بررسی اثرات غلظت‌های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه‌زایی قلمه‌های گیاه خرزهره

کد محصول: 1253
قیمت: 25,000 تومان
تعداد صفحات 50
توضیحات محصول

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین بهترین هورمون ریشه‌زایی، غلظت هورمونی و نوع قلمه گیاه خرزهره صورت گرفته است.

در این تحقیق قلمه‌های علفی ـ نیمه خشبی و خشبی خرزهره بوسیله هورمون‌های نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید در سطوح صفر، 2000، 3000 و4000 میلی‌گرم در لیتر تیمار شده و درصد ریشه‌زایی، طول بزرگترین ریشه، میانگین طول ریشه و وزن خشک ریشه برای هر 10 نمونه تصادفی اندازه‌گیری و موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نمونه‌ها توسط کولیس، ترازوي دیجیتال اندازه‌گیری و با آون خشک شده‌اند.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه از نظر درصد ریشه‌زایی، بالاترين درصد در قلمه‌هاي نيمه خشبي، با استفاده از ماده تنظيم كننده ايندول بوتريك اسيد با غلظت 3000 ميلي‌گرم در ليتر بدست آمده است و بين غلظت‌هاي مختلف نفتالين استيك اسيد و شاهد صفر، اختلاف‌ معني‌داري وجود ندارد.

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه از نظر طول بزرگترين ريشه، قلمه‌هاي نيمه خشبي خرزهره با غلظت 3000 ميلي‌گرم در ليتر ايندول بوتريك اسيد داراي بزرگترين طول ريشه مي‌باشند و بين غلظت‌هاي مختلف نفتالين استيك اسيد و شاهد، اختلاف معني‌داري وجود ندارد.

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه از نظر ميانگين طول ريشه، بيشترين ميانگين مربوط به قلمه‌هاي نيمه‌خشبي خرزهره و بهترين ماده ريشه‌زايي ايندول بوتريك اسيد با غلظت 3000 ميلي‌گرم در ليتر بوده است و نفتالين استيك اسيد در بين تيمارها اختلاف معني‌داري نشان نداده، ولي بين كليه تيمارها و شاهد، اختلاف معني‌داري وجود دارد.

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بيشترين وزن خشك ريشه مربوط به قلمه‌هاي نيمه خشبي خرزهره با غلظت هورموني 3000 ميلي‌گرم در ليتر بوده است و نفتالين استيك اسيد در بين تيمارها اختلاف معني‌داري نشان نداده، ولي بين كليه تيمارها و شاهد، اختلاف معني‌داري وجود دارد.

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بيشترين وزن خشك ريشه مربوط به قلمه‌هاي نيمه خشبي خرزهره با غلظت هورموني 3000 ميلي‌گرم در ليتر ايندول بوتريك اسيد بوده و تيمارهاي مربوط به نفتالين استيك اسيد نسبت به تيمار شاهد، اختلاف معني‌داري مشاهده نشد.

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بيشترين طول ريشه بر روي ساقه قلمه‌هاي خرزهره با غلظت 3000 ميلي‌گرم در ليتر ماده تنظيم كننده ايندول بوتريك اسيد ديده شده است و بين تيمارهاي نفتالين استيك اسيد هيچ اختلاف معني‌داري مشاهده نشده است.

 چکیده

فصل اول

گلکاری و فضای سبز

مقدمه

گیاه شناسی خرزهره

هورمونهای اکسینی

تاریخچه و انواع

ریشه زائی

اهداف تحقیق

شیوه‌های ازدیاد بوسیله قلمه

اهمیت و مزایای ازدیاد به وسیله قلمه زدن

فصل دوم

انـواع قلمـه

مشخصات

قلمه ساقه

قلمه‌های چوب سخت (گونه‌های خزان دار)

قلمه‌های چوب نیمه سخت

قلمه‌های چوب نرم (چوب سبز)

گیاهان مادری

محیط ریشه‌زایی

مواد ریشه زا

روشهای کاربرد مواد ریشه زا

پودرهای تجارتی

روش فروبری در محلول رقیق

طرز تهیه محلول رقیق

روش فروبری در محلول غلیظ

ساختن محلول غلیظ

مراقبت از قلمه‌ها در اثناء ریشه‌زایی

جابجایی قلمه‌ها پس از ریشه زایی

قلمه‌های چوب سخت

فصل سوم

کارهای انجام شده مشابه

فصل چهارم

نتـايـج

تجزيه واريانس مورد بررسي

درصد ريشه‌زايي

طول بزرگترين ريشه

ميانگين طول ريشه

وزن خشك ريشه

طول ريشه

فصل پنجم

بحـث

نتيجه‌گيري نهايي

منابع

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول