نظريه اشتباه در حقوق مدني

کد محصول: 1178
قیمت: 40,000 تومان
تعداد صفحات 80
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

طرح نظريه اشتباه در اعمال حقوقي و كنكاش پيرامون كيفيت تاثير اشتباه در سرنوشت قراردادها (عقود و ايقاعات ) منبعث از تلاش ارزشمند حقوقدانان در خصوص تامين هر چه بيشتر حاكميت اراده واقعي انسان بر اعمال حقوقي اوست.بحث و بررسي تلاشهاي صورت پذيرفته در اين عرصه و نقد و ارزيابي ايده‌هاي حقوقي مطروحه در اين خصوص، از زاويه حقوق ايران و فقه اماميه، مهمترين هدف تحقيق حاضر را تشكيل ميدهد.طبيعتا روش تحقيق موثر و مفيد در اين خصوص همانند عمده نظري و انساني روش كتابخانه‌اي و انساني ميباشد.در اين راستا تحقيق حاضر در چهار فصل سامان يافته است.

واژگان کلیدی:

نظریه اشتباه-حقوق مدنی-قانون

مقدمه:

براي بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.

براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آنها نه فقط بايستي اراده خود را بصورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.

بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معدوم باشد. طبق مادة 199 قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.

اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدني به اين نتيجه ميرسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بي‌تأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ ميدهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را به عنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار مي‌دهيم.

چکیده:

واژگان کلیدی:

مقدمه:

بیان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

سوال اصلی تحقیق

فرضيات تحقيق:

پيشينه تحقيق:

روشهای جمع آوري اطلاعات:

فصل اول:کلیات

مبحث اول :مفاهیم لغوی واصطلاحی

گفتار اول مفاهیم لغوی

گفتار دوم مفاهیم اصطلاحی

مبحث دوم : تاریخچه موضوع

فصل دوم آثار اشتباه در این نظریه

مبحث اول : آثار اشتباه

گفتار اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد):

گفتار دوم: اشتباه در موضوع معامله:

گفتار سوم: اشتباه در شخص طرف معامله:

گفتار چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله:

گفتار پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله:

گفتار ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي:

مبحث دوم: موارد غيرحقوقي اشتباه

گفتار اول‌: اشتباه ناشي از جهل به قانون

فصل سوم

بطلان عقد در اثر اشتباه

مبحث اول : مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن

گفتار اول : مفهوم كلي و اصطلاحي بطلان

بند اول : مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان در حقوق ايران

گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان با مفهوم مشابه

بند اول : عقد باطل و عقد فاسد

بند دوم : بطلان عقد و انفساخ آن

بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد قابل فسخ

بند چهارم : مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ

بند پنجم : مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد

مبحث دوم: خصائص و ويژگيهاي بطلان در قراردادها به طور كلي

گفتار اول: مختصات و ويژگيهاي بطلان

بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل

بند دوم: اثر قهقرائي بطلان

بند سوم: عدم تأثير اجازه بر عقد باطل

بند چهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح

گفتار دوم : خصائص و ويژگيهاي بطلان در برخي از قراردادها

بند اول: ويژگيهاي بطلان درقرار داد نكاح

بند دوم : ويژگيهاي بطلان در قراردادهاي احتمالي

نتیجه گیری:

فهرست منابع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول