دانلود مقاله گیاه پسته

کد محصول: 1407
قیمت: 24,000 تومان
تعداد صفحات 50
فرمت: word
توضیحات محصول

تاريخچه

توليد پسته درايران سابقه تاريخي داردوشايد قديميترين سندآن رابتوان سفرنامه هرودت مورخ نامي يونان (420-480ق م)دانست كه درموردپسته ووضعيت آن درايران بحث نموده است.

نام پسته دركليه زبانهاوكشورهاي مختلف ريشه فارسي آن مشتق شده است واين خودنشانه ايست برآنكه دنيا اگرپسته رامي شناسد وحتي اگرچنانچه درحال حاضرمعدودي ازكشورهاي دنيا اقدام به توليد وياصدورآن مي نمايند تجربيات اوليه خودراازكشورماداشته اند.

ازجمله شواهدي كه براي صدق مطالب فوق مي توان ارايه داد كتيبه هاي موجوددرابنيه تاريخي يونان است كه درآنهابه پسته اشاره شده است.

براساس اسنادموجودانتشار درخت پسته در اروپا وسواحل مديترانه مربوط به سده اول ميلادي است كه بوسيله يكي از امپراطوران رم بنام (ويته ليوس)از ايران به روم وساير نقاط اروپا برده شده است.

سيستماتيك:(Anacardiaceae)

پسته يكي ازگياهان مهم ازتيره آناكاردياسه مي باشد.اين تيره با حدود60جنس و600گونه تيره اي مهم دربين گياهان مي باشد.اين تيره داراي خصوصياتي به شرح زير مي باشد:

گياهان اين تيره اغلب بصورت درخت يا درختچه اغلب با پوست رزين دار برگهاي متناوب خزان كننده يا هميشه سبز،ساده يا مركب وسه برگچه اي يا مركب شانه اي معمولابدون گوشوارك گلهاي منظم وروي خوشه اي ساده يا مركب،تك جنس(تك پايه يا دو پايه)كاسبرگها به تعداد سه يا پنج وگاهي وجود ندارد.معمولا درقاعده پيوسته گلبرگها سه يا پنج يا وجود ندارند.پرچمها پنج يا ده وروي يك صفحه قرار دارند.

تخمدان فوقاني ومعمولا تك خانه ،تخمك يك يا سه ومعمولا قاعده اي،خامه يك تا سه وميوه شفت وداراي يك دانه مي باشند.ازجمله گياهان اين تيره كه درايران وجود دارد مي توان به درخت پرRhus cotinus درختچه يا درخت كوچك سماق R.coriaria ودرخت انبه Mangifera indica وتعدادي از گونه هاي جنس پسته Pistacia اشاره كرد.ابتدا لازم است به اختصارخصوصيات جنس پسته بيان شده وبه گونه هاي مهم آن اشاره شود.

گياهان اين جنس بصورت درخت يا درختچه هاي رزين دار برگهاي متناوب خزان كننده (گونه ها موجود درايران )شانه اي وبه ندرت سه برگچه اي يا منفرد،بدون گوشوارك گلها روي خوشه اي ساده يا مركب تك جنس (گياه دو پايه)كاسبرگها پنج عدد،بدون گلبرگ،گل نر معمولا داراي چهار تا پنج پرچم ميله پرچمها كوتاه بساك بزرگ گل ماده تابخدان تك خانه اي،خامه كوتاه،وكلا له سه شاخه اي،شاخه ها پهن برگشته ميوه شفت،كم وبيش مورب تك دانه اي دارا يهسته هايي بادرون پر چوبي ودانه هايي با لپه هاي سبزينه دار،است.

Poatlatica بنه

p.khinjuk اخنجك

ريشه

تنه هاوشاخه ها

برگ

گل

گلهاي نر

گل ماده

نيازهاي گردهافشاني

ميوه

تشكيل ميوه

ساختمان ميوه

تنفس وتغييرات اتيلن درميوه:

مواد تشكيل دهنده ميوه

قندها

چربي

شكوفايي اندوكارپ يا پوست سخت ميوه ,

پارتنوكارپي :  

تناوب باردهي :

تاثر عوامل محيطي روي رشد و نمو درختان :

خاك مناسب پسته كاري :

ازدياد درختان پسته :

ازدياد جنسي يا بذر كاري

ازدياد غير جنسي ( پيوند قلمه ، خوابانيدن ، كشت بافت )

كاشت بذر در زمين اصلي :

خزانه كاري ( كاشت بذر در خزانه و گلدان ) :

خصوصيات بذر پسته براي كاشت و تهيه نهال :

مشهورترين پايه هاي درخت پسته :

پيوند هاي جوانه ها :

قلمه زدن:

خوابا نیدن:

مراقبتهای مرحله داشت درختان پسته:

کیفیت آب آبیاری:

تغذیه درخت پسته:

هرس درختان پسته:

آفات مهم پسته و روشهای مبارزه با آن:

بیماریهای مهم پسته و روشهای مبارزه با آن:

افلااتوکسین در پسته:

بیماری پوسیدگی طوقه یا گموز درختان پسته:

مبارزه با بیماری ماسوی پسته:

سفیدک سطحی پسته:

نماتدها:

میزان محصول سالیانه و تاریخ برداشت پسته:

برداشت و آماده سازی پسته:

ارزش غذایی و مصارف پسته:

منابع:

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول