کار تحقیقی مصونیت پارلمانی در حقوق ایران

کد محصول: 1168
قیمت: 41,000 تومان
تعداد صفحات 57
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

این کار تحقیقی با موضوع مصونیت پارلمانی در حقوق ایران می باشد که در دو فصل و در چند مبحث و گفتار تنظیم شده است .در فصل اول سعی شده است به بیان کلیات پرداخته و تعریف دقیقی از مصونیت پارلمانی و عوامل وابسته به آن بیان کنیم و به مصونیت پارلمانی در کشورهای دیگر نیز اشاره ای داشته باشیم و در فصل بعد به صورت تخصصی به موضوع مصونیت پارلمانی در حقوق ایران می پردازیم با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

 

مقدمه:

مجلس نماد حاکمیت مردم بوده و اقتدار و شأن آن در همه ابعاد باید حفظ شود و بر تدوین کنندگان قوانین اساسی کشورها فرض است که در راستای تحقّق و حفظ مردم سالاری، اقدامات حمایتی لازم را از این نهاد به عمل آورند تا استبداد در هیچ کشوری اجازة رسوخ و نفوذ پیدا نکند. ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب گردیده تا امتیاز ویژه ای تحت عنوان «مصونیت پارلمانی» در قوانین اساسی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود. این تأسیس قانونی در راستای ایفای مطلوب وظایف تقنینی و نظارتی و به منظور تأمین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان و نتیجتاً تأمین مصالح عمومی، پیش بینی شده است و در توجیه و تبیین مبانی وجود آن دلایلی همچون «قاعدة ملازمه»، «قاعدة احسان»، «اقتضاء تظلّم خواهی و امر به معروف و نهی از منکر» و «مصلحت و ضرورت» ارائه گردیده است؛ اگر چه برخی افراد با توّسل به اصل تساوی و برابری همگان در برابر قانون، نظر مخالفی دارند. مصونیت پارلمانی با توجه به اوصاف و آثار به دو شکل می باشد: الف) عدم مسئولیت پارلمانی یا مصونیت ماهوی هر گاه نمایندة مجلس به مناسبت انجام وظایف نمایندگی اظهاراتی نماید و یا اعمال و افعالی انجام دهد که علیرغم انطباق با شرح وظایف قانونی، و علیرغم وجود حسن نیّت، ظاهری مجرمانه دارد، نمایندة مجلس را نمی توان به استناد اظهارات و اعمال و به ظاهر مجرمانه، تحت تعقیب قرار داد و به عبارت دیگر عمل نماینده در این مورد جرم محسوب نمی شود. ب) مصونیت از تعرّض یا مصونیّت شکلی منظور از چنین مصونیتی آن است که اعضاء پارلمان را نمی توان به علت ارتکاب جرایمی که غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی است، بدون اجازة پارلمانی، تحت تعقیب کیفری فوری قرارداد و مجلس طبق تشریفات خاصی باید در این خصوص تصمیم گیری نموده و عندالاقتضاء از عضو خود سلب مصونیت نماید تا قابل تعقیب گردد. موضع هر یک از کشورهای جهان در ارتباط با صور مصونیت تا حدّی متفاوت است. در برخی کشورها فقط یکی از این دو صورت پذیرفته شده است و در برخی دیگر هر دو صورت به منظور تضمین کامل مصونیت نمایندگان به رسمیت شناخته شده اند. در ایران، نوع اول یعنی مصونیت ماهوی (عدم مسئولیت) در قالب اصل 86 قانون اساسی پذیرفته شده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگان در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد.» اثر چنین مصونیتی دائمی بوده و نمایندگان مجلس بعد از اتمام دورة نمایندگی نیز به خاطر اعمال ارتکابی در زمان نمایندگی قابل تعقیب نخواهند بود. به نظر نگارنده این نوع مصونیت از علل موجهة جرم بوده و تجویز قانون اساسی کشورها در خصوص اظهارنظر و انجام وظایف قانونی و ذکر عدم تعقیب و توقیف به خاطر آن اعمال، مصداق بارز اذن قانونگذار بوده و سبب اباحه فعل می گردد؛ لذا اگر نماینده ای اظهار نظر و یا اقدامی در جهت ایفای وظایف و تکالیف نمایندگی نمود و اتفاقاً ظاهر چنین گفتار یا کرداری وصف مجرمانه پیدا کرد، وی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود و مسئولیت مدنی نیز نخواهد داشت؛ البته این موضوع، مسئولیت سیاسی و اخلاقی نماینده را منتفی نمی نماید.

چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات و تعاریف

مبحث اول:بررسی اصل مصونیت

گفتار اول ريشه مفهوم حاكميت و تحولات تاريخي آن

بند اول نظريه حاكميت مطلق:بند دوم نظريه حاكميت مردم:بند سوم نظريه حاكميت ملي

بند دوم نظريه حاكميت مردم

بند سوم نظريه حاكميت ملي

بند چهارم ماهيت واقعي حاكميت در حقوق

گفتار دوم منشأ قدرت

بند اول نظريه حاكميت زير بناي اعتقاد به قدرت

الف- شكل انسان خدائي

ب-شكل رسالت

ج-مشيت الهي

بند دوم حاكميت مردم

گفتار سوم  در مورد شيوه حكومت در اسلام

بند اول ولايت فقيه

بند دوم تفكيك قوا

بند سوم نظريات انديشمندان در مورد تفكيك قوا

گفتار چهارم مكتب حقوق فطري و بين المللي

بند اول منتسكيو

بند دوم ژان ژاك روسو

گفتار پنجم برداشت هاي جامعه شناختي از تفكيك قوا

بند اول قدرت حكومتي و قدرت پارلماني

بند دوم تفكيك مطلق و تفكيك  نسبي قوا

بند سوم رژيم رياستي

بند چهارم رژيم پارلماني

بند پنجم طبقه بندي اسلامي وحكومت طاغوت حكومت الله

الف-رژيم خلافت و رژيم امامت

مبحث دوم تعریف و تاریخچه مصونیت پارلمانی

گفتار اول تعريف مصونيت Immunity

گفتار دوم  انواع مصونيت

بند اول مصونيت برون مرزيExterritoy immunity

بند دوم مصونيت دفاع Immunity of defence

بند سوم مصونيت خانوادگيFamily immunity

بند چهارم مصونيت ديپلماتيكDiplomatic immunity

بند پتجم مصونيت كشورهاي مستقلImmunity of state:

بند ششم  مصونيت پارلماني نمايندگيParliamentary immunity

گفتار سوم تاريخچه مصونيت پارلماني

گفتار چهارم:بررسی مصونیت پارلمانی در قوانین چند کشور دنیا

بند اول مصونیت پارلمانی در جمهوری چهارم فرانسه(1946 میلادی)

بند دوم مصونیت پارلمانی در جمهوری پنجم فرانسه(1958 میلادی)

بند سوم مصونیت پارلمانی در آمریکا

بند چهارم مصونیت پارلمانی در انگلستان

بند پنجم مصونیت پارلمانی در آلمان

بند ششم مصونیت پارلمانی در روسیه

بند هفتم مصونیت پارلمانی در لبنان

بند هشتم مصونیت پارلمانی در آلبانی

بند نهم مصونیت پارلمانی در ترکیه

فصل دوم :بررسی مصونیت پارلمانی در حقوق ایران

 و بررسی نظریات مختلف در این زمینه

مبحث اول پیشینهء و مبانی مصونیت پارلمانی

گقنار اول موافقان مصونیت پارلمانی

گفتار دوم مخالفان مصونیت پارلمانی

گفتار سوم مصونیت پارلمانی در ایران

بند اول مصونیت پارلمانی در قانون اساسی مشروطیت

بند دوم مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی

گفتار چهارم هدف از مصونيت پارلماني

بند اول ادله وجود مصونيت پارلماني در قانون جمهوري اسلامي ايران

گفتار پنجم شروط مصونيت پارلماني

گفتار ششم سازگاري فقه با مصونيت پارلماني

مبحث دوم:بررسی سخنرانی ها و نظریت  مختلف در مورد مصونیت پارلمانی

نتیجه گیری

منابع و مراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول