در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان

پیشنهاد به دوستان
کد محصول: 1189
قیمت رایگان
 
توضیحات محصول

آزمایش پیچش

کشش

تمرکز تنش

تیر معین و نامعین

ضربه

خلاصه ای از آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه واشنگتن