دانلود روش تحقیق بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر همسرگزینی در افراد متأهل قشقایی

کد محصول: 121
قیمت: 20,000 تومان
تعداد صفحات 80
فرمت: word
توضیحات محصول

اهداف تحقیق

هر تحقیقی دارای اهدافی می باشد. تحقیق باید به وضوح و دقیقاً هدف یا اهدافی که بدنبال دستیابی به آن است را بیان نماید. در واقع اهداف تحقیق راهنمای محقّق است که او را از ابهام و سردرگمی خارج می کند و  مشخّص می کند که محقّق بدنبال چه می گردد و چرا؟

همچنین تعداد اهداف هر تحقیق باید در حد اعتبار، زمان و نیروی انسانی و سایر امکانات باشد.این تحقیق به دنبال دستیابی به اهدافی است:

الف:اهداف کلّی:

هدف کلّی از این تحقیق،  بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر همسرگزینی در افراد متأهل قشقایی ساکن شیراز که از طوایف وتیره های مختلف هستند می باشد.

ب:هدف جزئی:

هدف جزئی در این تحقیق بررسی عوامل خویشاوندی، سن، اصل و نسب و اعتبار فامیلی، هنرمندی، تحصیلات، سلامت جسمانی، عشق، زیبایی، مهریه و اعتقادات در گزینش همسر در ایل قشقایی می باشد.

فصل دوّم پیشینه تحقیق

قبل از اینکه به بررسی مطالعات و تحقیقات انجام شده بپردازیم این سوال مطرح است که چه ضرورتی دارد که به بررسی مطالعات پیشین بپردازیم؟ در جواب باید گفت که با بررسی آثار دیگران بسیاری از زوایای تحقیق برای محقّق روشن می گردد. هر محقّقی پدیده را از زاویه ای خاص مورد بررسی قرار داده است. بنابراین ما با بررسی آثار دیگران الگو می گیریم و با مبنا قرار دادن آنها به خلق آثار جدیدی می پردازیم. با توجّه به اینکه هر تحقیقی در تداوم پژوهشهای پیشین به انجام می رسد ، این،هم باعث اجتناب از دوباره کاری ها شده و هم موجب برخورداری از داده های تحقیقات دیگران.( مریم اسکافی،38:1380)

2-1- پیشینه داخلی

نوید سعیدی رضوانی و ماهرخ حسن زاده رودسری در سال(1370) مقاله ای تحت عنوان مشکلات و معیارها و نگرشهای دانشجویان و سنجش تأثیر جنس بر این مقولات با نمونه ی 71 نفری از بین 1400 نفر از دانشجویان مجرد دختر و پسر دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ارائه دادند. نتایج بدست آمده بیانگر تفاوتهایی در بین دیدگاه های دختران و پسران درباره ی ازدواج بوده است.

در تبیین اختلاف تظرهای دختران و پسران عوامل چندی را برشمرده اند که از آن جمله اند:

1- تفاوتهای فیزیولوژیک که می تواند در اختلاف در مورد اهمیّت معیار زیبایی در همسرگزینی و نیز ارضاء نیازهای جنسی بعنوان انگیزه ی ازدواج مؤثر باشد.

2- آسیب پذیری فرهنگی و اجتماعی دختران در فرآیند همسرگزینی  و وابستگی بیشتر آنها  به تصمیمات و نظرات خانواده.

3- نقش اقتصاد پسران در تشکیل خانواده.( نوید سعیدی رضوی و ماهرخ حسن زاده رودسری،1370)

پژوهشی توسّط علی اکبر حق دوست و دیگران تحت عنوان نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کشور نسبت به عوامل مؤثر بر ازدواج در سال(1374) در تهران انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که در زمینه ی سن پیشنهادی ازدواج بین زنان و مردان، تفاوت آماری معناداری وجود دارد . هر دو جنس وجود نامزدی را لازم می دانستند. نتایج نشان می دهد که مهمترین انگیزه ی ازدواج در جوانان چه پسر و چه دختر، احساس شدید روانی به داشتن همدم و همراه است.(علی اکبر حق دوست،1374)

جواد جهانگیرزاده در رساله ی خود تحت عنوان بررسی زمینه های اقتصادی، اجتماعی مؤثر بر شیوه ی همسرگزینی در میان دانشجویان دانشگاه شــیراز در سال(1375) با ارائه ی یک نظریه ی ترکیبی و نمونه  492 نفری، فرضیّات خود را در دو سطح تجزیه و تحلیل دو متغیّره  و چند متغیّره مورد بررسی قرارداد. نتایج نشان داد که در بین مردان معیارهای مذهبی مشترک 12/3 نمره بالا ترین امتیاز و دارا بودن مسکن مستقل با 1% امتیاز پایین ترین میزان را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که اخلاق و رفتار خوش در میان زنان با 2/28 نمره بالاترین امتیاز را دارا می باشد. ودارا بودن مسکن مستقل با 1% امتیاز پایین ترین میزان از معیارهای گزینش را به خود اختصاص داده است.(جواد جهانگیرزاده،1375)در تحقیقی که توسّط نجات اللّه رحمانیان  و محمّد جمشیدی شیربابایی در سال(1376) تحت عنوان معیارهای ازدواج از دیدگاه جوانان دانشجو انجام شد، نتایج زیر بدست آمد ویژگی های علاقه ی متقابل و اخلاق خوب با پاسخ های 100% از مهمترین معیارهای مهم برای همسرگزینی جوانان می باشد. یکی از اساسی ترین معیارهای انتخاب همسر، اقتصاد طرف مقابل می باشد.بیش از 70% افراد،با بالاتر بودن سن مرد نسبت به زن موافق بودند.( نجات اللّه رحمانیان، محمّد جمشیدی شیربابایی،1376)مریم اسکافی در سال(1380) پایان نامه ی خود را تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر نگرش افراد متأهل نسبت به همسان همسری تدوین کرد که درآن به نتایج زیر دست یافت: مدّت ازدواج رابطه ی مثبتی با نگرش افراد به ازدواج دارد.به ترتیب متغیرهای درآمد ماهانه، خانوار، دخالت والدین، رضایت کلّی از زندگی زناشویی بطور منفی، شغل پدر شوهر و مدّت ازدواج بیشترین تأثیر را بر نگرش افراد نسبت به همسان همسری می گذارند. سن افراد  می تواند روی خیلی موارد تأثیر بگذارد. اثرات تقدیرگرایی  و نیز اقتدار والدین در امر همسرگزینی دیده می شود.( مریم اسکافی،1380)مجلّه ای تحت عنوان تغییرات اجتماعی ازدواج در شماره ی 26 خود در سال(1383) درباب گزینش همسر می نویسد: در جوامعی نظیر ایران که هنجارهای خانوادگی بیشتر از سایر جوامع ،پا برجاست وضعیت خانواده های دختر و پسر در امر ازدواج دخیل بوده  و از سوی دیگر، خانواده های نسل قبل با انتقال جوهره و معنای اصلی خانواده به نسل جدید، عملاً به ایجاد یک سلّول اجتماعی جدید کمک می کنند.( تغییرات اجتماعی ازدواج ،1383)مقاله ای تحت عنوان همسرگزینی در اندیشه دینی توسّط محمّدرضا سالاری فر کارشناسی ارشد روانشاسی سال(1383) به چاپ رسید که درآن ملاک های گزینش همسر از دیدگاه اسلام بررسی شده است. وی ملاک های چندی نظیر صفات جمالی خانوادگی، سلامت روانی، حسن خلق، تقوا، فرزندآوری را در این امر مهم دخیل دانستند و تأکیدمی کند که دراین میانه نقش دین در امر ازدواج بسیار قوي تر از سایر عوامل است. ( محمّدرضا سالاری فر،1383)مقاله ای از محمّدرضا بیگدلی با موضوع آداب و رسوم خواستگاری و ازدواج در ایل قشقایی که در سال(1385) انتشار یافته است وی در این مقاله با ارائه ی یک تعریف کلّی از خانواده به توضیح همسرگزینی و آداب و رسوم خواستگاری و ازدواج در ایل قشقایی پرداخته است.( محمّدرضا بیگدلی،1385)

فصل سوّم مروری بر نظریا ت

فصل چهارم چارچوب روش تحقیق

فصل پنجم تجزیه و تحلیل داده ها

فصل ششم نتیجه گیری

منابع فارسی

پرسشنامه

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول