مقاله ورزش اسكواش (squash)

کد محصول: 1220
قیمت: رایگان
تعداد صفحات 0
توضیحات محصول

اسكواش (squash) يكي از بازيهاي ورزشي است كه با شركت دو نفر يا دو گروه دو نفري به وسيله راكتي شبيه راكت تنيس و توپي كوچك و لاستيكي در سالني مخصوص بازي مي شود. بازي كنان به نوبت توپ را با راكت، پيش از آنكه دو بار به زمين بخورد،‌ به هر يك از ديوارها مي زند. كوشش بازي كنان بر اين است كه تا پايان يك دور بازي توپ از ضربه خوردن باز نماند و آن را، به نوبت، به ديوارها بكوبند.سالن بازي به شكل مكعب مستطيل است و جاي بازي روي ديوارهاي سالن و كف آن با خط هاي قرمز مشخص شده است. در بازي هاي دو نفره و چهارنفره طول و عرض و ارتفاع جاي بازي متفاوت است. كف سالن از چوب يا سيمان ساخته شده است. راكت اسكواش شبيه راكت تنيس است،‌ با اين تفاوت كه دسته آن بلند تر و سر آن گرد تراست. توپ اسكواش شبيه توپ گلف و تو خالي است. قطر آن در حدود 4 سانتي متر و جنس آن از لاستيك سفت و سياه رنگ است. بازي كنان لباس ورزشي يا گرم كن مي پوشند و كفش تنيس به پا مي كنند. در بازي اسكواش شرايط سني خاصي در نظر گرفته نشده است. زن و مرد،‌ در هر سني كه باشند، مي توانند در اين بازي شركت كنند. بازي با سرويس كردن توپ به وسيله يكي از بازي كنان دو گروه حريف آغاز مي شود. سرويس كننده در قسمت مخصوص سرويس مي ايستد و توپ را طوري به ديوار روبه رو مي زند كه به قسمت بالاي خط سرويس برخورد كند. اگر سرويس كننده بار اول خطا كرد،‌ يك بار ديگر هم مي تواند توپ را سرويس كند. اگر بار دوم هم خطا كرد، يك امتياز از دست مي دهد. پس از بازگشت توپ،‌ نوبت بازي با يكي از بازي كنان گروه ديگر است. اين بازي كن بايد پيش از اينكه توپ دوباره به زمين برخورد كند،‌ آن را با راكت به ديواره ها و سرانجام به ديوار روبرو بزند. بازي كني كه نتواند توپ را بزند،‌ يا توپ را پس از دو بار برخورد به زمين بزند يك امتياز از دست مي دهد. بازي كني كه توپ را به بيرون از خط هاي قرمز بالاي ديواره ها بزند،‌ يك امتياز از دست مي دهد. در سراسر عرض ديوار روبرو يك صفحه فلزي به فاصله 48 سانتي متر از كف زمين نسب شده است. اين صفحه فلزي خارج از جاي بازي به شمار مي آيد. اگر بازي كني توپ را به اين صفحه بزند،‌ نيز يك امتياز از دست مي دهد. هر بازي كن مي تواند توپ را پيش از زدن به ديواره روبرو و پيش از اينكه دو بار به زمين برخورد كند، به هر يك از ديواره هاي ديگر سالن بازي بزند تا توپ با برخورد به اين سه ديوار در اختيار او قرار گيرد.روش هاي انگليسي و آمريكايي اين بازي تا اندازه اي با هم متفاوت اند. در بازي به روش آمريكايي، بازي كن يا گروهي كه 15 امتياز به دست بياورد،‌ برنده آن دور از بازي است. در بازي به روش انگليسي،‌ بازي كن يا گروهي كه 9 امتياز به دست بياورد،‌ برنده آن دور از بازي است. بازي كن يا گروهي برنده نهايي بازي است كه 3 دور از 5 دور بازي را از حريف برنده باشد.اسكواش در حدود سال 1850 م در انگليس و نزديك به 30 سال بعد در ايالات متحده آمريكا معمول شد. از آن پس، اسكواش در كشورهاي اروپا، آمريكاي لاتين،‌ كانادا و استراليا نيز رواج پيدا كرد. اين بازي چند سالي است كه در ميان بعضي از ورزشكاران ايراني نيز معمول شده است. 

دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول