مقاله رنگ در معماری

کد محصول: 1202
قیمت: رایگان
توضیحات محصول

چکیده:

رنگ ها تأثیرات عمیقی را بر فضاها و محیط پیرامون خود دارند و نیروها و انرژی های درخشنده ای هستند که چه آگاه و چه ناخودآگاه روی ما اگر مثبت و منفی خواهند داشت. هنرمندانی که شیشه های رنگین خلق می کنند از رنگ برای خلق چنان محیطی معنوی و اسرار آمیز استفاده می کردند که اندیشه های پرستش کنندگان را بر دوش شاهین معنویت به پرواز در می آورند. رنگ از باستان تا کنون در تمام دوره ها نقش مهمی داشته. اثرات رنگ نه تنها از لحاظ بصری بلکه از جنبه های روان شناسی و روان شناختی نیز شناخته شده است که بر اساس نوع رنگ و گرمی و سردی آن و ترکیب آن با سیار رنگ ها و همجواری با رنگ های دیگر می تواند آن تأثیرات روانشناسی را بر روی انسان بگذارد. و در حالت روحی فرد تأثیر مثبت و منفی بگذارند. البته باید با توجه به نوع فضا و عملکرد آن در انتخاب رنگ دقت کرد. در معماری داخلی رنگ نقش بسزایی دارد. رفتارهای افراد و حالات روحی روانی آنان را با استفاده از آن می توان کنترل و تصحیح کرد. و زندگی پر نشاط و همراه با آرامش را برای هر خانواده ای بدست آورد. چیزی که کمتر در مساکن ما یافت می شود و در طراحی شهری هم رنگ تأثیرات با اهمیتی را در روحیه افراد که در شهر عبور و مرور و یا مشغول به کار هستند یا اوقات فراغت خود را می گذرانند دارد. به طور کلی، رنگ مایه ی  زندگی و زیبایی محیط است که  بیشتر از همیشه و حال باید به آن توجه کنیم.

 مقدمه:

نهایت و هدف همۀ مهارت های هنری بیرون کشیدن و استخلاص ماهیت و سرشت معنوی فرم و رنگ و آزادی آنها از زندان دنیای مادی است. دنیایی که امروزه در آن زندگی می کنیم، به دنیای انسان در سال های گذشته شباهتی ندارد. دنیای ما با ابداع و خلاقیت شکل گرفته است. ما بناهایی می سازیم که محتوای آنها نهفته است. در عین حال بناها سمبول افکار و عقاید نیستند، بلکه تجسم افکاری هدف دار هستند. اما حال اگر بخواهیم تأثیر رنگ را در این بناها با توجه به عملکرد آنها بررسی کنیم، نیاز به یک سری شناخت در مورد رنگ و ماهیت آن داریم که در این تحقیق سعی شده است به آن پرداخته شود.

پیشگفتار:

رنگ ها روح دارند و زنده اند، کلمه اند و همچون کلمات سخن می گویند. از نهان سبز جنگل ها، از راز آبی آسمان ها و دریاها، رنگ ها از روح آدمی و دنیای پر رمز و راز انسان سخن می گویند و رنگ هایی که انسان ها بدان می پوشند و می نگارند و نقش می زنند حکایت از گوشه ای دیگر از درون ایشان دارد. اما معماری امروزه ما که در جامعه اتفاق می افتد عاری از هر گونه رنگ است و روح ندارد و با انسان سخن نمی گوید. برای همان است که تلاش کردیم تا بلکه بتوانیم شناختی نسبت به این موضوع داشته باشیم و بتوانیم مقاله ای را در این باره مطرح نماییم و کاربرد رنگ را در زندگی پررنگ تر نماییم.

اهمیت طرح و موضوع:

هدف ما از ارائه این مقاله این بود که جنبه های مختلف استفاده از رنگ را مطالعه و بررسی کنیم و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد را بشناسیم تا بتوانیم ارتباط درست میان طبیعت خود و دیگر فضاهای محل زندگی برقرار سازیم و بیاموزیم که ترس از متفاوت بودن با سایرین و منحصر به فرد بودن را از خود برانیم. ترسی که بیشتر اوقات مانع از این می شود که افراد رنگ ها را آزادانه به بازی گیرند. این امر شجاعت خطر کردن را برای رسیدن به خودشناسی بیشتر از آنها می گیرد. اکثر ما به افرادی شرطی مبدل شده ایم. غالباً خود را در حصاری از رنگ های معقول، بی روح، خنثی و کم رنگ و بی رمق قرار می دهیم. رنگ هایی که مانع از بروز احساسات و نمایان شدن خود واقعی ما می گردند. به منظور کمک به در هم شکستن این موانع و گرفتن بیشترین بهره از رنگ ها در محیط اطراف خود، لازم است به کشف اطلاعات گسترده تری دربارۀ ارتباطات فردی خویش با رنگ ها نایل گردیم.

دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول