کارتحقیقی مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب

کد محصول: 1165
قیمت: 46,000 تومان
تعداد صفحات 51
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

در سالهای اخیر حقوق معاصر دراکثر کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته صنعتی شاهد رشد مداخله گرایانه دولتها در روابط اجتماعي  مالي اشخاص حقيقي و حقوقي، و در نتيجه وضع قوانين حمايتي آمره از اقشار ضعیف جامعه بالاخص مصرف کنندگان است. امروزه دولتها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه نه تنها به وضع قوانین و مقررات معین در اعمال مجازات شديد براي بزه هايي از قبيل كلاهبرداري، تدليس، و تقلب در معاملات تجاري مبادرت مي كنند، بلكه با وضع قوانين آمره و انتظامی از مصرف كنندگان بعنوان طرف های ضعيف قرارداد، در برابر معاملات غير عادلانه، تجارت كالاهاي معيوب و خطرناك، و تحميل يك جانبه شرايط قرارداد از سوي توليدكنندگان، فروشندگان، و مراكز خدماتي، حمايت مي كنند.در این تحقیق نویسنده در راستای پژوهش همه جانبه در مسئولیت تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان کالای معیوب اسن.

کلید واژه:

مسئولیت مدنی،کالای معیوب

مقدمه:

تولید گسترده انواع و اقسام کالا و تسهیل حمل‏ونقل کالا و سرعت مبادلات کالا از نقطه‏ای به نقطهء دیگر و متقابلا افزایش مصرف و نیازمندی به کالاهای گوناگون‏ ایجاب می‏کند نظام حقوقی شایسته‏ای در جهت حمایت از حقوق مصرف‏کنندگان‏ و جبران خسارت ناشی از مصرف کالاهای معیب ایجاد گردد.در گذشته‏ای نه چندان‏ دور دعاوی مطرح شده از جانب مصرف‏کنندهء زیان‏دیده بر مبنای مسئولیت‏ قراردادی مورد رسیدگی قرار می‏گرفت،اما دیری نگذشت که نقاط ضعف چنین‏ مبنائی زمینه‏ساز گذر از مبنای مذکور و حرکت به سوی مبانی غیرقراردادی شد.غالبا کسانی که از مصرف کالا متضرر می‏شوند هیچ رابطهء قراردادی با تولیدکننده ندارند و از طرفی میزان خسارت وارد شده نیز در اکثر موارد بیش از بهای قراردادی کالاست.بنابراین اعمال مبنای قراردادی به سود تولیدکنندگان‏ و به زیان مصرف‏کنندگان بود.در اولین گام در اعمال مبنائی غیرقراردادی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر مطمح نظر قرار گرفت،اما مشکل عنده‏ای که متوجه‏ این مبنا بود،دشواری اثبات تقصیر تولیدکننده بود که در غالب دعاوی به همین‏ دلیل،مصرف‏کننده با شکست مواجه می‏شد.مبانی مسئولیت محض به عنوان‏ آخرین دستاورد بشری،تا حدود زیادی توانسته است مشکلات مذکور را مرتفع‏ کند به نحوی که امروزه گرایش به این مبنا در حقوق غالب کشورها به وضوح‏ دیده می‏شود.موضوع مهم دیگری که نیازمند توجه و رسیدگی خاص بوده است مسئله‏ تفاوت و تمایز مفهوم عیب در نظام مسئولیت قراردادی با مفهوم آن در نظام‏ مسئولیت مدنی است.نتیجهء تلاشهای انجام شده به ارائه تعریفی متفاوت از مفهوم عیب و کالای معیب منجر شده است.به این صورت که یک محصول در مسئولیت ناشی از تولید زمانی معیوب است که فاقد«ایمنی»ای باشد که قانونا می‏توان انتظار داشت. بنابراین در بررسی و ارزیابی ایمنی محصول،اهمیتی‏ ندارد که طرفین در این رابطه چه خواسته‏اند و یا خریدار،به طور متعارف چه‏ انتظاراتی داشته است،به عبارتی این یک مفهوم نوعی و متکی بر انتظار مشروعی‏ است که برای احتراز از رابطهء قراردادی پیش‏بینی شده است

بیان مسئله:

مسئولیت تولیدکنندگان کالا به عنوان شاخه‏ای از مسئولیت مدنی از حیث‏ مبنا مراحل متعددی را گذرانده که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع و به‏ مبنای مسئولیت محض منتهی می‏شود.مشکلات عمده‏ای که پیرامون هر کدام از مبانی مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی مبتنی بر تقصیر وجود داشت و نیز ضرورتهای اقتصادی سرانجام زمینه‏ساز اقدام خطیر اتحادیه‏ اروپا در سال 1985 شد که به موجب آن قواعد نمونه‏ای ارائه گردید که از حیث‏ مبنا مبتنی بر مسئولیت محض بود و کشورهای عضو اتحادیه ملزم به رعایت‏ آن مبنا در قوانین جدید خود شدند.خوشبختانه همین مبنا در لایحه حمایت‏ از حقوق مصرف‏کنندگان قوانین سایر کشورهای پیشرفته،در همگامی با قوانین سایر کشورهای پیشرفته اتّخاذ شده است.تحوّل مهم دیگری که در عرصه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا روی‏ داه،ارائه تعریفی متفاوت از مفهوم سنّتی عیب و کالای معیب است.بر مبنای چنین تحولی در تشخیص عیب و کالای معیب دیگر اهمیتی ندارد که‏ طرفین در این رابطه چه خواسته‏اند و یا خریدار،عقلا چه انتظاراتی داشته‏ است،بلکه همین قدر که کالایی فاقد«ایمنی»ای باشد که قانونا از آن می‏توان‏ انتظار داشت،آن کالا معیب است.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

با دگرگونى قواعد سنتى حقوق کلاسیک، مسئولیت مدنى در جهت حمایت بیشتر از زیان دیدگان و جبران بهتر خسارت‏هاى وارده بر آنها، با تحولات همراه بوده است. در این راستا یکی از پراهمیت ترین های این موضوع مسئولیت مدنی ناشی از کالاهای معیوب می باشد که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

طرح سوالات:

1.         مسئولیت مدنی می تواند تضمینی برای جبران خسارت کالای معیوب باشد؟

2.         در ایران قوانینی مشخص برای مبارزه با تولید کنندگان کالاهای معیوب وجود دارد؟

فرضیات تحقیق:

بلی-بلی

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح سوالات

فرضیات تحقیق

پیشینه تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل اول:کلیات

مبحث اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی

گفتار اول:تعریف مسئولیت مدنی

بند اول :اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی

مبحث دوم :سیر تاریخچه ای موضوع

گفتار اول:دستورالعمل اروپایی 85/374/EEC

گفتار دوم :دستورالعمل اروپایی(1999/34/EC)

بند اول:دستورالعمل ایمنی

مبحث سوم:بررسی مسئولیت مدنی کالای معیوب

گفتار اول :مبانی حقوق مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا

بند اول :مسئولیت قراردادی

گفتار دوم :مسئولیت غیرقراردادی

بند اول :مسئولیت مبتنی بر تقصیر

بند دوم :مسئولیت محض

گفتار سوم :ارکان و آثار مسئولیت مدنی تولیذکنندگان کالا

بند اول :عیب

بند دوم :ضرر

گفتار چهارم :رابطهء سببیت

گفتار پنجم :آثار شرط عدم مسئولیت

بند اول :معایب و فواید شرط عدم مسئولیت

بند دوم :اثر شرط عدم مسئولیت

بند سوم :دفاع از دعوا

فصل دوم:

بررسی مسئولیت تولید کنندگان کالای معیوب در آمریکا،اتحادیه اروپا و بریتانیا

مبحث اول:نظام حقوقی آمریکا

گفتار اول :عدم مسئولیت برای تولید کننده کالا

گفتار دوم :مسئولیت قراردادی تولید کنندگان کالا

گفتار سوم :مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه سهل انگاری

گفتار چهارم:مسئولیت مطلق تولید کننده کالا

مبحث دوم :اتحادیه اورپا

گفتار اول : دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل مسئولیت کالای تولیدی

گفتار دوم :قطعنامه شورای اروپا

بند اول :استانداردهای ایزو

مبحث سوم: نظام حقوقی بریتانیا

گفتار اول:حاکمیت قراردادی و اصل نسبی بودن قرارداد

گفتار دوم :عدول از اصل نسبی بودن قرارداد و ابتناء مسئولیت بر اساس نظریه سهل انگاری

گفتار سوم :مسئولیت بر اساس حقوق موضوعه (تقنینی) به جای رویه های قضایی

گفتار چهارم : تکلیف بریتانیا به رعایت دستورالعمل اتحادیه اروپا

گفتار پنجم :قانون حمایت از مصرف کننده بریتانیا

مبحث چهارم:   بررسی مقایسه ای نظام های حقوقی امریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا

نتیجه گیری

منابع و مراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول