کار تحقیقی عملیات کیفری تاشی از جرائم ورزشی

کد محصول: 1141
قیمت: 37,000 تومان
تعداد صفحات 46
فرمت: word
توضیحات محصول

مقدمه

اهمیت و ضرورت تحقیق:

قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني به عنوان يكي از مهمترين راستاي نيل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگيري تمامي انكانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد . قانون مجازات اسلامي با الهام از قانون اساسي حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط به رعايت مقررات و انطباق با موازين شرعي به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهي ، فتاوي صادره ، نظرات مشورتي و دكترينهاي موجود ، ديدگاههاي متفاوتي را مطرح كردهاند .در پایان متذکر میشوم روش تحقیق در این کار تحقیقی روش کتابخانه ای بوده است.

اهداف تحقیق:

كتابها ،مقالات ، پايان نامه ها و تحقيقات قابل توجهي به رشته تحر درآمده و اميد است شتاب اين روند افزايش يابد اگر توجه داشته باشيم كه از يك سو بيش از سي ميليون نقر در كشور ما به عناوين مختلف به فعاليتهاي ورزشي اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبي آن مانند مربيگري ،سرپرستي ،داوري توليد لوازم و تجهيزات ورزشي به كار مشغول هستند ،ميليونها نفر از مردم مشتاقانه رويدادهاي ورزشي را دنبال ميكنند و از سوي ديگر چنانچه به نقش حياتي ورزش در تعالي و برومندي افراد جامعه معتقد باشيم و تفكيك ناپذيري حادثه از ورزش را بپذيريم آنگاه جايگاه حقوق ورزشي در ميان ساير رشتههاي حقوقي به خوبي نمايان ميشود ، بنا به قول فيلسوف مشهور « وايتهد » تنها دليلي كه وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را توجيه مي كند همان كشف و حفظ ارتباط ميان دانش و حقيقت با فضاي كلي زندگي است .

سوابق تحقیق

در این بخش به چند پایان نامه کار شده اشاره می شود.

بررسی مبانی فقهی وحقوقی مبحث ورزش و تربیت بدنی

نويسنده:کامران رحمانی

استاد راهنما:منصور درخشنده

استاد مشاور:محمد جواد موسی زاده

چکيده:(شامل خلاصه ، اهداف ، روشهای اجرا و نتایج بدست آمده): ورزش که امروزه به صورت یکی از موضوعات مورد توجه انسان درآمده به چهار بخش : الف : ورزش همگانی ب : ورزش تعلیم و تربیتی ج : ورزش قهرمانی د: ورزش حرفه ای تقسیم می شود. این پایان نامه که به بررسی جنبه فقهی و حقوقی ورزش و تربیت بدنی و مسوولیت مدنی مدیران ورزش می پردازد ، دارای ششفصل می باشد : فصل اول –تاریخچه ورزش درایران این فصل دریک بخش درخصوص تاریخ ورزش ایران و به ورزش فتیان و به ورزش عیاران و به ورزش شطاران و ورزش در میان ائمه اطهار می پردازد. فصل دوم – درخصوص شناخت فقهی و حقوقی ورزش و کاربرد قواعد عمومی حقوق می باشد که شامل هفت بخش می باشد. فصل سوم – در مورد مسوولیت های حقوقی ناشی از عملیات ورزش می باشد ، که در دو بخش به تفصیل بحث شده است. بخش اول علت جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزش و بخش دوم درخصوص تحلیل حقوقی ماده 59 قانوان مجازات اسلامی است. فصل چهارم- ددرخصوص مسوولیت های قانونی مدیران و مربیان در ورزش که در پنج بخش می باشد. این فصل شامل حقوق فرانسه و حقوق آمریکا نیز می باشد. فصل پنجم – درخصوص ورزش در قوانین جمهوری اسلامی ایران و ورزش زنان بحث می کند. فصل ششم – در مورد سبق و رمایه به طور کلی بحث و بررسی شده است.

جرائم ورزشی از نظر اسلام و اهمیت آن

نويسنده:عرب زاده یزدی ، ناصر

استاد راهنما:حسین احمری

استاد مشاور:محمد رضا کاظمی

چکيده:پژوهش شامل موارد زیر است : بررسی ورزش از دیدگاه لغت و تاریخچه ورزش ، ریشه یابی ورزش هم از نظر لغت فارسی و هم از نظر لغت عربی ، بررسی ورزش از حیث تعریف از اقوال دانشمندان خارجی و اسلامی ، اهداف ورزش و تربیت بدنی ، هدفهایی که اسلام در زمینه ورزش و تربیت بدنی تعقیب میکند، اهمیت ورزش و تربیت بدنی ، اهمیت ورزش از جنبه های مختلفی چون پزشکی و اجتماعی ، بررسی دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غیراسلامی ، بررسی ورزش از دیدگاه قرآن و سنت ، معرفی مصادیقی از انسانهای نیرومند همچون علی (ع )، امام باقر (ع ) و طالوت و حضرت موسی ، ورزشهای مخصوص بانوان و کودکان و ورزشهای باستانی و زورخانه ای ، نقش استعمارگران و استثمارگران در زمینه ورزش ، دیدگاه اسلام در مورد انسان که چگونه باید زندگی کند، بیان مسابقه و جایگاه آن در اسلام ، ورزشهایی که اسلام آنها را تایید کرده ، اشاره ای به ورزشهایی چون شطرنج ، شنا، شمشیربازی و کشتی.

کنشهای ورزشی و کنشهای اجتماعی

منابع مقاله:

مجله ارغنون، شماره 20، پی یر بوردیو / ترجمه محمّدرضا فرزاد؛

سازماندهی تحقیق:سعی بر این است که با تمام دقت در این کار تحقیق موضوع جرائم کیفری ناشی از عمیات ورزشی از دیدگاه حقوق و فقه مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سوابق تحقیق

کنشهای ورزشی و کنشهای اجتماعی

فصل اول :کلیات و قوانین کیفری ورسیدگی به آنها از نظر فقه و حقوق

مبحث اول: کلیات

گفتار اول :تربیت بدنی اهداف آن

بند اول :تاریخچه ورزش وتربیت بدنی درایران

بند دوم :سازمان تربيت بدني و ورزش

گفتار دوم :جايگاه تربيت بدني در قانون اساسي

بند اول :ورزش وسيلهاي بنيادين براي تحقق هدف

گفتار سوم :تعريف تربيت بدني و ورزش از ديدگاه قانون اساسي

بند اول :ماده 4 . وضايف اصلي سازمان عبارت است از

مبحث دوم: مسئوليت كيفري ناشي از ورزش

گفتار اول :سوابق فقهي

متن تحرير الاحكام

محقق حلي در شرايع نظر شيخ طوسي

گفتار دوم :سوابق قانوني

گفتار سوم :بررسی ماده 59

بند اول :آيا فعاليت هاي ورزشي از علل موجهه است

بند دوم :تحليل فقهي

بند سوم :تحلیل حقوقی ماده 59

بند چهارم :رويه قضائي

گفتار چهارم :بررسی یک نمونه موردی پرونده مربوط به رشته تکواندو

فصل دوم:انواع حادثه و افراد حادثه دیده در ورزش و رسیدگی به آنها از دیدگاه حقوق و فقه

مبحت اول: دامنه شمول قانون بر افراد حادثه ديده

گفتار اول :مطابق ماده 59 قانون مجازات اسلامي اعمال زير جرم محسوب نمي شود

بند اول :ورزشكاران حادثه ديده

بند دوم :داوران ، مربيان و ساير كاركنان حاضر در محل

بند سوم :وظايف مربيان بعد از وقوع حادثه ورزشي

بند چهارم :تماشاگران مصدوم

مبحث دوم: چند بحث در مورد مصون بودن یا نبودن ورزشکاران از دیدگاه قانون

گفتار اول : هیجانات و عصبانیت های ناشی از عملیات ورزشی

گفتار دوم :مسؤولیت پزشکان ورزشی

گفتار سوم :یک نمونه موردی(ورزش های رزمی)

بند اول :صلاحيت در آموزش

بند دوم :حضور مستمر مربي در محل فعاليت‌هاي ورزشي

بند سوم :كنترل و نظارت مربيان

بند چهارم :آگاهي از سلامت ورزشكاران

بند پنجم :بازديد و بررسي وسايل ورزشي

بند ششم : شناخت قابليت ها توسط مربيان

بند هفتم :آشنايي مربي با كمك هاي اوليه

نتیجه گیری

نظر نویسنده

منابع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول