نكاتي پيرامون استاندارد و كارشناسي آثار پاپيه‌ماشه (لاكي روغني)

کد محصول: 1244
توضیحات محصول

مقدمه

پاپيه‌ماشه اساساً واژه‌اي فرانسوي است و در فرهنگ لغت به معني كاغذ فشرده شده آمده است و معمولاً به اشياء مقوايي كه سطح آنها به وسيله مينياتور تزيين و با لاك مخصوصي پوشش يافته است اطلاق مي‌شود. اين هنر در گذشته با نام نقاشي روغني يا لاكي (يا لاكي روغني) مشهور بوده است.

مضاميني كه معمولاً بر روي اشياء روغني به خصوص قلمدان، جلد و قاب آيينه، نقاشي مي‌شود عبارتند از گل و مرغ، تذهيب و تشعير، صورت‌سازي، منظره، صحنه‌هاي بزم و رزم، شكار، مساجد و ابنيه، داستانهاي شاهنامه، حيوانات و خلاصه زندگي روزمره مردم
در حالات مختلف.

بين نقاشي ايران و هنر پاپيه‌ماشه ارتباط مستقيم وجود دارد. وجود هنر نقاشي در ايران پيش از خلفاي عباسي ثابت مي‌كند كه نه تنها اين صنعت از خارج به ايران نيامده بلكه
در سرزمين ايران از باستان معمول بوده و در دوره‌هاي مختلف به ممالك همجوار مانند امپراتوري روم شرقي و كشورهاي اسلامي و هندوستان و تركستان نيز نفوذ كرده و در آن ممالك آثار زيادي از خود به يادگار گذاشته است.

در دوره صفويه اصفهان و قزوين دو مركز عمده توليد محصولات پاپيه‌ماشه بوده و
در اواخر اين دوره، نقش گل سرخ و گل و برگهاي سايه‌دار طبيعي در پاپيه‌ماشة اصفهان جاي خاصي داشته و در دوره زنديه به اوج كمال رسيده است و در دوره قاجاريه و پس از آن در عصر حاضر نيز ادامه يافته است. متأسفانه امروزه اطلاع چنداني از پاپيه‌ماشه سازان ايران در دسترس نيست و از جمله هنرمنداني كه در سالهاي گذشته به تزئين، تذهيب و خطاطي آثار پاپيه‌ماشه اشتغال داشته‌اند تنها مي‌توان از افرادي نظير حاج يوسف، محمد زمان، درويش، علي‌ اشرف، آقا ابوطالب، امامي، حاج حسين مصورالملكي و حاج غلامحسين تقوي نام برد.  

دانستن نكات ذيل در مورد كليه آثار پايپه‌ماشه از جنس مقوا و كاغذ كه بر روي آنها نقاشي روغني انجام شده باشد، ضرورت دارد.

تعاريف و اصطلاحات

1-‌ روغني سازي: كليه مصنوعاتي از جنس مقوا، كاغذ و چوب كه بر سطح آنها بوم‌سازي انجام و پس از نقاشي روغن‌كاري شده باشد در زمره آثار روغني‌سازي شده
قرار دارد.

2-‌ بدنه: اصطلاحاً به زيرساختي گفته مي‌شود كه از جنس خمير كاغذ يا كاغذ فشرده تهيه مي‌شود.

3-‌ بوم: اصطلاحاً به ساخت و ساز و تزئيناتي كه قبل از نقاشي بر روي آثار روغني ايجاد مي‌شود، اطلاق مي‌شود كه به 9 دسته: بوم روغني، بوم لعابي، بوم مرغش، بوم
ته طلايي، بوم زرافشان، بوم زرك، بوم كشف (لاك پشتي)، بوم موجي و بوم ابري تقسيم مي‌شود.

4-‌ رنگ جسمي: رنگهاي غير شفاف كه حالت پوشانندگي دارند.

5-‌ رنگ روحي: رنگهاي شفاف كه پس‌زمينه ديده مي‌شود.

6-‌ واشور: در نقاشي روغني از آنجا كه سطح كار روغني است، رنگها به سطح آن نمي‌چسبند. براي رفع اين مشكل پارچه نرمي را به محلول رقيق از سريشم و شيره انگور آغشته كرده و بر روي سطح كار مي‌مالند. به اين عمل «واشور كردن» مي‌گويند.

7-‌ مهره كردن: به منظور تثبيت كاغذها بر روي هم در هنگام ساخت مقواي
زير ساخت، شيء صيقلي مانند سنگ عقيق يا يشم را در جهات مختلف بر سطح كار
مالش مي‌دهند. در صورت در دسترس نبودن سنگهاي فوق از هر شيء صيقلي ديگر نيز مي‌توان استفاده كرد.

 

ويژگي‌ها

1-‌ ويژگي‌هاي مواد اوليه:

1-‌1-‌ زير ساخت يا بدنه: به طور معمول جهت تهيه زيرساخت كه مي‌بايست محكم، يكنواخت و صاف باشد معمولاً از خمير كاغذ يا كاغذ فشرده استفاده مي‌شود. ضخامت
زير ساخت بايد متناسب با مورد مصرف انتخاب شود.

1-‌2-‌ چسب: چسب مورد مصرف سريشم است.

1-‌3-‌ روغن كمان: روغن كمان، روغني پوشش دهنده و جلا دهنده است، اين روغن از تركيب دو ماده سندروس (صمغ نوعي درخت كاج) و روغن بزرك به نسبت‌هاي 1 به 1 يا 1 به 2 يا 1 به 3 بسته به نظر و نتيجه‌اي كه هنرمند انتظار دارد به وسيله حرارت
تركيب شده و پس از قوام آمدن استفاده مي‌شود. لازم به ذكر است امروزه به جاي اين روغن از روغن جلا استفاده مي‌شود.

1-‌‌4-‌ رنگ: رنگ‌هاي مورد استفاده از سه منشاء طبيعي تهيه مي‌شود: رنگ‌هاي معدني، رنگ‌هاي گياهي و رنگ‌هاي حيواني.

1-‌4-‌1-‌ رنگ‌هاي معدني به سه دسته تقسيم مي‌شود:

الف- رنگهايي كه به صورت مستقيم از معادن به دست مي‌آيد، مانند: لاجورد، زرنيخ، گل ماشي و سبز سيلو

ب-‌ رنگهايي كه بوسيله تغييرات شيميايي به صورت رنگ مورد نظر درمي‌آيد، مانند: سفيداب، سرنج و سبز زنگاري.

ج-‌ رنگهايي كه هم به صورت معدني و هم به وسيله تركيبات شيميايي ساخته مي‌شود، مانند شنگرف و اخرا.

1-‌4-‌2- رنگهاي گياهي: مانند نيل، عصاره ريوند، روناس و ...

1-‌4-‌3-‌ رنگهاي حيواني: مانند قرمز دانه.

رنگها را پس از ساييدن در ميان دو سنگ به نام «سن سنگ و بالا ساب» تا حدي كه بسيار نرم شود، با كمي سريشم و شيره انگور و يا صمغ عربي و شيره مخلوط كرده و رنگ را آماده مصرف مي‌كنند، البته هم اكنون ندرتاً كسي رنگ را بدين روش تهيه مي‌كند و اكثراً از رنگ‌هاي آماده استفاده مي‌كنند.

 

2-‌ ويژگي‌هاي ابزار كار

2-‌1-‌ سوهان: وسيله‌اي است فلزي كه براي ساييدن لبه‌هاي مقواي آماده شده جهت گرد كردن لبه‌ها از آن استفاده مي‌كنند.

2-‌2-‌ گزن: وسيله‌اي است شبيه چاقو كه لبه تيزي دارد و براي بريدن مقواها در تهيه زيرساخت به كار مي‌رود.

2-‌3-‌ پرس: عبارت است از وسيله‌اي كه لايه‌هاي كاغذ تازه برچسب خورده را با آن تحت فشار قرار مي‌دهند تا ورقه‌هاي كاغذ خوب به يكديگر بچسبند.

2-‌4-‌ زه: براي برطرف كردن پرزهاي كاغذ از آن استفاده مي‌شود.

2-‌5-‌ كاغذ سمباده: جهت صاف و صيقلي كردن پشت و روي زيرساخت استفاده مي‌شود.

 

ويژگي‌هاي ساخت

3-‌1-‌ تهيه زير ساخت: ساخت زير ساخت يا بدنه براي مصنوعات مختلف متفاوت است.

3-‌1-‌1-‌ مقوا: مقوا را به سه طريق مي‌سازند: الف: چلواري، ب- خميري، ج- كاغذي.

از مقوا براي ساخت جلد كتاب، قاب آينه و كليه مصنوعات مسطح و همچنين نوعي جعبه استفاده مي‌شود.

الف- روش چلواري: اين روش در زمانهاي گذشته متداول بوده است. چلوار را
با سريشم و مقداري شيره انگور آغشته مي‌كردند و سپس آنرا به اندازه دلخواه چند لا كرده، با مشته مي‌كوبيدند و از آن مقوايي محكم مي‌ساختند كه پاره پاره كردن آن به آساني صورت نمي‌گرفت.

ب- روش خميري: حوضي را كه آبش با شوره آميخته است با كاغذهاي باطله و لباسهاي كهنه پنبه‌اي پر كرده و مدتي آنرا را رها كرده و گاهي آن را با كوبه‌اي مي‌كوبند و با پارو به هم مي‌زنند و سريش به آن مي‌افزايند تا خميري قهوه‌اي بدست آيد. در اين هنگام آن را بيرون آورده و دوباره سريش به آن مي‌افزايند تا پس از خشك شدن متلاشي و يا قاچ قاچ نشود. سپس اين خمير را بر روي پارچه‌هاي گسترده شده بر روي زمين ريخته و با ماله‌اي چوبي آنرا مسطح و صاف مي‌كنند. پس از خشك شدن، كاغذي ضخيم و نرم به رنگ خاكي مايل به خاكستري به دست مي‌آيد كه خاصيت جذب فراوان دارد. سپس چند لاي اين كاغذها را روي هم گذاشته و با مشته كوبيده، مقوا تهيه مي‌كنند كه استقامت مقواي چلوار را ندارد. پس از بريدن به اندازه دلخواه به وسيله گزن، زهي بر روي آن غلتانيده تا پرزهاي اضافي را به دور خود تابانده و جمع كند، سپس لبه‌ها را با تراش نازك كرده و با سوهان كشيدن و سمباده زدن سطح آن را هموار و يكدست مي‌كنند . اين روش نيز امروزه
مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.

ج-‌ روش كاغذي: در روش كاغذي كه در حال حاضر معمول است، يك برگ كاغذ مرغوب را در آب خيسانده و بر روي قطعه سنگ مرمري كه معمولاً ابعاد آن 15*50*60 سانتيمتر است پهن كرده به گونه‌اي كه حباب هوا در زير كاغذ باقي نماند، سپس كاغذهاي نامرغوب، باطله يا روزنامه را كه به اندازه دلخواه بريده شده در محلول سريش فرو برده و
بر روي آن مي‌چسبانند. پس از بدست آمدن ضخامت مورد نظر يك برگ ديگر كاغذ مرغوب را روي اين اوراق باطله مي‌چسبانند، سپس تخته‌اي مسطح بر روي كاغذها گذاشته و توسط پرس كوچك دستي يا وزنه‌اي سنگين تحت فشار قرار مي‌دهند و در حدود 24 ساعت جهت خشك شدن آن را به همان حال مي‌گذارند. سپس آن را به وسيله گزن بريده و گونيا مي‌كنند.

3-‌1-‌2-‌ مقواي قلمدان: در ساخت اشكال حجم دار، آنچه كه فرم اصلي را در نهايت به وجود مي‌آورد، قالب است.

براي ساخت مقواي قلمدان مي‌توان از يك يا دو قالب استفاده كرد كه از يك قالب بيشتر در ساخت قلمدان‌هاي كوچك استفاده مي‌شده است.

قلمدان دو قالبي در ساده‌ترين شكل، از يك غلاف و يك زبانه يا كشو تشكيل مي‌شود و براي ساخت هر يك، بهتر است از قالبي جداگانه استفاده شود، قالبها را معمولاً از چوبهاي سخت مانند گردو مي‌سازند و پس از ساخت حتماً قالبها را با استفاده از سمباده
پرداخت مي‌كنند.

تهيه مقواي قلمدان به دو روش خميري و لايه‌هاي كاغذي انجام مي‌گيرد:

الف-‌ روش خميري: براي تهيه خمير كاغذ، ابتدا كاغذهاي باطله خرد شده را خيس كرده تا كاملاً نرم شود و بعد، آب آنرا به وسيله پارچه‌اي گرفته و در هاون سنگي با سريش كوبيده تا خميري قهوه‌اي مايل به خاكستري بدست آيد.

سپس با كاغذ روغني تمام سطح قالب را پوشانده به صورتي كه منفذي باقي نماند، يك لايه كاغذ را به دور قالب پيچيده و بعد، لايه‌اي از خمير را به ضخامت روي تمام سطوح قالب قرار داده و قبل از خشك شدن كامل، آن را به وسيله سوهان چوب‌ساب كوبيده و توسط استخوان يا شيء صيقلي مهره مي‌كشند تا كاملاً فشرده شود، پس از خشك شدن عمل را تكرار كرده تا ضخامت موردنظر تأمين شود در پايان سطوح قلمدان را به وسيله سوهان و سمباده صاف كرده، كاغذ مرغوبي بر روي آن چسبانيده و با تيغ، دهانه غلاف را بريده و قالب را از غلاف بيرون ‌مي‌كشند (كاغذ روغني بيرون آمدن قالب را ممكن مي‌سازد).

براي ساخت زبانه قلمدان نيز به همين روش عمل كرده ولي خمير را فقط به كف و ديوارهاي قالب زبانه مي‌كشند.

ب- روش لايه‌هاي كاغذي: در اين روش، ابتدا قالب قلمدان را با دو كاغذ روغني پوشانده و سپس كاغذي را دور قالب قرار مي‌دهند. كاغذهايي را كه براي ساخت مقواي قلمدان در نظر گرفته شده است در اندازه لازم بريده به سريش آغشته كرده و بر روي قلمدان مي‌پيچيند، پس از چسباندن كاغذ روغني سوم، توسط سوهان چوب‌ساب، به روي آن ضربات متوالي وارد كرده تا الياف كاغذها در هم فرو روند روي كاغذ را با سريش آغشته كرده و اجازه مي‌دهند تا خشك شود. قبل از خشك شدن كامل به وسيله شيء صيقلي آن را مهره مي‌كشند و پس از خشكي كامل، لايه‌هاي ديگر را به همان ترتيب چسبانده تا به ضخامت لازم برسد.

تعداد لايه‌هاي كاغذ بستگي به اندازه قلمدان و همچنين ضخامت كاغذ دارد. هر چه كاغذ ضخيم‌تر باشد، تعداد لايه‌ها كمتر خواهد بود. سپس، سطح قلمدان را در صورت لزوم
به وسيله سمباده نرم صيقل داده و كاغذ مرغوبي روي آن مي‌چسبانند. در آخر، سر قلمدان را به وسيله تيغ، بريده و قالب را از قلمدان بيرون مي‌كشند (دو لايه كاغذ روغني بر روي هم مي‌لغزند و سبب بيرون آمدن قالب مي‌شود).

3-‌1-‌3-‌ مقواي جعبه: براي ساخت جعبه روغني مانند قلمدان، از قالب استفاده مي‌شود. قالب جعبه نيز از انواع چوبهاي سخت ساخته مي‌شود و دقت در زوايا و ابعاد قالب جعبه امري بسيار ضروري است.

ساخت جعبه مقوايي به سه روش صورت مي‌پذيرد:

الف- روش خميري

ب-‌ روش لايه‌هاي كاغذي

كه نحوه عمل دو روش فوق دقيقاً مانند ساخت قلمدان است.

ج-‌ استفاده از مقواي آماده حاصل از روش كاغذي كه در ساخت مقوا شرح داده شد. روش كار به اين صورت است كه ابتدا به اندازه سطوح مختلف جعبه، مقواي آماده شده را برش داده و به وسيله سريشم لبه آنها را روي قالب به هم مي‌چسبانند. براي انسجام بيشتر مي‌توان چند لايه كاغذ معمولي يا لايه‌اي از كاغذ مرغوب را با سريشم بر روي سطح مقوا چسباند. پس از خشك شدن كامل و شكل گرفتن مقوا، قالب را بيرون مي‌آورند.

3-2-‌ بوم سازي: همانگونه كه در بخش تعاريف و اصطلاحات بيان شد به ساخت و ساز و تزئيناتي كه قبل از نقاشي بر روي اشياي روغني ايجاد و اعمال شود، بوم سازي
اطلاق مي‌شود.

3-‌2-‌1-‌ بوم روغني: اين روش بيشتر بر روي اشياي چوبي كار مي‌شده است. به اين منظور ابتدا آن قدر بر وي چوب روغن مي‌زدند تا كاملاً روغن به خورد الياف چوب برود. سپس رنگ سفيداب شيخ مخلوط با روغن كمان را به وسيله كاردك مخصوصي بر روي شيء كشيده و پس از خشك شدن آن را سمباده زده و صاف مي‌كنند. سپس رنگ جسمي مورد نظر را با روغن كمان مخلوط كرده روي آن زده و پس از خشك شدن در صورتي كه بخواهند با آبرنگ كار كنند، زمينه را با واشور سريشم مي‌كنند. در صورت استفاده از رنگهاي روغني احتياج به واشور نيست و پس از اتمام نقاشي، سطح كار را با چند دست روغن كمان پوشانده و جلا مي‌دهند.

3-‌2-‌2-‌ بوم لعابي: اين نوع بوم، اغلب بر روي كارهاي مقوايي و پارچه‌اي كار شده است و روش آن بدين صورت است كه ابتدا لعاب نازكي از سريشم و شيره يا سريشم و آب انگور بر روي شيء مي‌كشند، بعد رنگ جسمي لعابي كه مورد نظر بود، به عنوان زير رنگ بر روي آن كشيده و روغن كمان مي‌زدند. پس از خشك شدن روغن، آن را واشور كرده و آماده نقاشي مي‌كنند، در آخر پس از اتمام نقاشي نيز چند دست روغن مي‌زنند.

3-2-‌3-‌ بوم مرغش: سنگ مرغش كه از انواع پيريت‌ها است و در معادن همواره با طلا يا مس استخراج مي‌شود را به صورتي خرد مي‌كنند كه ذرات آن به صورت شن شود ولي نه آن قدر ريز كه تلألو خود را از دست دهد. سطح شيء را با مخلوطي از سريش و شيره آغشته كرده و بعد لايه‌اي از روغن كمان روي آن كشيده در آفتاب قرار مي‌دهند تا نيمه‌خشك و يا به اصطلاح دونم شود. در اين حالت مرغش را بر روي كار مي‌پاشند تا تمام سطح آن را بپوشاند و به وسيله غلتكي دانه‌هاي مرغش را در روغن فرو برده و همراه مي‌كنند. پس از خشك شدن كامل آن در صورت لزوم بار ديگر عمل روغن زدن و مرغش‌ريزي را تكرار مي‌كنند تا تمام سطح آن به طور يكنواخت از مرغش پوشيده شود. سپس به آن روغن كمان زده، در آفتاب قرار مي‌دهند و با واشور كردن بوم را آماده براي نقاشي مي‌كنند. بعضي از رنگهاي روحي همچون قرمز دانه، عصاره ريوند و يا سبز زنگاري در تركيب با روغن كمان روي مرغش استفاده مي‌شود تا جلوه رنگين و زيباتري به آن بدهد.

3-2-‌4-‌ بوم ته طلايي: در اين نوع بوم به روش خاصي ورق طلا را به سطح كار چسبانده و بر روي آن روغن كمان زده و كاملاً خشك مي‌كنند و آن را آماده نقاشي مي‌كنند.

3-‌2-‌5-‌ بوم زرافشان: بوم ته طلايي را آماده كرده سپس ذرات ريز يا درشت طلا
بر روي آن مي‌افشاندند. سپس اضافه‌هاي ذرات را توسط تيغ يا سوهان از روي كار برداشته بدين نحو سطح بسيار درخشان و پر تلألويي ايجاد مي‌كنند كه احتياجي به نقاشي براي تزئين آن نيست.

3-2-‌6-‌ بوم زرك: در اين بوم نيز از ذرات طلا و نقره استفاده مي‌شود. فرق آن با بوم زرافشان در آن است كه در بوم زرافشان از ورق طلا و افشان طلا استفاده مي‌كنند ولي در بوم زرك مي‌توان از گونه‌هاي مختلف بوم و افشان‌هاي گوناگون استفاده كرد.

3-2-‌7-‌ بوم كشف: اين بوم به دليل شباهتي كه به لاك نوعي لاك‌پشت دارد، به بوم لاك‌پشتي نيز معروف است و طريقه ساخت آن بدين صورت است. پس از آن كه سطح شيء را لعاب سريشم و شيره و رنگ زدند با لايه نازكي از روغن كمان سطح كار را مي‌پوشانند. سپس چراغي را كه با روغن كتان مي‌سوزد روشن كرده و قيف فلزي را وارونه به طوري كه دهانه لوله قيف شعله چراغ را بپوشاند قرار مي‌دهند و سطح شيء را روي دهانه گشاد قيف نگاه داشته و حركت مي‌دهند. دود حاصل از سوخت چراغ بر روي سطح روغن كمان به صورت ابر مي‌نشيند و سطح تيره و روشن زيبايي ايجاد مي‌كند، آنگاه شيء را در آفتاب خشك كرده و براي نقاشي واشور مي‌كنند. در اين بوم از ورق طلا به روش بوم ته‌طلايي به جاي رنگ زير كار استفاده مي‌كنند.

3-‌2-‌8-‌ بوم موجي: مخلوطي از قلع كوبيده محلول در آب، سريشم داغ و رقيق روي سطح شيء كشيده و با سنگ يشم مهره مي‌زنند، به اين صورت زمينه كار مانند نقره براق مي‌شود. روي اين زمينه معمولاً با دو رنگ كار مي‌كنند، يكي با مخلوط قرمز دانه و روغن كمان، ديگري با مخلوط سبز زنگاري و روغن كمان، و در نهايت زمينه به رنگ قرمز يا
سبز نقره‌اي درمي‌آيد. آنگاه با شانه‌اي كه به جاي دنده‌هاي آن سوزن خياطي گذاشته‌اند روي سطح روغن شيارهايي از طول و عرض ايجاد كرده و متن شطرنجي خيلي ظريفي به وجود مي‌آورند كه پس از خشك شدن روي اين بوم نقاشي مي‌كنند.

3-‌2-‌9-‌ بوم ابري يا كاغذ ابري: مخلوط ساييده با آب و آنتيموان را چند رنگ از گروه رنگهاي روحي به طور جداگانه مخلوط كرده و در پياله‌هاي مختلف مي‌ريزند. بعد در يك سيني آب ريخته و با قلم مو از دو يا سه رنگ، لكه‌هايي در ظرف آب ايجاد كرده تا رنگ درهم بدود، بعد كاغذ سفيد را روي آب انداخته و فوراً درمي‌آورند، رنگها مثل ابرهاي رنگ در صفحه كاغذ نقش مي‌بندد، سپس اين كاغذ رنگين را بر سطح كار چسبانده و روي آن نقاشي مي‌كنند. متأسفانه امروزه بر روي زير ساخت بوم‌سازي اعمال نمي‌شود و سازنده فقط به استفاده از رنگ روغن يا رنگهاي پوششي ديگر اكتفا مي‌كند و اين امر سبب پايين آمدن كيفيت كار شده است.

3-‌3-‌ واشور: پس از آن كه كار آماده شد و آخرين لايه روغن كمان كاملاً خشك شد، سطح كار را براي رفع لغزندگي ناشي از روغني بودن توسط پارچه نرمي آغشته به سريشم و شيره انگور اصطلاحاً «واشور» مي‌كنند، به اين ترتيب سطح كار براي نقاشي آماده مي‌شود.

 

4-‌ نقاشي

4-‌1-‌ انتقال طرح بر روي بوم: طرح مورد نظر را بر روي كاغذي به اندازه سطوح كار كشيده و به روش گرده سوزني به روي سطح بوم انتقال مي‌دهند. نحوه كار به اين صورت است كه كليه خطوط طرح را بر روي كاغذ به وسيله سوزن در فواصل نزديك سوراخ‌سوراخ كرده و سپس طرح را بر روي سطح موردنظر ثابت مي‌كنند و توسط دودة نرم كه در پارچه نازكي ريخته شده، به آرامي روي كاغذ مي‌كشند، اگر اين عمل به صورت صحيح انجام گيرد، بعد از برداشتن كاغذ طرح كاملاً روي سطح كار باقي مي‌ماند.

4-‌2-‌ قلم گيري: پس از انتقال طرح توسط قلم مو و رنگ اكر، خطوط طرح قلم‌گيري مي‌شود تا طرح ثابت شود سپس نقاشي انجام مي‌گيرد.

 

5-‌ روغن زدن:

در چندين مرحله مي‌بايست كار را با روغن كمان آغشته كرد، و روش كار بدين صورت است كه ابتدا روغن كمان را به وسيله نفت رقيق كرده، سپس با استفاده از انگشت و يا قلم‌مو، لايه نازكي از روغن كمان را بر روي سطح كار مي‌كشند و در مقابل نور مستقيم خورشيد درون محفظه شيشه‌اي قرار مي‌دهند (تا در طول خشك شدن از گرد و غبار به دور باشد) خشك شدن كامل هر لايه روغن كمان به روز به طول مي‌انجامد، اين كار چندين بار انجام‌ مي‌گيرد تا روغن كمان به ضخامت مطلوب برسد و شيء روغني جلاي زيبايي بيابد.

نكات اساسي كه در كارشناسي آثار لاكي روغني بايد مدنظر قرار گيرد:

1-‌ ضخامت زيرساخت بايد به گونه‌اي باشد كه در موقع استفاده تغيير فرم ندهد.

2-‌ زيرساخت (چه براي جلد كتاب يا قاب آيينه و غيره) نبايد داراي لبه‌هاي تيز و برنده باشد.

3-‌ زيرساخت بايد از سطح اتكاي مناسبي برخوردار باشد.

4-‌ تمام سطوح بايد بوم‌سازي شده به صورتي كه متن كاغذي كار به هيچ عنوان مشخص نشود.

5-‌ بر روي تمام سطوح بايد روغن‌كاري به نحوي مطلوب انجام گيرد تا در ضمن
جلا بخشيدن به كار مانع از نفوذ رطوبت به سطح زير ساخت شود.

6-‌ طرح انتخابي بايد از اصالت ايراني برخوردار باشد.

7-‌ نقاشي آن با استفاده از قلم مو و رنگ باشد و استفاده از عكس برگردان ممنوع است.

8-‌ ثبت نام هنرمند، تاريخ و محل ساخت درگوشه‌اي از شيء ساخته شده ضروري است.

 

6-‌ بسته بندي و نشانه‌گذاري

6-‌1-‌ بسته بندي: به منظور جلوگيري از شكستگي و تغيير شكل دادن اشياء پاپيه‌ماشه بايد يكايك آثار به وسيله پوشال يا اسفنج پوشانده شود و در مقواي قشنگي آن را بسته‌بندي كرد. براي جلوگيري از نفوذ رطوبت لازم است تمام بسته را با پوششي نظير كاغذ مومي يا كيسه پلاستيكي پوشاند و در جعبه‌هاي مقوايي يا چوبي بسته بندي كرد.

6-‌2-‌ نشانه‌گذاري: جهت صادرات در روي هر بسته پاپيه‌ماشه بايد موارد زير
درج شود:

6-‌2-1‌- نام و يا نشان تجاري صادر كننده به صورت خوانا و به زبان انگليسي و يا به زبان كشور خريدار

6-‌2-‌2-‌ عبارت «ساخت ايران» - «فرآورده صنايع دستي»

6-‌2-‌3-‌ عبارت «شكستني است».

 

روش تهيه روغن كمان

روغن بزرك را در ظرفي چدني به شكل نيم‌دايره و فاقد زاويه مي‌ريزند و به صورتي روي اجاق قرار مي‌دهند كه آتش به يك نسبت تمام بدنه ظرف را در برگيرد. پس از جوشيدن و تغليظ روغن ابتدا قطعات درشت سندروس (صمغ نوعي درخت كاج) و سپس قطعات ريز و در آخر پودر سندروس را به روغن اضافه مي‌كنند و مايع در حال جوش را با سرپوش مدتي به حال خود مي‌گذارند، بعد از آماده شدن، ظرف را از روي اجاق
 بر مي‌دارند و غلظت آن را امتحان مي‌كنند.

 منابع و مأخذ :

-‌ كتاب كارشناسي آثار صنايع دستي ، نوشته دكتر حسين ياوري، انتشارات ايرانشناسي، 1384

-‌ منابع كتابخانه‌اي سازمان صنايع دستي 

منبع : پرتال دانشجویی ایران داکیومنت

www.irandac.com

سوالات و نظر شما در مورد این محصول