کار تحقیقی شورای تشخيص و حل اختلاف كارگری

کد محصول: 1135
قیمت: 19,000 تومان
تعداد صفحات 22
فرمت: word
توضیحات محصول

مقدمه:

رابطه بين كارگر و كارفرما كه در حقوق كار بحث و بررسي مي شود، بدون تأثير و مستقل از ساير رشته هاي حقوقي نيست، بلكه تكامل و تبلور عيني اين شعبه جديد از علم حقوق به ميزان بهره مندي از دستاوردهاي ساير رشته هاي حقوق بستگي دارد و اين مهم مستلزم توجه خاص انديشمندان علم حقوق به اين رشته است و در اين رهگذر قضات و وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي به لحاظ ارتباط تنگاتنگ و ملموس با نيازهاي جامعه، نقش برجسته و ممتازي نسبت به ساير حقوقدانان خواهند داشت. روشن است كه پاسخ به تمامي مسائل ناظر به حقوق كار خصوصا شيوه هاي رفع اختلاف و مراجع رسيدگي كننده به اختلافات كارگري و كارفرمايي، صرفا با استناد به مواد محدود قانون كار و مقررات وابسته به آن كفايت نمي كند، و در اين رهگذر نقش رويه قضايي و نظريه علماي حقوقي در پاسخگويي به نيازهاي جامعه، از ارزش و جايگاه خاصي برخوردار است. امروزه قلمرو حقوق كار از حيث افراد مشمول توسعه زيادي داشته، به طوري كه خروج از دامنه شمول آن نياز به تصريح دارد و حوزه آن از روابط فردي كار به روابط جمعي كار نيز تسري يافته است. اين حقوق از حيث محتوا نيز موضوعات متنوع و جديدي دارد، آنچنان كه همه روابط ناشي از كار، كارگر و كارفرما از بدو ايجاد رابطه قراردادي كار تا خاتمه آن را در برمي گيرد و در جنبه هاي تقنيني نيز در بعد داخلي به لحاظ تأثير و نفوذ روز افزون تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمايي و در بعد بين المللي به لحاظ تأسيس سازمان بين المللي كار و فعاليت مستمر و مؤثر آن از غناي ظاهرا نسبي برخوردار شده است، با وجود اين تخصصي بودن مسايل مربوط به روابط كار و محدوديت منابع علمي و كاربردي و نياز روزافزون جامعه به مشاركت بيشتر حقوقدانان در پاسخگويي به سؤالات و درخواست هاي موجود و توانا نبودن افراد غير حقوقدان در رفع نيازهاي جامعه ، ضرورت بررسي علمي و كاربردي عميق در اين رشته از حقوق را در كشور مي طلبد.در اين تحقيق بر آن هستيم كه شوراي تشخيص و شوراي حل اختلاف كارگري را مورد بررسي قرار دهيم.گ

مبحث اول:بررسي شوراي تشخيص وش وراي حل اختلاف كارگري اركان و قوانين

هیئت تشخیصممکن است در اجرای مقررات کار در روابط متقابل بین کارگر یا کارآموز و کارفرما اختلافی حاصل شود.رسیدگی به این اختلافات برابر ماده (157) قانون کار با هیئت تشخیص میباشد و مرجع تجدیدنظر از آرای آن هیئت حل اختلاف میباشد.

گفتار اول:حدود وظایف و اختیارات هیئت تشخیص

1-رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانونکار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامههای کارگاهی میباشد.

2- رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد.

3- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید،کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (در صورت عدم وجود این شورا نظر انجمن صنفی) علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقهی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.چنانچه مسأله با توافق حل نشد به هیئت تشخیص ارجاع داده خواهد شد. در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در میآید.

چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.

مقدمه

مبحث اول:بررسي شوراي تشخيص وش وراي حل اختلاف كارگري اركان و قوانين

گفتار اول:حدود وظایف و اختیارات هیئت تشخیص

گفتار دوم:ترکیب هیئت تشخیص

گفتار سوم:نحوی رسیدگی و تشکیل جلسات

بند اول:مرجع تقدیم اعتراض

بند دوم:هیئت حل اختلاف

گفتار چهارم:وظایف هیئت حل اختلاف

گفتار پنجم:ترکیب هیئت حل اختلاف

گفتار ششم:نحوه ی رسیدگی و تشکیل جلسات

مبحث دوم: طرق حل و فصل دعاوي كارگر و كارفرما در قانون كار ايران

گفتار اول: ويژگي هاي دادرسي كار در قانون كار ايران

گفتار دوم: آيين رسيدگي (دادرسي) مراجع حل اختلاف در قانون كار ايران

مبحث سوم:عملكرد و نحوه رسيدگي شوراي تشخيص و شوراي حل اختلاف كارگري با مصاحبه و تجربه چند استان كشور

گفتار اول:عملکرد هیات تشخیص

گفتار دوم:نحوه رسیدگی و تشکیل جلسات

گفتار سوم:مرجع تقدیم اعتراض

نتيجه گيري

منابع و مراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول