کار تحقیقی طلاق بر اثر بیماری زوجین

کد محصول: 1137
قیمت: 44,000 تومان
تعداد صفحات 50
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

طلاق در شرع اسلام از احكام تاسيسي است و قبل از اسلام بدون قيد و شرط بوده است و قرآن به اين مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا مي‌شدند و زن را جزء اسباب و اثاثيه خود مي‌پنداشتند لذا اسلام اصل حكم طلاق را احياء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولي اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاكم شرع بررسي مي‌شود .

اسلام كراراً متذكر شده است « بغض حلال البغض الي الله من الطلاق »

تا تواني پا منه اندر فراق                          ابغض ، الاشياء عندي الطلاق

 طلاق منفورترين حلالهاست اصل مسئله طلاق يك ضرورت است اما ضرورتي كه بايد به حداقل ممكن تقليل يابد و تا آنجا كه راهي بر ادامه زوجيت است . كسي سراغ آن نرود به همين منظور قرآن به چند حكم اشاره مي‌كند نخست مي فرمايد چون عدة آنها سرآمد آنها را بطرز شايسته‌اي نگه داريد يا بطرز شايسته‌اي از آنها جدا شويد سپس به دومين حكم اشاره مي‌كند مي‌فرمايد : هنگام طلاق و جدايي دو مرد عادل از خودتان را گواه بگيريد تا اگر در آينده اختلافي روي دهد هيچيك از طرفين نتوانند واقعيتها را انكار كند .

 در مورد چگونگي طلاق چند نظريه است .1- طلاق به كلي ممنوع اين نظريه طرفداران كليسا است كه زن بايد تا آخر عمر بسوزد . 2- طلاق به دست زن باشد كه موجب مي‌شود آمار طلاق بالا رود.3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام

در این کار تحقیقی با موضوع طلاق بر اثر بیماری طرفین بر آن هستیم که در ابتدا به تعاریف و کلیاتی از طلاق و تاریخچه آن بپردازیم و در فصل های بعد به عوامل و بیماری های خاصی که حق فسخ نکاح را ممکن می سازد را مورد بررسی قرار دهیم .

کلید واژه:

طلاق؛بیماری،فسخ

مقدمه:

قانون مدنی ایران در مواد 1121 تا 1123 قانون مدنی از برخی امراض و بیماری‏هایی نام برده‏است که ابتلاء هر یک از زوجین به آنها سبب برخورداری طرف مقابل از حق فسخ نکاح است، برخی از این بیماری‏ها از عیوب مشترک میان زن و مرد تعدادی نیز از عیوب مختص به هر یک‏ از زنان یا مردان است.منظور از عیوب مشترک عیوبی است که هرگاه در هریک از طرفین عقد پیدا شود، سبب ایجاد حق ‏فسخ برای طرف مقابل خواهد بود. قانون مدنی به پیروی از نظریه مشهور فقهاء امامیه تنها بیماری جنون ‏را به عنوان عیب مشترک زوجین شناسایی کرده و تحقق آن را در هر یک از زوجین سبب حق فسخ برای ‏طرف مقابل دانسته است (ماده 1121قانون مدنی) هر چند که احکام جنون مربوط به زن یا مرد نیز با یکدیگر متفاوتند و البته در این مورد قانونگذار بحق از زنان حمایت بیشتری کرده است و در مقابل محرومیت زن از حق طلاق امتیاز بیشتری در برخورداری از حق فسخ نکاح به وی اعطا کرده است. زیرا زن در صورت ابتلاء مرد به جنون حتی اگر بعد از عقد هم حادث شود از حق فسخ نکاح برخوردار است و می‏تواند تقاضای فسخ نکاح نماید از سوی دیگر به موجب ماده 1123 قانون مدنی بیماری‏های جذام و برص، زمین گیری، نابینایی از هر دو چشم ‏از بیماری‏های خاص زنان معرفی شده‏اند که درنتیجه وجود این بیماری‏ها در شوهر سبب ایجاد حق فسخ ‏برای زن نخواهد بود. توجیه منطقی این نابرابری در حقوق زن و مرد در استفاده از حق فسخ نکاح درخصوص بیماری‏های یاد شده، دشوار به نظر می‏رسد، چرا که اولاً: احتمال ابتلاء به این قبیل بیماری‏ها(جذام، برص و...) در زنان و مردان یکسان است و ثانیاً: غالبا اثر منفی دچار شدن شوهر به این بیماری‏های‏سخت (جذام، برص و زمین‏گیری نابینایی) در مدیریت خانواده و تنظیم نظام اقتصادی آن به مراتب ‏بیشتر از آثار منفی ابتلاء زن به آنها است و این در حالی است که به موجب ماده 1133قانون مدنی مرد از حق‏ طلاق نیز برخوردار است و در صورت ابتلاء زن به بیماری‏های یاد شده می‏تواند با استفاده از روش‏آسان‏تر (فسخ نکاح) خود را از آثار زیانبار عقد رهایی بخشد در حالی که زن اختیار طلاق ندارد و درصورت مواجه شدن شوهر با این قبیل بیماری‏ها، چنانچه از حق فسخ نیز برخوردار نباشد، باید ناگزیر این وضعیت زیانبار را تحمل کند که البته این امر با روح عدالت‏خواهی احکام اسلامی چندان سازگار به‏نظر نمی‏رسد.ممکن است تصور شود که زن نیز می‏تواند از طریق توسل به طلاق خلع خود را از این وضعیت اسفبار نجات دهد و بنابراین ضرورتی برای شناسائی حق فسخ برای زن در صورت ابتلاء مرد به جذام و برص نیست. ولی این سخن ناتمام است زیرا هر چند که طلاق خلع همانند عقود معاوضی محتاج به اراده طرفین است، ولی واقعاً معاوضه نیست و همواره با اراده شوهر انجام می‏گیرد هر چند انگیزه وی اراده دریافت مال از زن باشد از این‏رو تحقق طلاق خلع موکول به اراده شوهر و قبول فدیه(مالی که زن به مرد می‏بخشد) است و در صورت عدم موافقت شوهر با این امر طلاق خلع ممکن نیست.بنابراین درصورت مبتلا شدن شوهر به این قبیل بیماری‏ها(جذام و برص) و عدم موافقت شوهر با درخواست طلاق خلع و محرومیت زن از حق فسخ وی مجبور است که این وضعیت مشقت بار را تحمل نماید که البته این امر با روح احکام اسلامی سازگار نیست و ناچار قانونگذار باید برای این فرض راه حل عادلانه‏ای بیندیشد که آن نیز صرفاً در برخوردار نمودن زن از حق فسخ نکاح است.  البته عیب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور بهنگام عقد وجود داشته باشد و مرد عالم به امراض فوق نباشد.

 

چکیده

کلید واژه

مقدمه

فصل اول:کلیات و تعاریف

مبحث اول : تعریف طلاق

گفتار اول : تعريف لغوی طلاق

گفتار دوم : طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی

گفتار سوم :طلاق از نظر حقوقی

مبحث دوم : اركان طلاق و شرايط صحت آن

گفتار اول : صيغه طلاق

گفتار اول : الفاظ طلاق

گفتار دوم :مستندات قول فقها درباره‌ي صيغه‌ي طلاق

گفتار سوم :نظر فقهاي « مذاهب اربعه » درباره‌ي كنايات

مبحث سوم : تاریخچه

گفتار اول : قانون مدنی سال 1313

گفتار دوم: قانون حمایت از خانواده سال 1346

گفتار سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

گفتار چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

گفتار پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

فصل دوم:تحلیل ماده 1123 قانون مدنی در مورد بیمارهای موجب طلاق

مبحث اول :نقد وتحلیل ماده 1123 قانون مدنی ایران

گفتار اول :بررسی مبنای فقهی ماده 1123قانون مدنی در خصوص بیماری جذام و برص

گفتار دوم :بررسی موضوع

بند اول : جذام

بند دوم : برص

گفتار سوم :بررسی دلایل و مستندات نظریه اختصاص عیب جذام و برص به زن (نظریه‏مشهور فقها)

گفتار چهارم :بررسی دلایل و مستندات نظریه عدم اختصاص عیب جذام و برص به زن

فصل سوم:اختلالات جنسی و حق طلاق

مبحث اول:اختلالات جنسی

گفتار اول:طبقه بندی مشکلات جنسی

گفتار دوم :اختلالات جنسی که باعث ایجاد حق فسخ می‏گردند

گفتار سوم :عیوب ویژه مرد

بند اول: عنن

بند دوم :خصاء

بند سوم :جبّ

گفتار چهارم :عیوب ویژه زن

بند اول :قرن

بند دوم :افضاء

گفتار پنجم :شیوه‏های اثبات عیوب

بند اول :آزمایش‏های تشخیص پیش از ازدواج از نظر حقوقی

گفتار ششم :نحوه اجرای حق فسخ

گفتار هفتم :درمان عیوب پیش از فسخ

مبحث دوم :بررسی چند مورد خاص دیگر

گفتار اول :طلاق جنون

گفتار دوم : ابتلاء مرد به بیماریهای سری که زندگی مشترک را مختل نماید

نتیجه گیری

منابع ومراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول