پروژه پمپ ها و توربو پمپ ها

کد محصول: 1272
قیمت: 30,000 تومان
تعداد صفحات 60
فرمت: word
توضیحات محصول

مقدمه:

با توجه به نفوذ روز افزون سيستم هاي هيدروليکي در صنايع مختلف وجود پمپ هايي با توان و فشار هاي مختلف بيش از پيش مورد نياز است . پمپ به عنوان قلب سيستم هيدروليک انرژي مکانيکي را که توسط موتورهاي الکتريکي، احتراق داخلي و ... تامين مي گردد به انرژي هيدروليکي تبديل مي کند. در واقع پمپ در يک سيکل هيدروليکي يا نيوماتيکي انرژي سيال را افزايش مي دهد تا در مکان مورد نياز اين انرژي افزوده به کار مطلوب تبديل گردد.

فصل اول درموردتقسیم بندی پمپ هاوآشنایی با انواع پمپ های جابه جایی مثبت وکاربردهای آن ومقایسه پمپ های دینامیکی وجابه جایی مثبت می باشد.فصل دوم به توضیح درموردتوربوپمپ ها،اجزای اصلی آنها،مثلث سرعت،منحنی مشخصه ،بررسی پدیده کاویتاسیون،قوانین تشابه پمپها وسری وموازی بستن آنها ،بررسی خوردگی درتوربوپمپ هاودرنهایت آشنایی مختصری درموردپمپ های کاربردی درصنعت پرداخته شده است. واژه هیدرولیک به عنوان علم عبورمایعات ازلوله ها تعریف شده است بیشترتئوری هایی که برای پمپ هیدرولیک به دست آمده است به عنوان سیال واسطه ازآب استفاده کرده اند که این به معنای عدم استفاده ازسایرمایعات نیست. مشخصات هیدرولیکی مدارهای مختلف وهمچنین خصوصیات فیزیکی وشیمیایی سیال از نظرویسکوزیته، وزن مخصوص، درجه حرارت، خورندگی ،وجوداجسام ناخالص وگازهای همراه باسیال وسرانجام مقدارحجم عبوری سیال ازپمپ درواحدزمان وفشار سبب شده تاانواع پمپ هاباساختمان وطرزکارمختلف ساخته وتولیدشود.

پمپ ها در صنعت هيدروليک

پمپ ها با جا به جايي غير مثبت

پمپ هاي با جابجايي مثبت

پمپ ها با جابه جايي مثبت از نظر ساختمان :

پمپ های دوار

پمپ هاي دنده اي   (Gear Pump)

پمپ ها ي دنده اي :

1- دنده خارجي :

2– دنده داخلي :

3- پمپ هاي گوشواره اي  :

4- پمپ هاي پيچي:

پمپ هاي پره اي :

پمپ های رفت وبرگشتی:

پمپ هاي پيستوني:

مقایسه پمپ های جابه جایی مثبت و دینامیکی:

توربوپمپ ها:

الف:پمپ های شعاعی (سانتریفوژکامل)

ب:پمپ های مخلوط(نیمه سانتریفوژ)

ج:پمپ های محوری

اجزای اصلی توربوپمپ ها:

الف-هدایت کننده

ب-پروانه ((impeller

ج-کاهش دهنده یاجمع کننده

محاسبه هد توليدي پروانه

توان (قدرت):

راتدمان پمپ:

منحنی مشخصه توربوپمپ ها:

کاویتاسیون:

تعریفNPSH:

 

خوردگی درتوربوپمپ ها:

انواع خوردگي:

خورندگي (Erosion Corrosion):

خوردگي خستگي (Fatigue):

خوردگي مرزدانه اي (Intergranular):

خوردگي كاويتاسيون (Cavitation Erosion):

سايش ذره اي (Abrasion):

گرافيته شدن (Graphitrzation):

قوانین تشابه پمپ ها:

ضريب دبي:

ضريب قدرت:

 راندمان هيدروليکي:

 سرعت مخصوص (Specific Speed):

ترکیب پمپ ها:

جنس اجزاء توربو پمپ ها

پروانه (Impeller):

پوسته (Casing):

محور (Shaft):

رينگ هاي سايشي (Wearing Rings):

اجزای فرعی توربو پمپ ها:

رینگ های سایشی:

آب بندها:

آب بند مكانيكي:

ياتاقان ها (Bearings):

پمپ های چندطبقه فشارقوی:

ضمائم:

منابع:

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول