اسپان‌زني و پنجه‌دواني ميسليوم‌ها

کد محصول: 1083
قیمت: رایگان
فرمت: word
توضیحات محصول

 

تلقيح کمپوست يا بسترها با اسپان را اسپان‌زني و به احاطه ‌شدن بسترها با ميسليوم قارچ، پنجه دواني مي‌گويند. براي رسیدن به حداكثر عملكرد؛ نكات مهمی را بايد در اين دو مرحله رعايت نمود كه اهم آنها عبارتند از:

1- مقدار رطوبت بستر

2- دماي بستر

3- وزن خشك بستر بازاي هر فوت مربع از سطح كشت

4- مدت زمان پنجه‌دواني

مقدار رطوبت

ميسليوم قارچ در محيط خيلي خشك يا خيلي مرطوب، قادر به رشد نخواهد بود. در بسترهاي كم آب يا خشك؛ بعلت فقدان آب لازم براي انتقال و سوخت و ساز مواد غذايي؛ رشد ميسليومي بصورت كپه‌اي و تنك بوده و تشكيل كلاهك‌ها بسيار ضعيف خواهد بود. و از طرف ديگر، در يك محيط بيش از اندازه مرطوب، رشد ميسليومي متوقف شده و يا ميسليوم‌هايي بيش از اندازه نخ مانند و ضعيف توليد مي‌شوند. طي آزمايشات كنترل شده كه بر روي قارچ دکمه‌اي در کمپوست طبيعي (كود اسبي) صورت گرفته؛ مشخص شد كه در صورت انحراف رطوبت بيش از 2 درصد از حد مطلوب؛ باعث كاهش يا افت محصول خواهد شد. انحراف بيشتر از 5 درصد معمولاً منجر به پيدايش ميسليوم‌هايي خواهد شد كه قدرت توليد كلاهك را ندارد. لذا؛ بايستي كمپوست خشك را در مرحله اسپان‌زني اندكي مرطوب كرده و بخوبي اين رطوبت را به تمام نقاط منتقل سازيم تا مبادا لكه‌هاي مرطوب ايجاد شوند. معمولاً در مورد يك کمپوست بيش از حد مرطوب، مقداري گچ (CaSo4) مي‌افزائيم تا آب اضافي آن را جذب نمايد.

دماي بستر

براي کنترل دماي بستر كاشت؛ دماسنج‌هايي را در مركز توده کمپوست و در هواي اطاق نصب مي‌نمايند. بديهي است كه اين دو مكان؛ دماهاي متفاوتي را نشان دهند و با فرض اين كه دماي گرم‌ترين نقطه (مركز توده بستر) برابر با 27 درجه سانتیگراد و دماي معمولي اطاق نيز 21 درجه سانتیگراد باشد، در آن صورت دماي كل توده بايد در اين دامنه قرار گيرد.

بسته به نوع قارچ دماي مطلوب رشد ميسليومي نيز متفاوت خواهد بود. بعنوان مثال قارچ دكمه‌اي در دماي 25 درجه سانتیگراد؛ خيلي سريع رشد مي‌نمايد؛ در حالي كه گونه سيلوسب براي اين منظور به دماي 30 درجه سانتیگراد نياز دارد. دماي بالاتر و پائين‌تر از اين حد؛ رشد ميسليومي اين دو قارچ را كند مي‌كند و اين مورد براي تمامي قارچ‌ها قابل تعميم است. شكل 119، تأثير درجه حرارت را بر رشد ميسليوم قارچ دكمه‌اي نشان مي‌دهد. توجه كنيد كه با افزايش دماي هوا بيش از حد مطلوب، رشد ميسليوم‌ها كندتر مي‌شود. بنابراين در طي پنجه‌دواني ميسليوم‌ها، هدف اصلي، حفظ دماي مناسب براي سريع‌ترين و بيشترين رشد ميسليومي مي‌باشد.

دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول