طراحی و ساخت شمارنده فرکانس تا یک گیگاهرتز

کد محصول: 1405
قیمت: 22,000 تومان
تعداد صفحات 40
فرمت: word
توضیحات محصول

اصولا عمل یا حاصل مقایسه یک کمیت مفروض با یک استاندارد از پیش تعیین شده را ، اندازه گیری می نامیم. برای این که نتیجه عمل اندازه گیری که با اعداد بیان می شود، معنی داشته باشد، باید اولا استانداردی که برای مقایسه  به کار می رود، دقیقا معلوم ومورد قبول عام واقع شده باشد. ثانیا روش استفاده شده برای این مقایسه باید قابل تکرار بوده و قادر به امتحان کردن دستگاه اندازه گیری باشیم به عبارت دیگر دستگاه به کار رفته و روش اندازه گیری باید موجه باشد. هر دستگاه اندازه گیری دارای ویژگی ها و محدودیت های خاص خود است و برای انتخاب دستگاه اندازه گیری باید کلیه جوانب در نظر گرفته شود و با توجه به و یژگی های مورد نیاز و قیمت دستگاه  اندازه گیری بهترین انتخاب انجام شود.

1-گستره ی اندازه گیری: محدوده ای از تغییرات کمیت تحت اندازه گیری که وسیله قادر به اندازه گیری آن می باشد.

2-ریزنگری یا تفکیک پذیری: کوچکترین اندازه ی تغییرات کمیت تحت اندازه گیری که می تواند توسط دستگاه، اندازه گیری شود.

3-حساسیت: نسبت میزان تغییرات خروجی به تغییرات کمیت تحت اندازه گیری

  با بیشترین بودن حساسیت،اندازه گیری تغییرات کوچک کمیت تحت اندازه گیری راحت تر است امامعمولا گستره ی اندازه گیری کم می شود.

4-درستی: میزان نزدیکی مقدار قرائت شده با مقدار واقعی کمیت

معمولا با افزایش گستره ی اندازه گیری درستی کم میشود(یا قیمت ها افزایش قابل توجه می یابد)

5-دقت: نشان دهنده ی میزان پراکندگی آماری مقادیر اندازه گیری شده در چندین بار اندازه گیری یک کمیت است. به عبارت دیگر میزان عاری بودن اندازه گیر از خطای تصادفی میزان دقت را نشان می دهد.

فصل اول اندازه گیری فرکانس

ویژگی های دستگاه اندازه گیری

کالیبراسیون(برسنجیدن)

تنظیم دستگاه اندازه گیری

قسمت های مختلف دستگاه های اندازه گیری

اندازه گیری فرکانس

تقسیم بندی باندها وفرکانس ها

فرکانس مترها و مدارات ارائه شده برای آن

فرکانس متر های آنالوگ

دیودهایPIN

فرکانس متر های دیجیتال

فصل دوم پیش تقسیم کننده و شکل دهنده ی سیگنال

بخش تقسیم کننده ی فرکانس

معرفی تقسیم کننده SP8704

محدودیت ها

قسمت تقویت و شکل دهی سیگنال

فصل سوم کنترل و شمارش تعداد پالس ها

کلاک سیستم

توزیع کلاک سیستم

کلاک واحد پردازش مرکزی

کلاک واحد های ورودی خروجی

کلاک حافظه

کلاک غیر همزمان تایمر

کلاک واحد آنالوگ به دیجیتال

منابع کلاک سیستم

اسیلاتور کریستالی

اسیلاتور کریستالی فرکانس پایین

اسیلاتورRC  خارجی

اسیلاتورRC  کالیبره شده داخلی

کلاک خارجی

اسیلاتور تایمر/ کانتر

تایمر / کانتر ها

تایمر / کانتر یک

معرفی تایمر / کانتریک

پیکره بندی تایمر/کانتر یک در حالت کانتر

تایمر/کانتر دو

معرفی تایمر/کانتر دو

پیکره بندی تایمر/ کانتر دو در حالت تایمر

نمایش اطلاعات

پیکره بندی و ارتباط LCDبا میکروکنترلر AVR

اتصال LCDبه پورت Aمیکرو

فصل چهارم تشریح عملی پروژه

تعیین عملکرد دستگاه

قسمت تقسیم و شکل دهی سیگنال ورودی

شمارش پالس ها و کنترل مدار

نرم افزار پروژه

برنامه

مراجع

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول