (85-80 ) درصد فسفر بدن در اسكلت و اندامها قرار دارد. 14 درصد فسفر در بافتهاي نرم و يك درصد باقيمانده در مايعات بين سلولي ( 1994 Bordy ).

22 درصد كل مواد معدني بدن به فسفر اختصاص دارد كه بين استخوانها و بافتهاي نرم نقل و انتقال آن به همراه كلسيم مداوماً صورت مي گيرد. بطور كلي فسفر مجموعاً يك درصد وزني بدن حيوانات را به خود اختصاص مي دهد. اين ماده معدني يكي از مهم ترين مواد مورد استفاده در جيره دام و طيور است كه از نظر هزينه رتبه سوم را در بين ساير مواد غذايي مصرفي دارد. (  1990Muir).

فسفر بصورت فسفات كلسيم غير محلولي هيدرواكسي آپاتيت در ساختمان استخوانها و دندانها بكار رفته است. ساختمان كريستالي مواد معدني استخوان شامل توالي آپاتيتها است و توسط فرمول هيدواكسي آپاتيت

3Ca3 ( PO4)2 (OH)2 ‌ محاسبه مي شود      (scott 1992).

مطالعات بيو شيميايي هيدرواكسي آپاتيت نشان مي دهد كه بخش آپاتيت استخوان حاوي نسبت متوازن اجزاي  Ca10(PO4)6 (OH)2 ‌ نيست بلكه 10 درصد كمبود كلسيم دارد. وقتي آپاتيت استخوان در معرض حرارت بين 300 تا 600 درجه سانتي گراد قرار داده مي شود يونهاي اورتو به پيروفسفات تبديل مي شوند از آنجايي كه پيرو فسفات در اثر حرارت و از دست دادن آب متراكم شدن بنيان هيدرواكسي متصل به گروه فسفات ايجاد مي گردد. اين تغيير را مي توان به عنوان معياري از معتدل بودن اجزاي آپاتيت استخوان دانست. كلسيم و فسفر هميشه به نسبت تقريبي (1 : 2) در بافتهاي بدن وجود دارند و اين نسبت حتي در شرايط كاهش جزئي ماده معدني استخوان نيز تغيير نمي كند. مقدار و محل تشكيل استخوان بستگي به غلظت كلسيم و فسفر دارد.

اگر غلظت كلسيم يا فسفر بسيار كم باشد حتي فعاليت فسفاتاز نيز نمي تواند آهكي شدن استخوان را باعث شود.

علاوه بر استخوان فسفر نقش مهمي در عضلات، متابوليسم انرژيٍ ، كربوهيدارت، اسيد هاي آمينه، چربي، متابوليسم بافت هاي عصبي، شيمي نرمال خون، رشد اسكلت، انتقال اسيدهاي چرب و ساير ليپيدها عهده دار است و بصورت فسفات قسمت مهمي از اسيدهاي نوكلئيك (RNA  , DNA ) را تشكيل داده است.

جذب فسفر

مقدار جذب فسفر به عوامل مختلفي از جمله منبع غذايي، نسبت كلسيم به فسفر، PH روده، مصرف لاكتوز و ميزان كلسيم، فسفر، ويتامين D ، آهن، آلومينيوم، منيزيوم و چربي جيره بستگي دارد. كلسيم و فسفر هميشه تقريبا 1 : 2 در بافتهاي بدن حضور دارند علت آن است كه اين نسبت در استخوان در حدود (1: 2/2 ) است و چون قسمت اعظم اين دو عنصر در استخوان قرار دارد بنابراين انتظار مي رود اين نسبت در جيره نيز رعايت شود تا حداكثر رشد را تأمين نمايد. (Scott , etoal   1982 ) .

تغييرات اين نسبت به مقدار زياد مي تواند روي جذب فسفر تأثير گذارد. محاسبه شده است كه براي ابقاي 2 گرم كلسيم در بدن به يك گرم فسفر نياز است. بنابراين مقدار اين نسبت در جيره بين (1:1 ) تا (1:2) توصيه مي گردد، و اگر (1:3) بيشتر شود اثرات نامطلوبي ايجاد مي كند در حالي كه كمتر از (1:1) بهتر تحمل مي شود.

رابطه بين كلسيم و فسفات پيچيده است نسبت اين دو هنگامي مورد سوال است كه مقدار فسفر جيره براي حداكثر رشد يا بيماري، تشكيل سنگ كليه و آهكي شدن بافتهاي نرم مطرح مي شود. اين نسبت تحت تأثير اين واقعيت است كه فسفر جيره سريعتر از كلسيم جيره جذب بافتهاي نرم مي شود.

فيتاتها كه به نسبت زيادي در غلات وجود دارند باعث كاهش قابليت جذب فسفر گياهي مي شوند. فسفري كه بصورت فيتات حبس شده توسط طيور قابل استفاده نيست مگر آنكه توسط آنزيم فيتاز و غيره تجزيه شود. در غير اينصورت بدن از كلسيم و فسفر جيره محروم مي شود و نياز به ماده معدني افزايش مي يابد.

علت آن اينست كه اين ماده ( اسيد هگزا فسفريك اينوز تبول) در PH پنج تا هفت املاح بسيار نامحلول كلسيمي در روده تشكيل مي دهد. در نشخوار كنندگان بعلت ترشح آنزيم فيتاز ميكروبي، فسفر حبس شده در فيتات آزاد شده و به مصرف حيوان مي رسد. جذب فسفر به نياز حيوان بستگي دارد يعني هر چه نياز بيشتر باشد جذب مؤثر تر خواهد بود.

اگر فسفات توسط غذا تأمين شود بهتر است از املاح معدني فسفاته پتاسيم استفاده شود. فسفات جيره عمدتاٌ بصورت جيره ( استري) ظاهر مي شود و با هيدروليز تدريجي تقريباً بصورت آهسته وارد بدن شده و بطور موثري در فرآيندهاي متابوليكي مصرف مي شود.

فسفاتي كه بصورت غير آلي تأمين شود سريعاٌ جذب شده و بجاي مصرف توسط بافتها تمايل به دفع دارد ( Swan son 1992 ) .

دفع فسفر

كمبود فسفر و عوارض ناشي از آن

منابع فسفر مورد نياز

الف: منابع گياهي فسفر:

ب: منابع حيواني فسفر:

ج: منابع معدني فسفر:

الف: روشهاي شيميايي

ب: روش بيولوژيكي:

استفاده مستقيم از سنگ معدن:

استفاده از اسيد فسفريك جهت تهيه تركيبات فسفات

نحوه توليد و فرآيند دي كلسيم فسفات

الف: روش تر (مرطوب):

ب: روش خشك كردن:

وضعيت ساخت دي كلسيم فسفات در ايران:

شناخت قابليتهاي كاربرد زئوليتهاي طبيعي در كشاورزي

آزاد سازي آرام و پيوسته كود

تبادل يوني كود زئوليت:

كود دهي با استفاده از حلاليت و تبادل يوني:

سيستم زئوپونيك Zeoponics

بهسازي و آماده سازي خاكها:

آمونياك در پرورش آبزيان:

افزايش ظرفيت تبادل كاتيوني زئوليتها

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول