دانلود مجانی پروژه راهسازی + فایل های محاسباتی+اکسل محاسبات حجم خاکبرداری

کد محصول: 1199
قیمت: رایگان
توضیحات محصول

صورت پروژه

معرفی کلی راه

گزارش مراحل پروژه

پروفیل طولی راه

پروفیل عرضی راه

قوسهای افقی

دور

تعریض روسازی

قوسهای قائم

پلان راه

حجم عملیات خاکی

طرح روسازی راه

توضیحات exp1

دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول